Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf O'zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: O'zbekiston tarixi

Sinfi: 8-sinf


O‘ZBEKISTON TARIXI


VIII SINF

Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Kirish 1
2-dars Dashti Qipchoqdagi siyosiy vaziyat 1
3-dars Movarounnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat 1
4-dars Zahiriddin Muhammad Bobur va Muhammad
Shayboniyxon munosabatlari
1
5-dars Movarounnahr va Xurosonda shayboniylar
hukmronligining o‘rnatilishi
1
6-dars Buxoro xonligining tashkil topishi 1
7-dars Abdullaxon II davrida Buxoro xonligining yuksalishi 1
8-dars Buxoroda xonligida ashtarxoniylar sulolasi
hukmronligining o‘rnatilishi
1
9-dars Nazorat ishi 1
II CHORAK
10-dars Buxoro xonligida markaziy hokimiyatning
zaiflashuvi
1
11-dars Buxoro xonligida davlat boshqaruvi 1
12-dars Buxoro xonligida harbiy ish 1
13-dars Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot 1
14-dars Buxoro xonligining tashqi siyosati 1
15-dars Buxoro xonligida madaniy hayot 1
16-dars Nazorat ishi 1
III CHORAK
17-dars Buxoro amirligining tashkil topishi 1
18-dars Amirlikda markaziy hokimiyatning
mustahkamlanishi
1
19-dars Amirlikda markaziy hokimiyatning
mustahkamlanishi
1
20-dars Buxoro amirligida davlat boshqaruvi 1
21-dars Buxoro amirligida harbiy ish 1
22-dars Buxoro amirligida harbiy ish 1
23-dars Buxoro amirligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot 1
24-dars Amirlik shaharlari. Ichki va tashqi savdo 1
25-dars Buxoro amirligining tashqi siyosati 1
26-dars Buxoro amirligida madaniy hayot 1
27-dars Takrorlash 1
28-dars Xiva xonligining tashkil topishi 1
29-dars XVII-XVIII asrning birinchi yarmida xonlikdagi
siyosiy ahvol
1
30-dars Xiva xonligida qo‘ng‘irotlar sulolasi hukmronligining o‘rnatilishi. XVIII asr oxiri - XIX asr birinchi yarmida xonlikning siyosiy ahvoli 1
31-dars Xiva xonligida davlat boshqaruvi 1
32-dars Xiva xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Shaharlar
hayoti
1
33-dars Xiva xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Shaharlar
hayoti
1
34-dars Xiva xonligining tashqi siyosati 1
35-dars Xiva xonligida madaniy hayot 1
36-dars Nazorat ishi 1
IV CHORAK
37-dars Xiva xonligi tarixi bo‘yicha manbalar 1
38-dars XVI-XIX asrning birinchi yarmida qoraqalpoqlar 1
39-dars Qoraqalpoqlarda madaniy va ma’naviy hayot 1
40-dars Qo‘qon xonligining tashkil topishi 1
41-dars XVIII asrning ikkinchi yarmi - XIX asrning birinchi yarmida Qo‘qon xonligida siyosiy ahvol 1
42-dars XVIII asrning ikkinchi yarmi - XIX asrning birinchi yarmida Qo‘qon xonligida siyosiy ahvol 1
43-dars Qo‘qon xonligida davlat boshqaruvi 1
44-dars Qo‘qon xonligida harbiy ish 1
45-dars Qo‘qon xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot 1
46-dars Qo‘qon xonligining tashqi siyosati 1
47-dars Qo‘qon xonligida madaniy hayot 1
48-dars Qo‘qon xonligida ta’lim 1
49-dars O‘zbek davlatlarining taraqqiyotda orqada qolish
sabablari va oqibatlari
1
50-dars Nazorat ishi 1
51-dars Yakuniy dars 1
Reklama
Reklama