PISA TEST -  bu Xalqaro Iqtisodiy hamkorlik va rivojlantirish tashkiloti tomonidan 3 yilda bir marta o‘tkaziladigan 15 yoshli o‘quvchilarning savodxonligi  baholovchi testdir.  ✅   - The Programme for International Student Assessment (PISA) — 15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий йўналишдаги фанлардан саводхонлик даражасини баҳолаш учун; ✅  - Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) — бошланғич 4-синф ўқувчиларининг матнни ўқиш ва тушуниш даражасини баҳолаш учун; ✅   - Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) — 4, 8-синф ўқувчиларининг матем