Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf O'zbek tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: O'zbek tili

Sinfi: 9-sinf


O‘ZBEK TILI
(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat)IX SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars O‘zbekiston – umumiy uyimiz (Shaxsi ma’lum gaplar) 1
2-3-dars O‘tkir Rahmat hayoti va ijodi 2
4-5-dars Vatan haqidagi she’rlari 2
6-dars Ilm – taraqqiyot negizi. (Shaxsi topilmas gaplar) 1
7-8-dars Zarifa Saidnosirova 2
9-10-dars “Oybegim mening” xotiralaridan 2
11-12-dars Men yoqtirgan kasb. (Shaxsi umumlashgan gaplar) 2
13-14-dars Abu Rayhon Beruniy haqida adabiy materiallar 2
15-dars N.I.-1. Matn yaratish. “Bilm hazina” 1
16-dars Xatolar ustida ishiash. 1
17-18-dars Mening tengdoshlarim. (So’z - gaplar) 2
19-20-dars Toxir Malik. Hayoti va ijodi. Adabiy materiallardan
parcha.
2
21-22-dars Yaxshilik unutilmaydi. (Gap bo‘laklari. Ega va uning
ifodalanishi)
2
23-24-dars Humoyun Akbarov. Hayoti va ijodi. Adabiy
materiallardan parcha
2
25-dars N.I.-2. Test topshiriqlari 1
26-27-dars Takrorlash 2
II CHORAK
28-dars Ekologiya va biz. (Kesmning ifodalanishi. Ot- kesm,
ularda –dir shaklining qo‘llanishi)
1
29-30-dars Ish qog‘ozi: E’lon 2
31-dars Chori Avaz. Hayoti va ijodi. Adabiy materiallardan parcha 1
32-33-dars Mehnat baxt keltirar. Fe’l - kesim, ularda yordamchi
fe’llarning qo‘llanishi
2
34-35-dars Abdulla Qahhor. Hayoti va ijodi. Adabiy materiallardan
parcha
2
36-dars N.I.-3. Matn yaratish. “Tabiat va biz” 1
37-dars Xatolar ustida ishiash 1
38-39-dars Burch va huquqlarimiz (Izohlovchi, uning ifodalanishi) 2
40-41-dars Mavzuga oid publistik material 2
42-43-dars Me’morchilik obidalari. (Aniqlovchi va uning
ifodalanishi)
2
44-45-dars Mirkarim Osim. Hayoti va ijodi To‘maris 2
46-dars N.I.-4. Test topshiriqlari 1
47-48-dars Takrorlash 2
III CHORAK
49-50-dars Vatan himoyachilari. (Hol) 2
51-dars Sobir Raximov 1
52-53-dars Vatanparvarlik, Vatanga sadoqat haqidagi matnlar 2
54-55-dars O‘zbekiston sporti. (Holning turlari va ifodalanishi) 2
56-57-dars O`zbek sportchilari shuxrati 2
58-dars R. Rixsiyev 1
59-60-61-dars Barkamollik. (To‘ldiruvchi, uning turlari) 3
62-63-dars Razzoq Hamroyev. Hayoti va ijodi 2
64-dars N.I.-5. Matn yaratish. “Sog‘lom tanda sog‘ aql” 1
65-dars Xatolar ustida ishiash 1
66-67-dars Ayol – oila ko‘rki 2
68-69-70-dars (To‘ldiruvchining ifodalanishi) Zulfiyaxonimni xotirlab. Avtobiografik matnlar 3
71-dars Milliy an’analarimiz 1
72-73-dars (Gapning ajratilgan bo‘laklari, ularda tinish belgilarining
ishlatilishi)
2
74-75-dars A’zam O‘ktam. Adabiy materiallar 2
76-dars N.I.-6. Test topshiriqlari 1
77-78-dars Takrorlash 2
IV CHORAK
79-dars Ma’rifat fidoyilari 1
80-81-dars (Kirish bo‘laklar) 2
82-83-dars Ishoqxon To’ra Ibrat 2
84-85-dars O‘zbek musavvirlari 2
86-87-dars (Kiritma gap) 2
88-dars O’zbek musavirlari haqida publistik matnlar 1
89-dars N.I.-7. Matn yaratish. “Men sevgan san’at turi” 1
90-dars Xatolar ustida ishiash 1
91-92-dars San’at olamida 2
93-94-dars (Sifatning otlashishi) 2
95-dars Botir Zokirov. San’atga oid matnlar, ma’lumotlar 1
96-dars Orzular qanotida 1
97-dars (Undalma va uyushiq bo‘laklar, ularning qo‘llanishi va
imlosi)
1
98-99-dars A. P. Chexov. Hayoti va ijodi. Hikoyalari 2
100-dars N.I.-8. Test topshiriqlari 1
101-102-dars Takrorlash 2
Reklama
Reklama