Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf O'zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: O'zbekiston tarixi

Sinfi: 9-sinf


O‘ZBEKISTON TARIXI


IX SINF

Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Kirish 1
2-dars XIX asr o'rtalarida O‘rta Osiyo davlatlarining hududi va aholisi 1
3-dars XIX asr o‘rtalarida o‘zbek xonliklarining ma’muriy boshqaruv tizimi 1
4-dars XIX asr o‘rtalarida o‘zbeк xonliklarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti 1
5-dars XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo aholisining madaniy hayoti 1
6-dars Takrorlash 1
7-dars Rossiya imperiyasi tomonidan O‘rta Osiyoni bosib olish uchun istilochilik harakatlarining boshlanishi 1
8-dars Toshkentning bosib olinishi 1
9-dars Nazorat ishi 1
II CHORAK
10-dars Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi 1
11-dars Buxoro amirligiga qarshi harbiy harakatlarning boshlanishi 1
12-dars Buxoro amirligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o‘rnatilishi 1
13-dars Buxoro amirligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o‘rnatilishi 1
14-dars Xiva xonligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o‘rnatilishi 1
15-dars Takrorlash 1
16-dars Nazorat ishi 1
III CHORAK
17-dars Qo‘qon xonligining bosib olinishi 1
18-dars Qo‘qon xonligining bosib olinishi 1
19-dars Turkiston general-gubernatorligining siyosiy-ma’muriy boshqaruv tizimi 1
20-dars Turkiston general-gubernatorligining siyosiy-ma’muriy boshqaruv tizimi 1
21-dars Turkiston o‘lkasida Rossiya imperiyasining yеr-suv siyosati 1
22-dars Turkistonda sud tizimi va harbiy politsiya tartibotining o‘rnatilishi 1
23-dars Turkistonda sud tizimi va harbiy politsiya tartibotining o‘rnatilishi 1
24-dars XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asrning boshlarida Turkistonda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol 1
25-dars Turkistonda milliy-ozodlik harakatlarining boshlanishi va uning sabablari 1
26-dars Toshkentda “Vabo isyoni” 1
27-dars Andijon qo‘zg‘oloni 1
28-dars Milliy-ozodlik harakatlarining ahamiyati 1
29-dars XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida qoraqalpoqlarning hududiy joylashuvi va ijtimoiy hayoti 1
30-dars Soliq va majburiyatlar. Xalq qo‘zg‘olonlari 1
31-dars Qoraqalpoqlar Turkiston general-gubernatorligi tarkibida 1
32-dars XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida qoraqalpoqlar madaniyati 1
33-dars Jadidchilik harakatining vujudga kelishi 1
34-dars Jadidlarning dasturiy maqsad va vazifalari 1
35-dars Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati 1
36-dars Nazorat ishi 1
IV CHORAK
37-dars Jadidchilik harakatining Turkiston ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga ta’siri 1
38-dars Birinchi jahon urushining boshlanishi va uning Turkistonga ta’siri 1
39-dars Turkistonda 1916-yilgi qo‘zg‘olonlarning boshlanishi 1
40-dars Jizzax qo‘zg‘oloni 1
41-dars Turkistonda 1916-yilgi voqealarning oqibatlari va ahamiyati 1
42-dars Buxoro amirligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti 1
43-dars Yosh buxoroliklar faoliyati va Buxoro amirligining tugatilishi 1
44-dars XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xiva xonligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli 1
45-dars XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xiva xonligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli 1
46-dars Xiva xonligining tugatilishi 1
47-dars Ta’lim tizimi. Matbuot 1
48-dars Turkistonda ilm-fan taraqqiyoti. 1
49-dars Teatr va musiqa san’ati 1
50-dars Me’morchilik va tasviriy san’at 1
51-dars Yakuniy nazorat ishi 1
Reklama
Reklama