Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 10-sinf

ONA TILI
fanidan 10-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 2 soat jami 68 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars “Muhabbat o‘zi nima?” matni bilan tanishish . Matn turlari. Nutq uslublari 1
2-dars Matn asosida topshiriqlar. Rasmiy uslub 1
3-dars Matn ustida ishlash. Ilmiy va badiiy uslublar 1
4-dars Matn asosida topshiriqlar. Argumentli esse 1
5-dars Ota-onaga muhabbat. Antonimlarning qoʻllanilishi 1
6-dars “Hikikomori” matni bilan tanishish. Uslubiy xatolar 1
7-dars Jamiyatdagi odat va tartiblar. Sinonimlar uslubiyati 1
8-dars Illatlar. Eskirgan soʻzlar 1
9-dars Ismlar. Bosh harflar imlosi 1
10-dars Kishining hayotdagi o‘rni, Olmoshlar qoʻllanilishi 1
11-dars Mas’uliyat. Atamalar 1
12-dars Mualliflik huquqi.Undosh tovushlar talaffuzi va imlosi 1
13-dars Gender tengligi. Yonma-yon keladigan undoshlarning imlosi 1
14-dars Matn ustida ishlash. Unli harflar imlosi 1
15-dars Mustahkamlash. 1
16-dars 1-nazorat ishi 1
17-dars 1-nazorat ishi 1
18-dars Nazorat ishi tahlili 1
II CHORAK
19-dars “Men”lik. Nutq sofligini buzuvchi birliklar 1
20-dars “Ommaviy madaniyat” Kirish va kiritmalarning qoʻllanishi 1
21-dars Matn ustida ishlash. Koʻplik qoʻshimchasining qoʻllanishi 1
22-dars Vijdon erkinligi. Matn ustida ishlash. 1
23-dars Matnda so‘zlarning ko‘chma ma’nosi. Qoʻshma gap uslubiyati 1
24-dars Halol va harom. Gap boʻlaklari tartibi uslubiyati 1
25-dars Yolg‘on. Argo va jargon 1
26-dars So‘z mas’uliyati. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar uslubiyati 1
27-dars Tagma’nolar. Shevaga xos soʻzlar 1
28-dars Tillar taraqqiyoti va tanazzuli. Asos va qoʻshimchalar imlosi 1
29-dars Mustahkamlash 1
30-dars 2-nazorat ishi 1
31-dars 2-nazorat ishi 1
32-dars Nazorat ishi tahlili 1
III CHORAK
33-dars Nobel mukofoti 1
34-dars Nobel mukofoti laureatlari nutqi . Minbarda nutq soʻzlash. 1
35-dars “Silikon vodiysi…” matni ustida ishlash 1
36-dars Kelajak kasblari. Zamon qoʻshimchalarining qoʻllanishi 1
37-dars Tabiat va ixtirolar. Nisbat qoʻshimchalari qoʻllanishi 1
38-dars Innovatsion rivojlanish vazirligi. Qoʻshib, ajratib, chiziqcha bilan yozish 1
39-dars Boylik tushunchasi. Matndagi asosiy va yordamchi maʼlumotlarni aniqlash. Ma’no ko‘chishi. 1
40-dars Qashshoqlik. Matnning maqsadini aniqlash. Vulgarizm va varvarizmlar 1
41-dars Boylar: kecha va bugun. Mustaqil nutq 1
42-dars Milliarderlar hayotidan. Subyektiv munosabat shakllari. Yozma matnning kirish qismini shakllantirish 1
43-dars Yozma matnning asosiy qismini shakllantirish. Nuqta (.), soʻroq (?), undov (!) 1
44-dars Kino sanʼati. Maʼlumot. Tinish belgilariga oid topshiriqlar. Og‘zaki nutqning xulosa qismini shakllantirish. 1
45-dars 25-kadr. Matn muallif nuqtayi nazariga baho berish. 1
46-dars Seriallar va biz. Qoʻshtirnoq. Yozma matnning xulosa qismini shakllantirish. 1
47-dars Bahslashish odobi. Nuqtali vergul ( ; ) 1
48-dars Film va badiiy asar. Ikki nuqta ( : ) 1
49-dars Mustahkamlash. 1
50-dars 3-nazorat ishi 1
51-dars 3-nazorat ishi 1
52-dars Nazorat ishi tahlili 1
IV CHORAK
53-dars Odam va ekologiya. Matn ustida ishlash. Matnni qisqartirish 1
54-dars Insonning tabiatga ta’siri. Orol fojiasi. Tushunishga ta’sir etuvchi omillar. 1
55-dars Qizil kitob. Nutqiy vaziyatlarda muloqot qilish 1
56-dars Greta Tunberg. Matnni kengaytirish 1
57-dars Mustahkamlash 1
58-dars Takrorlash. O‘qish savodxonligi 1
59-dars Takrorlash. Grammatik savodxonlik 1
60-dars Takrorlash. Yozish savodxonligi 1
61-dars Takrorlash. Nutq so‘zlash savodxonligi 1
62-dars Takrorlash. O‘qish savodxonligi 1
63-dars Takrorlash. Grammatik savodxonlik 1
64-dars Takrorlash. Yozish savodxonligi 1
65-dars Takrorlash. Nutq so‘zlash savodxonligi 1
66-dars 4-nazorat ishi 1
67-dars 4-nazorat ishi 1
68-dars Nazorat ishi tahlili 1
Reklama
Reklama