Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Tasviriy san'at fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Tasviriy san'at

Sinfi: 7-sinf

 

T/r Mavzular uyga vazifa
1 Tasviriy san’atda oqim va yo‘nalishlar O`qib kelish
2 Impressionism uslubida manzara ishlash 10-rasm
3 Puantilizm uslubida manzara ishlash 11-rasmni ishlash
4 Kubizm uslubida natyurmort ishlash Murakkab bo`lmagan uy-ro`zg`or buyumlaridan natyurmort ishlash
5 Kubizm uslubida natyurmort ishlash Ijodiy ish
6 Tasviriy san’atda ramziy belgi va giraldika 18-rasm
7 Nazorat ishi Ijodiy ish
8 O‘zbekistonning amaliy bezak san’atida ramziy shakllar 21-rasm
9 O‘zbekistonning amaliy bezak san’atida ramziy shakllar 21-rasmni ranglash
10 O‘zbekiston naqsh ramzlari 25-rasm
11 O‘zbekiston naqsh ramzlari Mustaqil naqsh kompozitsiyasi tuzish
12 Amaliy bezak san’atining obrazli tizimi Eskiz ishlash
13 Amaliy bezak san’atining obrazli tizimi Ranglab kelish
14 Amaliy bezak san’atida shakl va mazmun 32-sahifani o`qib kelish
15 Nazorat ishi Naqsh kompozitsiyasi tuzish
16 Dizayn san’ati Eskiz ishlash
17 O‘zbekistonning me’moriy yodgorliklari O`qib kelish
18 O‘zbekistonning me’moriy yodgorliklar Eskiz ishlash
19 “Sharq me’morligi” mavzusida rasm chizish Eskizlar ishlash
20 “Sharq me’morligi” mavzusida rasm chizish Maketni ishlash
21 Men istagan shahar 21,3-21,4 chizma
22 Men istagan shahar 22,3- chizma
23 Me’moriy manzara 23,5- chizma
24 Me’moriy manzara 24,1- chizma
25 Nazorat ishi Test
26 Ijodiy ish. Jamoviy tarzda bino maketini yasash va bezash 26& 72-bet
27 Kitobat san’ati 27,1-27,3-chizma
28 O‘zbekiston kitob grafikasi san’ati 28,4-chizma
29 O‘zbekiston kitob grafikasi san’ati 29,3-chizma
30 Kitobat san’atining badiiy grafik elementlari 30,1-chizma
31 “Kitob illustrasiyasi” 31,1-chizma Model yasash
32 “Kitob illustrasiyasi” 32,2-chizma
33 Nazorat ishi Test sinovi
34 Ijodiy ish. Jamoaviy tarzda kitob maketini yasash 34,3-chizma


Reklama
Reklama