Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf Tabiiy (SCIENCE) fandan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Tabiiy (SCIENCE) fan

Sinfi: 1-sinf

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA TABIIY (SCIENCE) FANDAN MAVZUIY TAQVIM REJA (1-SINF)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Men izlanuvchiman! 1
2-dars Amaliy mashg‘ulot: Jonli va jonsiz tabiat nima? 1
3-dars Tirik organizmlar. 1
4-dars O‘simlikning o‘sishi uchun nimalar zarur? 1
5-dars O‘simliklarning xilmaxilligi. 1
6-dars Amaliy mashg‘ulot: O‘simliklarning tuzilishi.. 1
7-dars Loyiha ishi. O‘simliklarini ekish va parvarishlash 1
8-dars Hayvonlarning yashashi uchun nimalar zarur? 1
9-dars Hayvonlarning xilmaxilligi. 1
II CHORAK
10-dars Hayvonlarning rivojlanishi. 1
11-dars Amaliy mashg‘ulot: Hayvonlarning ahamiyatini o‘rganamiz. 1
12-dars Ob-havo nima? 1
13-dars Amaliy mashg‘ulot: Havo haroratini o‘lchash. 1
14-dars Yog‘in turlari. 1
15-dars Kuz. 1
16-dars Qish. 1
III CHORAK
17-dars Bahor. 1
18-dars Yoz. 1
19-dars Amaliy mashg‘ulot: Yil fasllarini farqlash va o‘zgarishlarni tasvirlash 1
20-dars O‘rmon. 1
21-dars Cho‘l tabiati.

22-dars Suv havzasi. 1
23-dars Osmonda nimalarni kuzatish mumkin? 1
24-dars Amaliy mashg‘ulot: Quyosh, Yer va Oyni tasvirlash 1
25-dars Kun va tun. 1
26-dars Issiqlik nima? 1
27-dars Yorug‘lik nima? 1
IV CHORAK
28-dars Amaliy mashg‘ulot: Issiqlik va yorug‘lik manbalarini farqlash. 1
29-dars Tovush. 1
30-dars Amaliy mashg‘ulot: Tovushlarni hosil qilish 1
31-dars Harakat nima? 1
32-dars Amaliy mashg‘ulot: Harakat qanday yuzaga keladi? 1
33-dars Umumlashtiruvchi dars. Loyiha ishlarini yakunlash 1
34-dars O‘quv sayri 1
Reklama
Reklama