Kategoriya: Hikoyalar

Kelinlarning qisqa hikoyalari


Hayotiy hikoyalar

Hozir bir joyda o‘tirib eshitib qoldim. Qaynona o‘z uyidagi o‘g‘lini bolasi nevarasini boqqani uchun kelindan har oyda pul talab qilarkan. Kelin ishlagani uchun 500 ming berarkan. Endi 100 $ga chiqarsin deb namek qilib turarmish. Shu asnoda o‘z buvimlarni esladim. O‘g‘illarni bolasiga qo‘shilib, biz qizlarni bolasi ham haftalab qolardik. Bag‘irlari keng ekan, mehribonlik bilan qaraganlar. Nahotki o‘z nevarasi uchun pul olsa?


*   *   *

Har doim qaynonamo'z ukalarini faxrlanib gapiradilar. Nima emish: 'Mani ukam kelinlarini qon qaqshatadi, o'kadi, kelinlarining har bitta ishini nazorat qiladi" deb faxrlanadilar. "Sizlar bo'sh qaynotaga tushgansizlar"- deydilar.

"Kelinlarga qattiq turing"- deb hatto qaynotamni ko'zini ochirmaydilar. Qaynotamiz kelinlarni urib so'kishlarini, har bitta ishimizga aralashishlarini hohlaydilar  Lekin qaynotam juda yaxshi insonlar. Bunaqa ish qilolmaydilar. Qaynotamizga xurmatimiz cheksiz, ming rahmat.

Reklama
Reklama