Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf O'zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: O'zbekiston tarixi

Sinfi: 7-sinf

 

19-§

Дарс раками Дарс мавзуси Уйга вазифа
1 Kirish.
2 Ijtimoiy iqtisodiy o‘zgarishlar 1-§
3 Ilk o‘rta asrlarda Xorazm. Xioniylar va Kidariy davlatlari 2-§
4 Eftallar davlati. Eftallar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot 3-§
5 O‘rta Osiyo xalqlari Turk xoqonligi davrida 4-§
6 G‘arbiy Turk xoqonligi 5-§
7 Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi 6-§
8 VI-VII asrlarda madaniy hayot 7-§
9 Nazorat ishi-1 takror
10 Movarounnahrda arab xalifaligining o‘rnatilishi 8-§-
11 Movarounnahrda islom dinining yoyilishi 9-§
12 Xalifalikka qarshi xalq noroziligi 10-§
13 Abbosiylar davrida Xuroson va Movarounnahr 11-§
14 Nazorat ishi-2 takror
15 Takrorlash 12-§
16 Qarluqlar va O‘g‘uzlar davlati. Toxiriylar davlati 12-§
17 Somoniylar 13-§
18 Somoniylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot 14-§
19 G‘aznaviylar 15-§
20 Qoraxoniylar 16-§
21 Xorazm davlati va uning yuksalishi 17-§
22 Xorazmshoh va Chingizxon munosabatlari 18-§
23 Muhammad Xorazmshohning mamlakat mudofasiga oid tadbirlari va uning oqibati
24 Jaloliddin Manguberdining Xorazm taxtiga o‘tirishi
25 Jaloliddin Manguberdi mohir sarkarda 20-§
26 Jaloliddin Manguberdi mohir sarkarda 21-§
27 Jaloliddin Manguberdi – Vatan qahramoni 21-§
28 Chig‘atoy ulusining tashkil topishi 22-§
29 Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot 23-§
30 Etnik jarayonlar va o‘zbek xalqining shakllanishi 24-§
31 Movarounnahr va Xorazmning madaniy hayoti 25-§
32 Adabiyot 26-§
33 Diniy bilimlarning rivojlanishi 27-§
34 Me’morchilik, san’at va musiqa 28-§
35 XIV asrning o‘rtalarida Movarounnahrda ijtimoiy-siyosiy vaziyat. 29-§
36 Nazorat ishi -3 30-§
37 Amir Temur – markazlashgan davlat asoschisi takror
38 Amir Temur saltanatining tashkil topishi 31-§
39 Amir Temurning tashqi siyosati 32-§
40 Amir Temurning jahon tarixida tutgan o‘rni 33-§
41 Amir Temurning jahon tarixida tutgan o‘rni 34-§
42 Temuriylar davridagi siyosiy jarayonlar 34-§
43 Mirzo Ulug‘bekning hukmronligi davrida Movarounnahr 35-§
44 Temuriylar saltanatining inqirozga yuz tutishi 36-§
45 Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va bunyodkorlik 37-§
46 Takrorlash 38-§
47 Ta’lim tizimi takror
48 Aniq fanlarning rivojlanishi 39-§
49 Adabiyot 40-§
50 Tasviriy san’at 41-§
51 Nazorat ishi -4 42-§
Reklama
Reklama