Kategoriya: Ish rejalar

3-sinf Tabiiy (SCIENCE) fandan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Tabiiy (SCIENCE) fan

Sinfi: 3-sinf

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA TABIIY (SCIENCE) FANIDAN MAVZUIY TAQVIM REJA (3-SINF)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Tabiatni qanday o‘rganamiz? 1
2-dars Amaliy mashg‘ulot. 1
Men tadqiqotchiman
3-dars Amaliy mashg‘ulot. Sezgi organlari yordamida mevalarni o‘rganamiz 1
4-dars Tirik organizmlarning xilmaxillig 1
5-dars Amaliy mashg‘ulot. O‘simliklar xilmaxilligi 1
6-dars Hayvonlar xilmaxilligi. Hasharotlar 1
7-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltirilga topshiriqlar 1
8-dars Nazorat ishi – 1 1
9-dars Organ va organlar sistemas 1
10-dars Amaliy mashg‘ulot. Odam organlari qanday ishlaydi? 1
11-dars Immunitet 1
12-dars Amaliy mashg‘ulot. Sogʻlom boʻlish sirlari 1
13-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltirilga topshiriqlar 1
14-dars Nazorat ishi – 2 1
15-dars Oʻsimliklardagi hayotiy jarayonlar 1
16-dars Oʻsimliklarning koʻpayishi va rivojlanishi 1
17-dars Loyiha ishi. Urug‘ va mevani o‘rganamiz 1
18-dars Hayvonlardagi hayotiy jarayonlar 1
II CHORAK
19-dars Yashash joyining turlari 1
20-dars Yashash joyiga ta’sir etuvchi omillar 1
21-dars Okean nima? 1
22-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltirilga topshiriqlar 1
23-dars Nazorat ishi – 3 1
24-dars Yerning ichki qismlari . 1
25-dars Yer yuzasidagi notekisliklar (relyef) 1
26-dars Yer yuzi relyefi qanday oʻzgaradi? 1
27-dars Amaliy mashg‘ulot. Relyef maketini yasash 1
28-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltirilga topshiriqlar 1
29-dars Nazorat ishi – 4 1
30-dars Tuproq va suvdan qanday foydalanamiz? 1
31-dars Tabiatni muhofaza qilish 1
32-dars Amaliy mashg‘ulot. Qizil kitobga kiritilgan o‘simlik va hayvonlarni oʻrganish 1
III CHORAK
33-dars Loyiha ishi. Kunlik suv sarfini hisoblash 1
34-dars Togʻ jinslari va minerallar 1
35-dars Amaliy mashg‘ulot. Shamol va suv ta’sirida tog‘ jinslarining o‘zgarish 1
36-dars Foydali qazilmalar 1
37-dars Foydali qazilmalar qanday hosil boʻladi? 1
38-dars Amaliy mashg‘ulot. Foydali qazilmalar hosil boʻlishida ishtirok etuvchi oʻsimlik va hayvonlarni oʻrganish 1
39-dars Bob yuzasidan mustaqil fikrlashga yo‘naltirilgan topshiriqlar 1
40-dars Nazorat ishi – 5 1
41-dars Ob-havo elementlari 1
42-dars Ob-havo nimalar ta’sirida oʻzgaradi? 1
43-dars Amaliy mashg‘ulot. Mahalliy belgilar asosida ob-havo o‘zgarishi 1
44-dars Tabiatda suvning aylanishi 1
45-dars Ob-havo oʻzgarishlarini qanday kuzatish mumkin? 1
46-dars Loyiha ishi. Ob-havoni kuzatish 1
47-dars Nazorat ishi – 6 1
48-dars Yer va Oy orbitalari 1
49-dars Yer va Oyni taqqoslaymiz 1
50-dars Quyosh sistemasi. 1
51-dars Amaliy mashg‘ulot. Quyosh sistemasi modelini yasash 1
52-dars Soya hosil bo‘lishi 1
IV CHORAK
53-dars Amaliy mashg‘ulot. Soya hosil boʻlishini oʻrganish 1
54-dars Tovush va uni kuchaytirish 1
55-dars Amaliy mashg‘ulot. Stetoskop qurilmasini yasash 1
56-dars Energiyaning bir turdan boshqa turga aylanishi 1
57-dars Nazorat ishi – 7 1
58-dars Amaliy mashg‘ulot. Energiyaning bir turdan boshqa turga aylanish 1
59-dars Jismlarning harakati 1
60-dars Amaliy mashg‘ulot. Masofa va vaqtni o‘lchash . 1
61-dars Harakat turlari 1
62-dars Bob yuzasidan mustaqil fikrlashga yo‘naltirilgan topshiriqlar 1
63-dars Nazorat ishi – 8 1
64-dars Massa va uning birliklari 1
65-dars Amaliy mashg‘ulot. Jismlarning massasini o‘lchash 1
66-dars Jismlarning o‘zaro ta’siri 1
67-dars Amaliy mashg‘ulot. Ishqalanish kuchining harakatga ta’siri 1
68-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltirilgan topshiriqlar 1
Reklama
Reklama