Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geografiya

Sinfi: 5-sinf

GEOGRAFIYA
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat) V SINF
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Kirish. Geografiya nimani o‘rganadi? 1

2-dars Geografik kashfiyotlar va hozirgi zamon geografiyasi 1

3-dars Quyosh, Oy va yulduzlar 1

4-dars Yerning shakli va o‘lchamlari 1

5-dars Yerning o‘z o‘qi atrofida va Quyosh atrofida aylanishi 1

6-dars Nazorat ishi -1 1

7-dars Azimut va masofani o‘lchash 1

8-dars Joy balandligi 1

9-dars Masshtab 1

II CHORAK
10-dars Amaliy mashg‘ulot 1

11-dars Geografik xaritalar 1

12-dars Geografik koordinatalar 1

13-dars Amaliy mashg‘ulot 1

14-dars Nazorat ishi - 2 1

15-dars Yerning ichki tuzilishi 1

16-dars Litosfera. Tog‘ jinslari 1

III CHORAK
17-dars Yer po‘stining harakatlari 1

18-dars Yer yuzi relyefining asosiy shakillari 1

19-dars Gidrosferaning tarkibi. Dunyo okeani 1

20-dars Daryolar 1

21-dars Ko‘llar va muzliklar. Yer osti suvlari 1

22-dars Umumlashtiruvchi takrorlash 1

23-dars Atmosferaninig tuzilishi 1

24-dars Havo harorati va bosimi 1

25-dars Nazorat ishi - 3 1

26-dars Amaliy mashg‘ulot 1

IV CHORAK
27-dars Shamol 1

28-dars Havo namligi va yog‘inlar 1

29-dars Amaliy mashg‘ulot 1

30-dars Ob-havo va iqlim 1

31-dars Yerning hayot qobig‘i - biosfera 1

32-dars Tabiat zonalari 1

33-dars Nazorat ishi - 4 1

34-dars Umumlashtiruvchi takrorlash 1


Reklama
Reklama