Kategoriya: Dars ishlanmalar

2-sinflar uchun barcha fanlardan kompetensiyali dars ishlanmalari


Kompetensiya –fan bo‘yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo‘llay olishdir. Kompetentlilik –(lotinchacompetens – layoqatli, qobiliyati borKompetentliliktarkibiga sof kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik,hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati,real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi. Kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim–o‘quvchilarda egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’limdir.

2-sinf uchun barcha fanlardan kompetensiyali dars ishlanmalari.

2-sinf ona tili fanodan kompetensiyali dars ishlanmasi.

Yuklab olish

2-simf matematika fanidan yillik kompetensiyali dars ishlanmasi

Yuklab olish

2-sinf O'qish fanidan yillik kompetensiyali dars ishlanmasi

Yuklab olish

2-sinf Rus tili fanidan yillik dars ishlanmasi.

Yuklab olish

2-sinf Tasviriy san'at fanidan dars ishlanmasi.1-3 dars.

Yuklab olish

2-sinf Atrofimizdagi olam fanidan yillik dars ishlanmasi

Yuklab olish

2-sinf Mehnat fanidan dars ishlanmasi. 3 ta mavzu.

Yuklab olish

2-sinf Musiqa fanidan dars ishlanmasi.1-2darslar.

Yuklab olish

2-sinf Odobnoma fanidan dars ishlanmasi. Yangi

Yuklab olish

2-sinf Yozuv 2-chorak  dars ishlanmasi

Yuklab olish

Istalgan yillik kompetensiyali dars ishlanmasini olish uchun biz bilan bog'laning.

Reklama
Reklama