Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geografiya

Sinfi: 10-sinf

10-sinf Geografiya
(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)
Dars tartibi Dars mavzusi Soati Taqvimiy muddat Uyga vazifa Izoh
1-chorak
1-dars Jahonning siyosiy xaritasi 1


2-dars Jahon mamlakatlarining ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanganligi bo‘yicha tasnifi 1


3-dars Mamlakatlarning boshqaruv shakli va davlat tuzilishi. 1


4-dars Amaliy mashg‘ulot. ( Jahon siyosiy xaritasi bilan ishlash) 1


5-dars Nazorat ishi – 1 1


6-dars Mineral resurslar geografiyasi 1


7-dars Tugamaydigan va tiklanadigan tabiiy
resurslar geografiyasi.
1


8-dars Loyiha darsi. Global ekologik
muammolar
1


9-dars Nazorat ishi – 2 1


10-dars Dunyo aholisining soni, o‘sishi va joylashishi. 1


11-dars Jahon aholisining yosh-jins va irqiy
tarkibi.
1


12-dars Dunyo aholisining etnik va diniy tarkibi 1


13-dars Jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi. 1


14-dars Amaliy mashg‘ulot. Aholi harakati, tarkibi va joylashuviga oid masalalar. 1


15-dars Nazorat ishi – 3 1


16-dars Jahon xo‘jaligi va xalqaro mehnat
taqsimoti
1


17-dars Jahon iqtisodiyoti markazlari va xalqaro integratsiya jarayonlari. 1


18-dars Amaliy mashg‘ulot. (Jahon xo‘jaligi va uning tarkibini o‘rganish). 1


2-chorak
1-dars Jahon energetikasi geografiyasi 1


2-dars Amaliy mashg‘ulot (Jahon sanoati geografiyasi va uning o‘zgarib borishini o‘rganish). 1


3-dars Jahon qishloq xo‘jaligi geografiyasi 1


4-dars Jahon transporti geografiyasi. 1


5-dars Xalqaro iqtisodiy aloqalar geografiyasi 1


6-dars Nazorat ishi – 4 1


7-dars Umumlashtiruvchi dars. 1


8-dars Yevropaning geografik o‘rni, chegaralari
va siyosiy xaritasi.
1


9-dars Amaliy mashg‘ulot.Yevropa siyosiy xaritasini o‘rganish. 1


10-dars Germaniya Federativ Respublikasi 1


11-dars Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya
birlashgan qirolligi
1


12-dars Fransiya Respublikasi. 1


13-dars Italiya Respublikasi. 1


14-dars Rossiya Federatsiyasi 1


3-chorak
1-dars Rossiya Federatsiyasi xo‘jaligi. 1


2-dars Umumlashtiruvchi dars. 1


3-dars Nazorat ishi – 5 1


4-dars Osiyo qit’asining geografik o‘rni,
chegaralari va siyosiy xaritasi
1


5-dars Amaliy mashg‘ulot. Osiyo siyosiy xaritasini o‘rganish6-dars Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanganligi. 1


7-dars Qozog‘iston Respublikasi 1


8-dars Qirg‘iziston Respublikasi 1


9-dars Turkmaniston Respublikasi 1


10-dars Tojikiston Respublikasi 1


11-dars Amaliy mashg‘ulot. Markaziy Osiyo
mamlakatlarining qiyosiy geografik tavsifi.
1


12-dars Turkiya Respublikasi 1


13-dars Amaliy mashg‘ulot. Eron, Afg‘oniston va Pokistonning qiyosiy geografil tavsif 1


14-dars Xitoy Xalq Respublikasi 1


15-dars Xitoy iqtisodiyoti va iqtisodiy rayonlari 1


16-dars Koreya Respublikasi. 1


17-dars Yaponiya. 1


18-dars Hindiston Respublikasi. 1


19-dars Fors qo‘ltig‘i arab davlatlari 1


20-dars Nazorat ishi – 6 1


4-chorak
1-dars Umumlashtiruvchi dars. 1


2-dars Afrika geografik o‘rni, siyosiy xaritasi,
tabiiy resurslari.
1


3-dars Afrika mamlakatlari aholisi va xo‘jaligi. 1


4-dars Janubiy Afrika Respublikasi 1


5-dars Nigeriya Federativ Respublikasi. 1


6-dars Misr Arab Respublikasi. 1


7-dars Amaliy mashg‘ulot. Afrikaning siyosiy
xaritasi, tabiiy va iqtisodiy geografik sharoitini o‘rganish.
1


8-dars Nazorat ishi – 7 1


9-dars Avstraliya Ittifoqi. 1


10-dars Amerikaning siyosiy xaritasi. 1


11-dars Amerika Qo‘shma Shtatlari. 1


12-dars AQSH xo‘jaligi va iqtisodiy rayonlari. 1


13-dars Kanada. 1


14-dars Braziliya. 1


15-dars Umumlashtiruvchi dars 1


16-dars Nazorat ishi – 8 1
Chorak Haftalar soni Soat Nazariy mashg‘ulot Amaliy mashg‘ulot Loyiha darsi Nazorat ishlari

1-chorak 9 36 10 3 1 3

2-chorak 7 28 14 2 - 1

3-chorak 10 40 17 3 - 2

4-chorak 8 32 8 1 - 2

O‘quv yili 34 68 49 9 1 8
Reklama
Reklama