Kategoriya: Ish rejalar

4-sinf Matematika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Matematika

Sinfi: 4-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat )

IV SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK (45 soat)
1 10 000 ichida raqamlashga oid misol va masalalar 1
2 10 000 ichida raqamlashga oid misol va masalalar 1
3 Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish 1
4 Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish 1
5 Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish 1
6 1-nazorat ishi 1
7 Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari 1
8 Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari 1
9 Birlar, minglar millionlar sinfi 1
10 Birlar, minglar millionlar sinfi 1
11 Birlar, minglar millionlar sinfi 1
12 Birlar, minglar millionlar sinfi 1
13 Birlar, minglar millionlar sinfi 1
14 Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash 1
15 Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash 1
16 Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash 1
17 Million ichida qo‘shish va ayirish amallari 1
18 Million ichida qo‘shish va ayirish amallari 1
19 Million ichida qo‘shish va ayirish amallari 1
20 2-nazorat ishi 1
21 O‘tilganlarni takrorlash va xatolar ustida ishlash 1
22 Yassi va fazoviy shakllar 1
23 Yassi va fazoviy shakllar 1
24 Yassi va fazoviy shakllar 1
25 Qirqma shakllar: buklanadigan ko‘pburchaklar 1
26 Qirqma shakllar: buklanadigan ko‘pburchaklar 1
27 Qo‘shishning o‘rin almashtirish va guruhlash xossasi 1
28 Qo‘shishning o‘rin almashtirish va guruhlash xossasi 1
29 Natijani tekshirish usullari 1
30 Natijani tekshirish usullari 1
31 Tenglamalar 1
32 Tenglamalar 1
33 Tenglamalar 1
34 Tengsizliklar 1
35 Tengsizliklar 1
36 Miqdorlarni qo‘shish va ayirish 1
37 Miqdorlarni qo‘shish va ayirish 1
38 Miqdorlarni qo‘shish va ayirish 1
39 O‘rta arifmetikni topish 1
40 O‘rta arifmetikni topish 1
41 3-nazorat ishi 1
42 O‘tilganlarni takrorlash va xatolar ustida ishlash 1
43 Massa birliklari orasidagi munosabatlar 1
44 Massa birliklari orasidagi munosabatlar 1
45 Geometrik mazmundagi amaliy masalalar 1
II CHORAK (35 soat)
46 Geometrik mazmundagi amaliy masalalar 1
47 Mulohazalar 1
48 Mulohazalar 1
49 4- Nazorat ishi 1
50 O‘tilganlarni takrorlash va xatolar ustida ishlash 1
51 Million ichida koʻpaytirish va boʻlish 1
52 Million ichida koʻpaytirish va boʻlish 1
53 Million ichida koʻpaytirish va boʻlish 1
54 Million ichida koʻpaytirish va boʻlish 1
55 Million ichida koʻpaytirish va boʻlish 1
56 Million ichida koʻpaytirish va boʻlish 1
57 5-Nazorat ishi 1
58 Million ichida boʻlishni takrorlash 1
59 Million ichida koʻpaytirishni takrorlash 1
60 Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash 1
61 Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash 1
62 Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash 1
63 Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash 1
64 Qoldiqli boʻlish mavzusi yuzasidan takrorlash 1
65 Qoldiqli boʻlish mavzusi yuzasidan takrorlash 1
66 6- Nazorat ishi 1
67 Qoldiqli boʻlish mavzusi yuzasidan takrorlash 1
68 Oxiri nol bilan tugaydigan songa boʻlish 1
69 Oxiri nol bilan tugaydigan songa boʻlishni takrorlash 1
70 Ikki xonali sonni ikki xonali songa koʻpaytirish 1
71 Koʻp xonali sonni ikki xonali songa koʻpaytirish 1
72 Koʻp xonali sonni ikki xonali songa koʻpaytirish 1
73 Koʻp xonali sonni uch xonali songa koʻpaytirish 1
74 oʻtilgan mavzular yuzasidan takrorlash 1
75 7-Nazorat ishi Test 1
76 Koʻp xonali sonlarni ikki xonali songa boʻlish 1
77 Koʻp xonali sonlarni ikki xonali songa boʻlish 1
78 Koʻp xonali sonlarni ikki xonali songa boʻlish 1
79 Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa boʻlish 1
80 Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa boʻlish 1
III CHORAK (50 soat)
81 Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa boʻlish 1
82 Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa qoldiqli boʻlish 1
83 Ko’p xonali sonni 2 va 3 xonali songa bo’lish 1
84 Takrorlash 1
85 Tenglamalarni yechish 1
86 Tenglamalarni yechish 1
87 Tenglamalarni yechish 1
88 8- Nazorat ishi 1
89 Formulalar 1
90 Formulalar 1
91 Shkalalar 1
92 Shkalalar 1
93 Shkalalar 1
94 Sonli ifodalarning qiymatini hisoblash 1
95 Sonli ifodalarning qiymatini hisoblash 1
96 Miqdorlarni bir va ikki xonali songa koʻpaytirish va boʻlish 1
97 Miqdorlarni bir va ikki xonali songa koʻpaytirish va boʻlish 1
98 Miqdorlarni bir va ikki xonali songa koʻpaytirish va boʻlish 1
99 9-Nazorat ishi 1
100 Harakatga doir masalalar 1
101 Harakatga doir masalalar ( Kommunal xizmatlar) 1
102 Harakatga doir masalalar 1
103 Harakatga doir masalalar 1
104 Harakatga doir masalalar 1
105 Harakatga doir masalalar Kommunal xizmatlar) 1
106 Harakatga doir masalalar 1
107 Harakatga doir masalalar 1
108 Harakatga doir masalalar 1
109 oʻtilgan mavzular yuzasidan takrorlash 1
110 10-Nazorat ishi 1
111 Oddiy kasrlar 1
112 Sonning kasrini topish 1
113 Sonning kasrini topish 1
114 Sonning kasrini topish 1
115 Sonni kasrdan topish 1
116 Sonni kasrdan topish 1
117 Sonni kasrdan topish 1
118 Kasrlarni taqqoslash 1
119 Kasrlarni taqqoslash 1
120 11-Nazorat ishi 1
121 Nazorat ishi tahlili 1
122 Kasrlarni qoʻshish va ayirish 1
123 Kasrlarni qoʻshish va ayirish 1
124 Kasrlarni qoʻshish va ayirish 1
125 Oʻnli kasrlar 1
126 Oʻnli kasrlar 1
127 Oʻnli kasrlar 1
128 12-Nazorat ishi Test 1
129 Test tahlili 1
130 Oʻnli kasrlar 1
IV CHORAK (40 soat)
131 Oʻnli kasrlar 1
132 Oʻnli kasrlar 1
133 Oʻnli kasrlar 1
134 Oʻnli kasrlar 1
135 Oʻtilgan mavzular yuzasidan takrorlash 1
136 Toʻplamlar. Eyler-Veen diagrammasi 1
137 Toʻplamlar. Eyler-Veen diagrammasi 1
138 Toʻplamlar. Eyler-Veen diagrammasi 1
139 Nuqta koordinatasi 1
140 Koordinata burchagi 1
141 Koordinata burchagi 1
142 13- Nazorat ishi 1
143 Koʻpyoq 1
144 Koʻpyoq 1
145 Toʻg`ri burchakli parallelepiped 1
146 Toʻg`ri burchakli parallelepiped 1
147 Kub 1
148 Kub 1
149 Yuz oʻlchov birliklari 1
150 Yuz oʻlchov birliklari 1
151 Yuz oʻlchov birliklari 1
152 Yuz oʻlchov birliklari 1
153 Yuz oʻlchov birliklari 1
154 Yuz oʻlchov birliklari 1
155 14-Nazorat ishi 1
156 Hajm oʻlchov birliklari 1
157 Hajm oʻlchov birliklari 1
158 Takrorlah 1
159 Hajm oʻlchov birliklari 1
160 Grafiklar 1
161 Grafiklar 1
162 Ma`lumotlarni tasvirlash usullari 1
163 Ma`lumotlarni tasvirlash usullari 1
164 15-Nazorat ishi 1
165 Simmetrik shakllar.Burish simmetriyasi 1
166 Simmetrik shakllar.Burish simmetriyasi 1
167 4-sinfda oʻtilganlarni takrorlash va umumlashtirish 1
168 4-sinfda oʻtilganlarni takrorlash va umumlashtirish 1
169 16-Nazorat ishi Test 1
170 Test tahlili .Yakuniy dars 1
Reklama
Reklama