Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Texnologiya fanidan (1-yo'nalish) yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Texnologiya 1-yo'nalish (O'g'il bolalar)

Sinfi: 8-sinf


TEXNOLOGIYA
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)VIII SINF

TEXNOLOGIYA VA DIZAYN YO‘NALISHI
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars O‘zbekistonda xalq hunarmandchiligining turlari,
rivojlanish tarixi, istiqbollari
1
2-dars Xalq hunarmandchiligi bo‘yicha ko‘rgazma va tanlovlarni tashkil qilish va ishtirokchilarni tanlash qoidalari 1
3-4-dars Amaliy mashg‘ulot: Sovg‘a uchun quticha
tayyorlash
2
5-6-dars Amaliy mashg‘ulot: Yig‘iladigan stulcha yasash 2
7-8-dars Amaliy mashg‘ulot: Shashka doskasi va donalarini
yasash. Nazorat ishi №1
2
9-dars Amaliy mashg‘ulot: Yog‘ochdan dekorativ soat tayyorlash 1
II CHORAK
10-dars Amaliy mashg‘ulot: Yog‘ochdan dekorativ soat tayyorlash 1
11-dars O‘zbekistondagi ishlab chiqarish turlari 1
12-dars Texnologik jarayon haqida tushuncha 1
13-dars Suv quvrlari va kanalizatsiya 1
14-dars Amaliy mashg‘ulot: Oddiy smesitel qurilmalarini tuzatish va ta’mirlash ishlari 1
15-dars Zamonaviy qo‘l elektr asboblari. Nazorat ishi №2 1
16-dars Amaliy mashg‘ulot: Qo‘l elektr asboblarini
tuzatish ishlari
1
III CHORAK
17-dars Elektronikaning iqtisodiyot tarmoqlaridagi o‘rni 1
18-dars Elektr yoritish asboblari 1
19-20-dars Amaliy mashg‘ulot: Yog‘ochni kuydirib naqsh
solishda ishlatiladigan kichik yog‘och kuydirgich “Vijigatelni” yasash
2
21-dars Sanoat robotlari haqida tushuncha. 1
22-dars Amaliy mashg‘ulot: Harakatlanuvchi sodda robot 1
23-24-dars Amaliy mashg‘ulot: Sodda kо‘rinishdagi harakatlanuvchi avtomobil yasash. Nazorat ishi №3 2
25-dars Inson hayotida kasbning о‘rni. 1
26-dars Kasblar tasnifi, kasblarda mehnat turlarining ta’rifi. 1
IV CHORAK
27-dars Kasbni tо‘g‘ri tanlashning mohiyati va istiqboli. 1
28-dars Kasbga tanlashdagi onglilik va mustaqillik. 1
29-dars Kasbga yaroqlilikni belgilash va moyillikni tarbiyalash usullari. 1
30-dars Amaliy mashg‘ulot: Kasbiy о‘z-о‘zini anglash va
kasbiy qiziqishni aniqlash usullari
1
31-32-dars Ijodiy loyiha. Ijodiy loyiha bilan tanishish. Ijodiy
loyihani tayyorlash bosqichlari
2
33-dars Mustaqil ijodiy loyiha ishi. Tanlangan mavzu
bo‘yicha loyiha tayyorlash. Loyiha mavzusini mustaqil tanlash. Soha mutaxassislari va o‘qituvchilar maslahati asosida ishlarni tashkil
1
34-dars Loyiha taqdimotini tayyorlash va o‘tkazish 1


jami 34 soat
Reklama
Reklama