Kategoriya: Ish rejalar

6-sinf Tarix fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Tarix

Sinfi: 6-sinf


QADIMGI DUNYO TARIXI
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)6-SINF

Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Kirish 1
2-dars Qadimgi tarix ildizlari 1
3-dars Eng qadimgi odamlar rivojining ilk bosqichlari 1
4-dars Urug‘chilik jamiyati 1
5-dars Eneolit va bronza davri 1
6-dars O‘rta Osiyo temir davriga o‘tish davrida 1
7-dars O‘rta Osiyo temir davriga o‘tish davrida 1
8-dars Nazorat ishi-1 1
9-dars Takrorlash 1
10-dars Nil vodiysi va uning aholisi 1
11-dars Qadimgi Misr va qo‘shni davlatlar 1
12-dars Qadimgi Misrda din 1
13-dars Qadimgi Misrda din 1
14-dars Piramidalar va daxmalar 1
15-dars Qadimgi Misr madaniyati 1
16-dars Mesopotamiya sivilizatsiyalari 1
17-dars Nazorat ishi-2 1
II CHORAK
18-dars Bobil podsholigi 1
19-dars Old Osiyo davlatlari 1
20-dars Old Osiyo davlatlari 1
21-dars Ahamoniylar davlati 1
22-dars Nazorat ishi-3 1
23-dars Qadimgi Hindistondagi ilk sivilizatsiya 1
24-dars Qadimgi Hindiston madaniyati 1
25-dars Qadimgi Xitoy sivilizatsiyalari 1
26-dars Miloddan avvalgi III asrda Xitoy 1
27-dars O‘zbekiston hududidagi ilk davlatlar 1
28-dars O‘zbekiston hududidagi ilk davlatlar 1
29-dars Zardushtiylik va “Avesto” 1
30-dars Zardushtiylik va “Avesto” 1
31-dars Nazorat ishi-4 1
III CHORAK
32-dars Antik tarixning boshlanishi 1
33-dars Qadimgi Yunonistonning yuksalishi 1
34-dars Qadimgi Yunonistonning yuksalishi 1
35-dars Yunon koloniyalari 1
36-dars Afinada demokratiya 1
37-dars Yunon-fors urushlari. Makedoniyaning Yunonistonni bosib olinishi 1
38-dars Yunon fuqarolari tarbiyasi 1
39-dars Qadimgi Yunoniston madaniyati 1
40-dars Nazorat ishi-5 1
41-dars Qadimgi Yunoniston olimlari va mutafakkirlari 1
42-dars Qadimgi Yunoniston afsonalari 1
43-dars Takrorlash 1
44-dars Ahamoniylarning O‘rta Osiyoga bosqinchilik yurishlari 1
45-dars O‘rta Osiyo xalqlarining yunon-makedon istilochilariga qarshi
kurashi
1
46-dars O‘rta Osiyo xalqlarining yunon-makedon istilochilariga qarshi
kurashi
1
47-dars Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi 1
48-dars Qadimgi Xorazm 1
49-dars Qang‘ va Davan 1
50-dars Qang‘ va Davan 1
51-dars Nazorat ishi-6 1
IV CHORAK
52-dars Kushon davlati 1
53-dars Kushon davlati 1
54-dars Buyuk ipak yo‘li 1
55-dars Buyuk ipak yo‘li 1
56-dars Takrorlash 1
57-dars Nazorat ishi-7 1
58-dars Qadimgi Italiya va uning aholisi 1
59-dars Rim Respublikasi 1
60-dars Rim Respublikasida hayot 1
61-dars Qullar va gladiatorlar 1
62-dars Rimda Respublikaning qulashi 1
63-dars Rimda Respublikaning qulashi 1
64-dars G‘arbiy Rim imperiyasining tanazzuli va halokati 1
65-dars Qadimgi Rim madaniyati 1
66-dars Qadimgi Rim madaniyati 1
67-dars Nazorat ishi-8 1
68-dars Takrorlash 1
Reklama
Reklama