Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 10-sinf

10 - синф Жисмоний тарбия – 68 соат.


Dastur bo’limlari Jami soat 1-chorak 2- chorak 3- chorak 4-chorak
IX X XI XII I II III IV V
1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2 Gimnastika 124 6 2


3 Yengil atletika 16 8

8

4 Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi. 20
4 6 8 2
5 Futbol 12
6
1 5
6 Kurash 6
2 4


7 Shaxmat 22
8 Nazorat ishi Nazorat ishi dars jarayonida o’rganilgan mashqlar asosida, har chorakda ikki marta qabul qilinadi.

Oylar kesimida jami: 68 8 10 6 8 6 8 6 9 7

Choraklar kesimida jami: 68 18 soat 14 soat 20 soat 16 soat1-чорак


Dastur bo’limlari 1-chorak (18 soat)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2, Gimnastika


3, Yengil atletika + + + + + + + +


4, Sport o’yinlari (maktab
sharoitidan kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi.


+ + + +
5, Futbol+ + + + + +
6, Nazorat ishi
Dars
Mavzular Beri soat O’tkazish sanasi Uyga vazifa Izox


1 Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiyaning inson ish faoliyatidagi ahamiyati.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 м.ga past startdan yugurish.
1

2 Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiya darslarida texnika xavfsizligi qoidalari.
Jaroxatlanishda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: 100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
1

3 Yengil Atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
1

4 Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilarni tibbiy ko’rikdan o’tkazish.
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1

5 Yengil Atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatish.
1

6 Yengil Atletika
Nazariy: Chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish qoidalari.
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatishni takomillashtirish. 3 qadamdan yugurib kelib uloqtirishni o’rgatish.
1

7 Yengil Atletika
Nazariy: Uzoq masofaga yugurishda o’z- o’zini nazorat qilish usullari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:. 4х10м.ga Mokisimon yugurish 4 х 100м aylana bo’ylab Estafetali yugurish
1

8 Yengil Atletika
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il bolalar 3000 m, Qizlar 1000 м.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1

9 Futbol
Nazariy: Futbol o’yini qoidasi, qoidaga amal qilish va o’yinchilarni o’zini tutishlari.
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni bosh bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1

10 Futbol
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni sakrab bosh bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.11 Futbol Футбол
Nazariy: Futbolda Taktika (Standart vaziyatlarda kombinatsiya qo'llash) Amaliy: To'pni tik turgan xolatda tovon yordamida, bosh bilan, gavda bilan, tizzada to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1

12 Futbol Футбол
Amaliy: Amaliy: To'pni tik turgan xolatda tovon yordamida, bosh bilan, gavda bilan, tizzada to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.13 Futbol
Nazariy: Erkin va jarima to’plari. Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasini mustaxkamlash.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1

14 Futbol
Amaliy: Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasini mustaxkamlash. (texnik usullarni bajarishni baxolash) Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.15 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To'pni sherigiga uzatish va qabul qilish, oyoqlar orasida «8» usulida to'pni boshqarish, to'pni ta'na atrofida, bosh atrofida aylantirish, to'pni yuqoriga 180o va 360o, ga aylantirib otish mashqlarini takomillashtirish.
Voleybol - To'pni sherigiga yuqoridan va
pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish. To’rdan qaytgan to’pni qabul qilish.
Gandbol - Maydon bo’ylab ximoya, yakka va aralash ximoya usullari.
Xujumga o’tish taktikalari.
1

16 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To’pni old tomondan yuqoriga irg’itib-orqa tomonda ilish,
to’pni o’ng va chap yelka orqali orqadan uzatish, pastdan kelayotgan va yerda yotgan to’pni ilib olish, to’pni oyoqlar orasidan chapga va o’ngga o’tkazish usullarini takomillashtirish.
1


Voleybol - To'pni sherigiga yuqoridan va
pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish. To’rdan qaytgan to’pni qabul qilish.
Gandbol - To’pni boshqarish texnikasini takomillashtirish. Ximoya va qarshi xujum taktikasini mustaxkamlash.17 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To’pni olib yurishdan Ikki qadamdan so’ng sherigiga to’p uzatish va ikki qadamdan so’ng, 45о burchak ostida xalqaga tashlashni takomillashtirish. (texnik usullarni bajarishni baxolash) Voleybol - To’pni uzatish va qabul qilish texnikasi To’pni o’yinga kiritish usullari (texnik usullarni bajarishni baxolash) Gandbol - Jamoaviy xujum taktikasini mustaxkamlash.(styajka, chiziqdagi
o’yinchi (lineyniy), to’siq qo’yish (zaslon), ximoyani yorib o’tish, ximoya oldidan darvozaga zarba berish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
1

18 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - Xujum zarbasini bajarish, zarbalarga yakkalikda va juft bo’lib to’siq (blok) qo’yish, xujumda va ximoyada yakka va jamoaviy taktik xarakat qilish. Gandbol - 7 va 9 m.li jarima to’plaridan unumli foydalanish usullari.
Darvozabonning ustunlik jixatlari.
1

II - четверть


Dastur bo’limlari II – chorak (14 soat)19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 321, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika

3, Yengil atletika

4, Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi. + + + + + + + + + + + + + +5, Futbol

6, Kurash

7 Nazorat ishi N. I. xar chorakda ikki marta qabul qilinadi.

Dars
Mavzular Soat O’tkazilish sanasi Uyga vazifa Izox


19 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbekistonda Sport o’yinlarining rivojlanishi.
Amaliy:
Basketbol - Basketbolning turli texnik elementlarini bajarish va mustaxkamlash. Voleybol – Voleybolchining asosiy xarakatlanish majmui texnikasini mustaxkamlash va takomillashtirish.
Gandbol - To’p bilan va to’psiz chalg’ituvchi xarakatlarni bajarish.
1

20 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Texnika xavfsizligi qoidalari. Amaliy:
Basketbol - To’p bilan raqibni aylanib o’tish (оbvodka), to’pni bosh orqasidan ikki qo’llab uzatish.
Voleybol – Turgan joyda, xarakatda va sakrab to’pni uzatish, qabul qilish texnikasini mustaxkamlash.
Gandbol - To’pni qaytarish, to’siqni
(zaslonni) yorib chiqish, darvozabondan qaytgan to’pni ushlab olish.
1

21 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – To’pni ilib olish, erga urgach xalqaga tashlash.
Voleybol – To’rga teskari turgan xolda, sakrab to’pni raqibning ma’lum zonasiga uzatish.
Gandbol – Maydonda erkin
xarakatlanish, orqamacha xarakatlanib ximoyaga qaytish.
1

22 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – Jarima to’pini xalqaga tashlashni bajarish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Qoida asosida Ikki tomonlama oyin. Voleybol – To’pni yuqoridan uzatishni va xujum zarbazini mustaxkamlash (texnik usullarni bajarishni baxolash) Gandbol - To’pni kata tezlikda olib yurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
jarayonda to’pni egallab olish usullari.
1

23 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – Musobaqada xakamlik qilish Qoida asosida Ikki tomonlama oyin.
Voleybol – To’pni pastdan ikki qo’lda qabul qilisni, yiqilishda bir qolda qaytarishni mustaxkamlash.
Gandbol - Darvozabon o’yini texnikasi.
1

24 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Jaroxatlanganda birinchi tibbiy yordam berish qoidalari.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol –Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol – Xakamlik qilish; O’yin jarayonida qoidabuzarlik va jazolash.
1

25 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Sport musobaqalarini o’tkazish qoidalari.
Amaliy:
Basketbol - 4 x 10 м.ga mokisimon yugurish. (sinov meyorlarini bajarish) Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol – 4 x 10 м.ga mokisimon yugurish. (sinov meyorlarini bajarish)
Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - 4 x 10 м.ga mokisimon yugurish. (sinov meyorlarini bajarish)
Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
1


26 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish. Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol – Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
1

27 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol – Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
1

28 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbekistonda Sport o’yinlarining rivojlanishi.
Amaliy:
Basketbol -Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol – O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
1

29 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – Devorga 45o burchak ostida tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish) Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – Joyda turib yuqoriga sakrash
(sinov meyorlarini bajarish)
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini. Gandbol – To'pni yuqori tezlikda olib yurish. (sinov meyorlarini bajarish)
Musobaqa xarakteridagi o'yin.
1

30 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Xalqaro Olimpiya Qomitasi va O’zbekiston Milliy Olimpiya
Qo’mitalarining yaratilish tarixi.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
1

31 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Sport o’yinlarining texnik va taktik asoslari.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
1

32 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Gandbolda Xakamlik qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
musobaqa shaklida o’yin.
1

Dastur bo’limlari III – chorak (20 soat)
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2, Gimnastika

+ + + + + + + + + + + +


3, Yengil atletika
4, Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi. + +


5, Futbol
6, Kurash

+ + + + + +
7

III -chorak

Dars
Mavzular Soat O’tkazish
sanasi
Uyga vazifa Izox


33 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
1

34 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini. Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
1

35 Gimnastika Nazariy: Gimnastikaning turlari Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib sakrashlar.
1

- O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni bukish usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni kerish usulida)


36 Gimnastika Nazariy: Gimnastika bilan shug’ullanishda Texnika xavfsizligiga rioya qilish.
Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib sakrashlar.
- O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni bukish usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni kerish usulida)
1
37 Gimnastika Nazariy:
Gimnastik mashg’ulotlar jarayonida 1- tibbiy yordam ko’rsatish.
Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga belgilangan joylarida to’xtab- to’xtab tirmashib chiqish.
1
38 Gimnastika Nazariy: Gimnastika darslarida o’z-o’zini nazorat qilish. Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga belgilangan joylarida to’xtab- to’xtab tirmashib chiqish.
1
39 Gimnastika Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan, tebranish bilan aylanib (podyom perevarot usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida tayanish xolatiga o’tish.
Qizlar – Turnikda osilib turishda tebranish, gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va orqa tomonlarga sakrab tushish.
1
40 Gimnastika: Amaliy: Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan, tebranish bilan aylanib (podyom perevarot usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida tayanish xolatiga o’tish.
Qizlar – Turnikda osilib turishda tebranish, gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va orqa tomonlarga sakrab tushish.
1
41 Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar”
– O’g’il bolalar: - Qo’shpoyada tirsaklarga tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish
yordamida, qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng tebranishdan 90о burilib sakrab tushish. Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib yozish.
Qizlar: – Qo’shpoyaning yuqori poyasiga osilib turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng oyoq, o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish va 270о burilib o’tirish.
1
42 Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar”
– O’g’il bolalar: - Qo’shpoyada tirsaklarga tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish
yordamida, qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng tebranishdan 90о burilib sakrab tushish. Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib yozish.
Qizlar: – Qo’shpoyaning yuqori poyasiga osilib turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng oyoq, o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish va 270о burilib o’tirish.
So’ng osilib tebranishdan, yerga sakrab tushish
1
43 Gimnastika: Amaliy: Akrobatika.
O’g’il bolalar:– Xar xil xolatdan oldinga umbaloq oshish, 40-50 sm balandlikdagi to’siqdan umbaloq oshish, yugurib kelib uzunlikka umbaloq oshish, sherigi yordamida qollarda tik turish (svechka) va boshda tik turish.
Qizlar:– Ikki marta oldinga va orqaga umbaloq oshish, Kuraklarda tik turish (svechka). Tik turish xolatidan “ko’prik”
xosil qilib, so’ng yon tomonga o’girilb bir tizzaga tayanib cho’qqayish xolatiga o’tish.
1
44 Gimnastika
Amaliy: Akrobatika O’g’il bolalar:– Xar xil xolatdan oldinga umbaloq oshish, 40-50 sm balandlikdagi to’siqdan umbaloq oshish, yugurib kelib uzunlikka umbaloq oshish, sherigi yordamida qollarda tik turish (svechka) va boshda tik turish.
Qizlar:– Ikki marta oldinga va orqaga umbaloq oshish, Kuraklarda tik turish (svechka). Tik turish xolatidan “ko’prik” xosil qilib, so’ng yon tomonga o’girilb bir
tizzaga tayanib cho’qqayish xolatiga o’tish.
1
45 Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:–Kuchni rivojlantiruvchi mashqlar: Polga tayangan xolda qo’llarni bukib yozish, Bakand turnikda tortilish, Turli usullar bilan tosh va gantellar ko’tarish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari: Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va burilishlar.
1
46 Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:–Kuchni rivojlantiruvchi mashqlar: Polga tayangan xolda qo’llarni bukib yozish, Bakand turnikda tortilish, Turli usullar bilan tosh va gantellar ko’tarish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari: Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va
burilishlar.
1
47 Кurash:
Nazariy: Kurash sport turining Dunyo bo’yicha ommalashishi va rivojlanishi. Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Kurashda ximoyalanish,
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh” usullarini qo’llash.
1
48 Кurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Kurashda ximoyalanish,
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh” usullarini qo’llash.
(Bajarish texnikasini baxolash)
1
49 Кurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan oshirib tashlash usullari.
1
50 Кurash:
Nazariy: Kurash bilan shug’ullanish jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirish.
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan oshirib tashlash usullari.
1
51 Кurash:
Nazariy: Kurash musobaqalarining turlari.
Amaliy:
Raqibni qo’llaridan ushlab bir oyoqda “Podxod” usuli. Прием «Подход» “Yonbosh” usullari. O’quv mashq kurashishlar.
1
52 Кurash:
Nazariy: Виды соревнований ао Курашу
Amaliy:
Raqibni qo’llaridan ushlab bir oyoqda “Podxod” usuli. Прием «Подход» “Yonbosh” usullari.
(Bajarish texnikasini baxolash)
O’quv mashq kurashishlar.
1
IV – четверть
Dastur bo’limlari IV - chorak (16 soat)


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida


2, Gimnastika


3, Yengil atletika + + + + + + + +


4, Sport o’yinlari (maktab sharoitidan
kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi.5, Futbol+ + + + + +
6, Kurash


7 Shaxmat

+ +

№ урока Темы Кол
час
Дата
проведения
Домашнее задание Примеч

53 Yengil atletika:
Nazariy: Yengil atletika musobaqalarini o’tkazish qoidalari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 м.ga past startdan yugurish.
1
54 Yengil atletika:
Nazariy: Jaroxatlanishda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: 100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
1
55 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
1
56 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1
57 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatis takrorlash. 3 qadamdan yugurib kelib uloqtirishni o’rgatish.
1 .58 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatishni takomillashtirish. 3 qadamdan yugurib kelib uloqtirishni o’rgatish. (sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1 .59 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:. 4х10м.ga Mokisimon yugurish 4 х 100 м aylana bo’ylab Estafetali yugurish
1
60 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il bolalar 3000 m, Qizlar 1000 м.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1
61 Футбол
Amaliy: To’pni jonglyor qilish,. To’p bilan aldamchi xarakatlar. O’rganilgan usullarni Ikki tomonlama oyin jarayonida qo’llash.
1
62 Футбол
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni sakrab bosh bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1
63 Футбол
Nazariy: O’yinlarda xakamlik qilish. Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish.. Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish. Ikkala oyoqda uzoqqa tepilgan summani baxolash. (sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin.
1
64 Футбол
Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish. Darvozabon: Yuqoridan uchib kelayotgan to’pni ikki qollab qaytarish.
Ikki tomonlama oyin.
1
65 Футбол
Nazariy: Erkin va jarima to’plari qoidalari.
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasi. Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish. Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1
66 Футбол
Amaliy: 11-меtrli zabalarni bajarish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin
1
67 Шахматы
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka) usuli bilan shox berish.
Farzinni boy berish. O’rtoqlik o’yini
1
68 Шахматы
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka) usuli bilan shox berish.
Farzinni boy berish. O’rtoqlik o’yini
1
Reklama
Reklama