Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Chizmachilik fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja.

Fan: Chizmachilik

Sinfi: 9-sinf


CHIZMACHILIK
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)IX SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars 8-sinfda chizmachilikdan olgan bilimlarni qisqacha takrorlash va
umumlashtirish
1
2-dars Kesimlar 1
3-dars Kesim turlari 1
4-dars Kesimlarda shartlilik va soddalashtirishlar 1
5-dars Qirqimlar 1
6-dars Qirqim turlari 1
7-dars Oddiy va mahalliy qirqimlar. Ularning chizmalarda belgilanishi 1
8-dars Nazorat ishi 1
9-dars Ko‘rinishning yarmi bilan qirqimning yarmini birlashtirish 1
II CHORAK
10-dars
1
11-dars Aksonometrik proyeksiya (Izometriya) da qirqimni tasvirlash 1
12-dars Frontal dimetriyada qirqimni tasvirlash 1
13-dars Kesim va qirqim talab, qilinadigan detallarning eskizini chizish 1
14-dars Eskiz chizish bo‘yicha amaliy mashg‘ulot va texnik rasm chizish 1
15-dars Nazorat ishi 1
16-dars Chizmalarda shartlilik va soddalashtirish. 1
III CHORAK
17-dars Detalning shaklini dizayn asosida konstruktiv o‘zgartirishga oid
loyihalash
1
18-dars Loyihalash elementlariga doir grafik masalalar 1
19-dars Detalning fazoviy holatini o‘zgartirishga va qayta loyihalashga oid
ijodiy grafik ishlar
1
20-dars Mashinasozlik chizmalari. Buyum va konstruktorlik hujjatlarning
turlari
1
21-dars Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar 1
22-dars Rezbalar va ularni chizmalarda tasvirlash. 1
23-dars Boltli birikmani chizish 1
24-dars Shpilkali birikmani chizish. 1
25-dars Nazorat ishi 1
26-dars Oddiy yig‘ish chizmalarini o‘qish 1
IV CHORAK
27-dars Konstruksiyalashga doir masalalar 1
28-dars Kompyuterda to‘g‘ri chiziq burchak va tekis shakllarni yasash 1
29-dars Kompyuter yordamida berilgan oddiy detallarning fazoviy holatini
va uning shaklini dizayin asosida qisman o‘zgartirish.
1
30-dars Kompyuterda buyumlarni loyihalash 1
31-dars Qurilish chizmalari. Binoning plani. Qirqimi va fasadi. 1
32-dars Qurilish chizmalarini o‘qish 1
33-dars Nazorat ishi 1
34-dars Bosh plan chizish bo‘yicha amaliy mashg‘ulot 1
Reklama
Reklama