Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf O'zbek tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: O'zbek tili

Sinfi: 5-sinf


O‘ZBEK TILI
(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat)V SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-2-dars Mening Vatanim 2
3-4-dars Ot – so‘z turkumi. Atoqli va turdosh otlar 2
5-dars Zafar Diyor. “Yashna Vatan” she’ri 1
6-7-dars Oila a’zolarining ish kuni 2
8-9-dars Shaxs otlari. Kasb-hunar otlarining qo‘llanishi 2
10-dars Ezoza Alimova. “Mening oilam” topishmoqli she’r 1
11-dars N.I.-1. Diktant 1
12-dars Xatolar ustida ishiash 1
13-dars Yangi fanlarni o‘rganamiz 1
14-15-dars O‘rin-joy va narsa-buyum otlarining qo‘llanishi 2
16-dars Mo‘g‘ul xalq ertagi. “Zexinli bola” 1
17-18-dars Ustozga rahmat 2
19-dars –lar ko‘plik qo‘shimchasining qo‘llanishi. 1
20-dars Po‘lat Mo‘min. ”Ustozlar” she’ri 1
21-dars Mening sinfdoshlarim 1
22-23-dars Egalik qo‘shimchalarining qo‘llanishi 2
24-dars Hakim Nazir. “Ikki o‘rtoq” 1
25-dars N.I.-2. Test topshiriqlari 1
26-27-dars Takrorlash 2
II CHORAK
28-dars O‘zbek tili xonasi 1
29-30-dars Kelishiklar. Bosh kelishik 1
31-dars Yayra Sa’dullaeva “Boqi -toqi” hikoyasi 1
32-dars Oltin kuz 1
33-34-dars Qaratqich kelishigining qo‘llanishi 1
35-dars Shukur Sa’dulla. “Oltin kuzim” she’ri 1
36-dars N.I.-3. Diktant 1
37-dars Xatolar ustida ishiash 1
38-dars To‘garak mashg‘ulotlari 1
39-40-dars Egalik va qaratqich kelishigi qo‘shimchalarining birga
qo‘llanishi
1
41-dars Muhiddin Omon. “Bilim, tafakkur, hunar….” she’ri 1
42-dars Qishki ta’til 1
43-dars Tushum kelishigining qo‘llanishi 1
44-45-dars A.S. Pushkin. “Baliqchi va baliq haqida ertak” ertak 2
46-dars N.I.-4. Test topshiriqlari 1
47-48-dars Takrorlash 2
III CHORAK
49-dars Ertaklar olamida 1
50-dars Jo‘nalish kelishigining qo‘llanishi 1
51-52-dars Xalq og‘zaki ijodi. “Aql va boylik” (o‘zbek xalq ertagi) 2
53-54-dars Mening darsxonam 2
55-56-dars O‘rin payt kelishigining qo‘llanishi 2
57-dars Hulkar Hamroeva. “Mehnatning tagi rohat” hikoyasi 1
58-59-dars Shahrimiz (qishlog‘imiz) bo‘ylab sayyohat 2
60-61-dars Chiqish kelishigining qo‘llanishi 2
62-dars “Registon” va “Ichan qal’a” matni 1
63-dars N.I.-5. Matn yaratish. “Mening shahrim” 1
64-dars Xatolar ustida ishiash 1
65-66-dars Onajonlar bayrami 2
67-68-dars Sifat so‘z turkumi. Rang-tus bildiruvchi sifatlarning
qo‘llanishi
2
69-dars Ilyos Muslim. “Birinchi sovg‘a” she’ri 1
70-71dars Navro‘z 2
72-73-dars Maza-ta’m bildiruvchi sifatlarning qo‘llanishi 2
74-75-dars Xalq og‘zaki ijodi. “Sumalak” rivoyati 2
76-dars N.I.-6. Test topshiriqlari 1
77-78-dars Takrorlash 2
IV CHORAK
79-dars Kitoblar olamiga sayyohat 1
80-81-dars Hajm-o‘lchovni bildiruvchi sifatlarning qo‘llanishi 2
82-83-dars I.A.Krilov. “Ninachi va chumoli” masali 2
84-85-dars Odobli bo‘l 2
86-87-dars Xarakter-xususiyatni bildiruvchi sifatlarning qo‘llanishi 2
88-dars Xalq og‘zaki ijodi. “Qaytar dunyo” rivoyat 1
89-dars N.I.-7. Diktant 1
90-dars Xatolar ustida ishiash 1
91-92-dars Transportda 2
93-94-dars Shakl bildiruvchi sifatlarning qo‘llanishi 2
95-dars J.Jabborov “Yoniq ko‘k chiroq” 1
96-97-dars Dam olish kunim 2
98-99-dars O‘tilgan grammatik mavzularni takrorlash 2
100-dars Abdurahmon Akbar. “Dam olish kunida” she’ri 1
101-dars N.I.-8. Test topshiriqlari 1
102-dars Takrorlash 1
Reklama
Reklama