Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Tarbiya

Sinfi: 9-sinf

IX SINF TARBIYA
(haftasiga1 soatdan, jami 34 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Eng oliy chorlovdir – munosib hayot. 1

2-dars Vatan taraqqiyoti o‘zingni anglashdan boshlanadi. 1

3-dars Vatan taraqqiyoti o‘zingni anglashdan boshlanadi. 1

4-dars Faol o‘quvchidan – faol fuqarolikkacha. 1

5-dars Faol o‘quvchidan – faol fuqarolikkacha. 1

6-dars Yashamoq – o‘zidan yaxshi nom qoldirmoq. 1

7-dars Kelajakka sarmoya – vaqtni mazmunli o‘tkazish. 1

8-dars Kelajakka sarmoya – vaqtni mazmunli o‘tkazish. 1

9-dars Baxt oilada 1

II CHORAK
10-dars Baxtiyorlik 1

11-dars Loyiha darsi. Insoniyat hayotini o’zgartirgan taniqli
shaxslar galereyasi.
1

12-dars Kitob tasavvur. 1

13-dars Bilimga asoslangan jamiyatda inson omili uchun zarur
ko‘nikmalar.
1

14-dars Bilimga asoslangan jamiyatda inson omili uchun zarur
ko‘nikmalar.
1

15-dars Algoritm dunyoni qanday o‘zgartirdi? 1

16-dars Takrorlash / Nazorat ishi 1

III CHORAK

17-dars Innovatsiya va ilg‘or fikrlash. 1

18-dars Tanqidiy tafakkur 1

19-dars Tanqidiy tafakkur 1

20-dars Liderlikka xos xususiyatlar 1

21-dars Liderlikka xos xususiyatlar


22-dars Bizning kuchli va kuchsiz tomonlarimiz 1

23-dars Maqsadga qanday erishiladi? 1

24-dars Muvaffaqiyatsizlik – мuvaffaqiyatning mevasi 1

25-dars O‘ziga ishonch – mo’jizakor kuch 1

26-dars Kelajak kasblari 1

IV CHORAK
27-dars Biznes mezonlari 1

28-dars Biznesni boshlash uchun zamonaviy g‘oyalar 1

29-dars Biznesni boshlash uchun zamonaviy g‘oyalar 1

30-dars Pul topishning zamonaviy va sodda yo‘llari. Fliranslik 1

31-dars Insonni qashshoq qiluvchi omillar 1

32-dars Boylik nimaga xizmat qiladi? 1

33-dars Amaliy mashg‘ulot. Hayotning maqsadi. 1

34-dars Yakunlovchi dars. 1

Reklama
Reklama