Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Geometriya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geometriya

Sinfi: 10-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN GEOMETRIYA FANIDAN
TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )
X SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Geometriyaning mantiqiy tuzilishi 1
2-dars Geometrik masalalar va ularni yechish usullari 1
3-dars Geometrik masalalar va ularni yechish usullari 1
4-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
5-dars 1-Nazorat ishi 1
6-dars Xatolar ustida ishlash 1
7-dars Stereometriyaning asosiy tushunchalari 1
8-dars Stereometriyaning asosiy tushunchalari 1
9-dars Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar 1
10-dars Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar 1
11-dars Fazoviy geometrik shakllar. Ko‘pyoqlar 1
12-dars Fazoviy geometrik shakllar. Ko‘pyoqlar 1
13-dars Ko‘pyoqlarni tasvirlash va modelini yasash 1
14-dars Ko‘pyoqlarni tasvirlash va modelini yasash 1
15-dars Ko‘pyoqlarning sodda kesimlarini yasash 1
16-dars Ko‘pyoqlarning sodda kesimlarini yasash 1
17-dars Ko‘pyoqlarni tasvirlash va modelini yasash 1
18-dars Ko‘pyoqlarni tasvirlash va modelini yasash 1
II CHORAK
19-dars Loyiha ishi 1
20-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
21-dars 2-Nazorat ishi 1
22-dars Xatolar ustida ishlash 1
23-dars Fazoda to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashuvi 1
24-dars Fazoda to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashuvi 1
25-dars Fazoda to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashuvi 1
26-dars Ayqash to‘g‘ri chiziqlar 1
27-dars Ayqash to‘g‘ri chiziqlar 1
28-dars Ayqash to‘g‘ri chiziqlar 1
29-dars Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
30-dars Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
31-dars Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
32-dars Fazoda tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
III CHORAK
33-dars Fazoda tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
34-dars Fazoda tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
35-dars Fazoda tekisliklarning o‘zaro joylashuvi 1
36-dars Fazoda parallel proyeksiyalash 1
37-dars Fazoda parallel proyeksiyalash 1
38-dars Fazoda parallel proyeksiyalash 1
39-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
40-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
41-dars 3-Nazorat ishi 1
42-dars Xatolar ustida ishlash 1
43-dars Fazoda perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar 1
44-dars Fazoda perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar 1
45-dars Fazoda perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar 1
46-dars Fazoda perpendikulyar, og‘ma va masofa 1
47-dars Fazoda perpendikulyar, og‘ma va masofa 1
48-dars Fazoda perpendikulyar, og‘ma va masofa 1
49-dars Uch perpendikulyarlar haqidagi teorema 1
50-dars Uch perpendikulyarlar haqidagi teorema 1
51-dars Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi 1
52-dars Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi 1
IV CHORAK
53-dars Fazoda ortogonal proyeksiya va undan texnikada foydalanish 1
54-dars Fazoda ortogonal proyeksiya va undan texnikada foydalanish 1
55-dars Fazoda ortogonal proyeksiya va undan texnikada foydalanish 1
56-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
57-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
58-dars Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar 1
59-dars 4-Nazorat ishi 1
60-dars Xatolar ustida ishlash 1
61-dars Takrorlash 1
62-dars Takrorlash 1
63-dars Takrorlash 1
64-dars Takrorlash 1
65-dars Takrorlash 1
66-dars Takrorlash 1
67-dars Takrorlash 1
68-dars Takrorlash 1
Reklama
Reklama