Kategoriya: Testlar

9-sinf Jahon tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jaxon tarixi

Sinfi: 9-sinf


JAHON TARIXI


IX SINF

Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Kirish 1
2-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida kapitalizm
taraqqiyotida yuz bergan tub o‘zgarishlar
1
3-dars Industrial sivilizatsiya 1
4-dars Fransiya-Prussiya urushi va uning yakunlari. 1
5-dars Fransiyada Uchinchi Respublika va 1871-yil 18-mart
davlat to‘ntarishi
1
6-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Fransiyada
iqtisodiy va siyosiy hayot
1
7-dars Fransiyaning ichki siyosati 1
8-dars Fransiyaning tashqi siyosati

9-dars Takrorlash 1
10-dars XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Germaniya.
Imperiyaning tashkil topishi
1
11-dars Imperiyaning ichki siyosati 1
12-dars Imperiyaning tashqi siyosati 1
13-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Buyuk
Britaniyaning siyosiy va iqtisodiy ahvoli
1
14-dars Buyuk Britaniyaning ichki siyosati 1
15-dars Buyuk Britaniyaning tashqi siyosati 1
16-dars Nazorat ishi 1
17-dars Amerika Qo‘shma Shtatlari 1
18-dars AQSHning ichki siyosati 1
II CHORAK
19-dars AQSHning tashqi siyosati 1
20-dars XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Lotin
Amerikasi davlatlari
1
21-dars Lotin Amerikasining boshqa davlatlari 1
22-dars Takrorlash 1
23-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Rossiya
imperiyasining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvoli
1
24-dars Rossiya imperiyasining tashqi siyosati 1
25-dars Rossiya imperiyasining tashqi siyosati 1
26-dars Rossiyada Davlat dumasining tashkil etilishi 1
27-dars XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya
imperiyasi
1
28-dars Avstriya-Vengriya imperiyasining tashqi siyosati 1
29-dars XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Italiya 1
30-dars XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Bolqon davlatlari 1
31-dars Takrorlash 1
32-dars Nazorat ishi 1
III CHORAK
33-dars XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Yaponiya 1
34-dars XIX asrning oxirida Xitoy 1
35-dars XX asr boshlarida Xitoyning ijtimoiy-iqtisodiy va
siyosiy ahvoli
1
36-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Hindiston 1
37-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Eron 1
38-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Afg‘oniston 1
39-dars XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Usmonli
davlati
1
40-dars Shimoliy Afrika mamlakatlari 1
41-dars Tropik va Janubiy Afrika mamlakatlari 1
42-dars Takrorlash 1
43-dars Nazorat ishi 1
IV CHORAK
44-dars Birinchi jahon urushining boshlanishi va borishi 1
45-dars 1916-1917-yillardagi urush harakatlari 1
46-dars Birinchi jahon urushining yakunlari va oqibatlari 1
47-dars Moddiy ishlab chiqarishda texnika va fan taraqqiyoti 1
48-dars Aniq va tabiiy fanlar rivoji 1
49-dars Xalq ta’limi. Gumanitar fanlar. San’at 1
50-dars Adabiyot 1
51-dars Nazorat ishi 1
Reklama
Reklama