Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Tarbiya

Sinfi: 7-sinf

Дарс раками Дарс мавзуси Уйга вазифа
1 Inson ezgulik ijodkori Uyga vazifanin o'qib kelish
2 Ezgu maqsadlar bilan yashash Uyga vazifanin o'qib kelish
3 Muvaffaqiyat –qunt va qat’iyat natijasi Uyga vazifanin o'qib kelish
4 Umr–umid, sinov –imkoniyat Uyga vazifanin o'qib kelish
5 Umr–umid, sinov –imkoniyat. (amaliy mashg‘ulot) Uyga vazifanin o'qib kelish
6 Tabiatni asrash–hayotni asrash Uyga vazifanin o'qib kelish
7 Inson axloqi bilan go‘zal Uyga vazifanin o'qib kelish
8 Inson odobida aks etuvchi fe’l atvor Uyga vazifanin o'qib kelish
9 Insonlarni birlashtiruvchi umuminsoniy xislatlar Uyga vazifanin o'qib kelish
10 Baxtiyor hayotning ustunlari Uyga vazifanin o'qib kelish
11 Baxtiyor hayotning ustunlari (amaliy mashg‘ulot) Uyga vazifanin o'qib kelish
12 Hammasi o‘z qo’limizda Uyga vazifanin o'qib kelish
13 Inson umri Uyga vazifanin o'qib kelish
14 Ogohlik Uyga vazifanin o'qib kelish
15 Ko‘zga ko‘rinmas xatarlar Uyga vazifanin o'qib kelish
16 Takrorlash / Nazorat ishi Takrorlash
17 Men qanday odamman? Uyga vazifanin o'qib kelish
18 Men qanday odamman? (amaliy mashg‘ulot) Uyga vazifanin o'qib kelish
19 Muomala uchun zarur odoblar Uyga vazifanin o'qib kelish
20 Kirishimlilik–muvaffaqiyat kaliti Uyga vazifanin o'qib kelish
21 Samarali muloqat sirlari Uyga vazifanin o'qib kelish
22 Samarali muloqat sirlari (amaliy mashg‘ulot) Uyga vazifanin o'qib kelish
23 Farzand oila ko‘zgusi Uyga vazifanin o'qib kelish
24 Farzand oila ko‘zgusi. (amaliy mashg‘ulot) Uyga vazifanin o'qib kelish
25 Avval tinglashni o‘rganing Uyga vazifanin o'qib kelish
26 Harakat qilmagan baxtga yetolmas Uyga vazifanin o'qib kelish
27 Yaxshilik yo‘lida hamkorlik Uyga vazifanin o'qib kelish
28 Yaxshilik yo‘lida hamkorlik (amaliy mashg‘ulot) Uyga vazifanin o'qib kelish
29 Do‘stlik Uyga vazifanin o'qib kelish
30 Insoniylik xalqimizning ezgu fazilati Uyga vazifanin o'qib kelish
31 Bag‘rikenglik tinchlik va totuvlik sari muhim qadam Uyga vazifanin o'qib kelish
32 Daxldorlik Uyga vazifanin o'qib kelish
33 Mahallamiz farovonligi – bizning farovonligimiz Uyga vazifanin o'qib kelish
34 Nazorat ishi / Yakunlovchi dars Takrorlash
Reklama
Reklama