Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf “Matematika” fanidan taqvim mavzuiy reja


2020-2021 o’quv yili uchun  1-sinf  “Matematika” fanidan taqvim mavzuiy reja

   

T\r

Mavzular nomi

Soat 

Reja

Amalda

Uyga

vazifa


I chorak


1.Narsalarning xossalari va narsalarning guruhlari.

Geometrik shakllar. Fazoviy va vaqtiy tasavvurlar.


1

Narsalarning to’plamlari.1dan 10 gacha bo’lgan sonlar.

13-bet


2

O‘xshashlik va farqlanish

14-bet


3

Narsalarni o‘lchamlari bo’yicha taqqoslash

15-bet


4

Narsalarni o‘lchamlari bo’yicha taqqoslash

16-bet


5

Narsalarning o‘zaro joylashuvi

17-bet


6

Narsalarning o‘zaro joylashuvi

18-bet


7

Narsalarni xossalari bo‘yicha to‘plamlarga ajratish

19-bet


8

To‘plamlarni tashkil qilgan narsalar soni bo’yicha taqqoslash

110-bet


Bir xonali sonlar


9

1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarning atalishi

111-bet

 


10

Narsalarning  sanog‘i va ketma-ketligi

112-bet

 


11

Narsalarning  sanog‘i va ketma-ketligi

113-bet

 


12

Katta,kichik,teng tushunchalari

114-bet

 


13

1dan 5 gacha bo‘lgan sonlarni raqamlash. 1 soni

115-bet

 


14

2 soni

116-bet

 


15

3 soni

117-bet

 


16

4 soni

118-bet

 


17

5 soni

119-bet

 


18

5 ichida =,+,- ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

120-bet

 


19

5 ichida =,+,- ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

121-bet

 


20

6 dan 9 gacha bo‘lgan sonlarni raqamlash. 6 soni

122-bet

 


21

7 soni

123-bet

 


22

8 soni

124-bet

 


23

9 soni

125-bet

 


24

9 soni

126-bet

 


25

0 soni va raqami

127-bet

 


26

10 soni

128-bet

 


27

10 ichida =,+,- ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

1

 

 

29-bet


28

10 ichida =,+,- ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

1

 

 

30-bet


29

1 dan 10 gacha bo’lgan sonlarni taqqoshlash

1

 

 

31-bet


30

Vaqt  tasavvurlari

1

 

 

32-bet


31

Hafta.Hafta kunlari va sanog‘i

1

 

 

33-bet


32

Juft va toq sonlar

1

 

 

34-bet


33

Nuqta. To‘g‘ri chiziq kesmasi. Siniq chiziq va egri chiziq

1

 

 

35-bet


34

Nuqta. To‘g‘ri chiziq kesmasi. Siniq chiziq va egri chiziq

1

 

 

36-bet


35

Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish

1

 

 

37-bet


36

Qo‘shish va ayirish amallarini bajarish usullari

1

 

 

38-bet


37

 Qo‘shish amalining hadlari

1

 

 

39-bet


38

Ayirish amallarining hadlari

1

 

 

40-bet


39

Qo‘shish va ayirish amallarining  ma’nosi

1

 

 

41-bet


40

Qo‘shish va ayirish amallarining  ma’nosi

1

 

 

42-bet


41

Qo‘shish va ayirish amallarining  ma’nosi

1

 

 

43-bet


42

Qo‘shish va ayirish amallarining  ma’nosi

1

 

 

44-bet


43

Qo‘shish va ayirish amallari orasidagi munosabat

1

 

 

45-bet


44

Qo‘shishning o’rin almashish xossalari

1

 

 

46-bet


45

O’tilganlarni takrorlash

1

 

 

47-bet


II chorak


46

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlar

1

 

 

48-bet


47

11dan  20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi

1

 

 

49-bet


48

11dan  20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi.11,12,13 sonlari

1

 

 

50-bet


49

11dan  20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi. 14,15-sonlari

1

 

 

51-bet


50

11dan  20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi. 16,17,18 sonlari

1

 

 

52-bet


51

11dan  20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi. 19,20 sonlari

1

 

 

53-bet


52, 53

Qavslar

2

 

 

5455-betlar


54

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

 

 

56-bet


55

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

 

 

57-bet


56

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

 

 

58-bet


57

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

 

 

59-bet


58

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

160-bet


59

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

161-bet


60

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

162-bet


61

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

163-bet


62

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

164-bet


63, 64

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

26566-betlar


65, 66

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

26768-betlar


67

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

169-bet


68

Qo‘shish va ayirish  jadvallaridan  foydalanish

170-bet


69

Sonlarni qo‘shish va ayirish amallari yordamida taqqoslash

171-bet


70

Sonni bir  necha birlikka oshirish va kamaytirish

172-bet


71, 72

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi. 30-39 sonlar tarkibi

27374-betlar


73

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi. 40-49 sonlar tarkibi

175-bet


74

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi.50-59  sonlar tarkibi

176-bet


Yuzlik.

11 dan 100 gacha bo‘lgan sonlar


75

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi. 60-69 sonlar tarkibi

177-bet


76

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi. 70-79 sonlar tarkibi

178-bet


77,

78

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi. 80-89-90-99 sonlar tarkibi

279-80-bet


79

O‘nliklar  bilan sanash

181- bet


80

O’tilganlarni takrorlash

182-bet


III chorak


GEOMETRIK FIGURALAR MATNLI MASALALAR


81

Uzunlik va uning birligi: santimetr

14- misol (83-bet)


82, 83

Uzunlik va uning birligi: santimetr

26,5-misol (8485-betlar)


84,

85

Kesmaning uzunligi. Ikki nuqta orasidagi masofani 1 santimetr aniqlikda o’lchash va taqqoslash

25,10- misol (86, 87-betlar)


86

Kesmaning uzunligi. Ikki nuqta orasidagi masofani 1 santimetr aniqlikda o’lchash va taqqoslash

15-misol (88-bet)


87

1-NI. Matematik diktant

1 


BIR XONALI SONLARNI O‘NLIK ORQALI O‘TIB QO‘SHISH


88

Berilgan uzunlikda kesma yasash

16-misol 89-bet


89

Burchak va ununig turlari

14misol

(90-bet)


90

Ko‘pburchaklar

15misol

(91-bet)


91

Ko‘pburchaklar

15misol)92-bet)


92

To‘rburchak va uning turlari

15misol(93-bet)


93

Masala yechishni o‘rganamiz. Masalaning sharti va savollari

15misol(94-bet)


94

Masala yechishni o‘rganamiz. Masalaning sharti va savollari

16-misol(95-bet) 


95

Sodda va tarkibli masalalar

15misol(96-bet)


96

Ikki amalli masalalar

16misol

(97-bet)


97

Ikki amalli masalalar

16misol

(98-bet)


98

2-NI. Nazorat ishi

1 


BIR XONALI SONLARNI O‘NLIK ORQALI O‘TIB AYIRISH


99

Qo’shish va ayirish amallarining ma’nosiga oid matnli masalalar

15-misol

(99-bet)


100

“… taga oshirish”, “…taga kamaytirish” tushunchalariga oid masalalar

1

 

 

5-misol

100-bet


101

Massa o‘lchov birligi: kilogramm

1

 

 

5-misol

101-bet


102

Massa o‘lchov birligi: kilogramm

110-misol (102-bet)


103

Sig‘im o‘lchov birligi:litr

1

 

 

6-misol (103-bet 


104

Sig‘im o‘lchov birligi:litr

1

 

 

10-misol

(104-bet)


105

O’tilganlarni takrorlash

1

 

 

10misol

(105bet)


GEOMETRIK FIGURALAR. MANTIQIY TUSHUNCHALAR


106

Narsaning oynadagi aksi

1

 

 

4misol

(106-bet)


107

Simmetriya

1

 

 

5misol

(107-bet )


108

Simmetrik figuralar. Nuqtalar, kesmalar, ko’pburchaklarning simmetrikligi

1

 

 

5-misol(108-bet)


109

Bir yoki bir nechta simmetriya o’qiga ega figuralarga misollar

1

 

 

5-misol(109-bet)


110

Narsaning shakli

1

 

 

5-misol(110-bet)


111

Tushunchalar:bir xil shaklda,turli shaklda

1

 

 

4-misol(111-bet)


112

Tushunchalar:bir xil shaklda,turli shaklda

1

 

 

5-misol(112-bet)


113

Tushunchalar:bir xil shaklda,turli shaklda

1

 

 

6-misol(113-bet)


114

3-NI. Test

1 


21—100 ichidagi sonlar


115

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

 

 

5-misol(114-bet)


116

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

 

 

11-misol(115-bet)


117

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

 

 

4-misol(116-bet)


118

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

 

 

9-misol(117-bet)


119

4-NI. Matematik diktant

1 


120

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

 

 

15-misol (118-bet)


121

Uzunlik birliklari:detsimetr,metr. Ular orasidagi munosabat

1

 

 

6-misol(119-bet )


122

Uzunlik birliklari:detsimetr,metr. Ular orasidagi munosabat

1

 

 

11-misol(120-bet)


123

Xossalariga asosan narsalar to’plamini bir  nechta to‘plamga ajratish

1

 

 

4-misol(121-bet )


124

Xossalariga asosan narsalar to’plamini bir  nechta to‘plamga ajratish

1

 

 

10-misol (122-bet )


125

Xossalariga asosan narsalar to’plamini bir  nechta to‘plamga ajratish

1

 

 

15-misol (123-bet )


126

5-NI. Nazorat ishi

1 


IV chorak.  

100 ichida qo‘shish va ayirish


127, 128

Namuna bo‘yicha ketma-ketlikni davom ettirish

2

 

 

5-10-misol(124-125-betlar)


SONLI IFODALAR. JADVALLAR. GEOMETRIK FIGURALAR


129,

130

Sonli ifodalar.

2

 

 

4-9-misol (126, 127-betlar)


131

Sonli ifodalar.

1

 

 

15-misol(128-bet)


132-133

Tarkibli masalalar

2

 

 

5-10-misol (129-130 bet)


134

6-NI. Test

1

 

 

 


135

Tarkibli masalalar

1

 

 

6-misol( 131-betlar)


136, 137

Qismlardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish

2

 

 

4-9-misol(132133-betlar)


138

7-NI. Nazorat ishi

1

 

 139

Qismlardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish

1

 

 

6-misol(134-bet)


140, 141

Jadval.Sodda  jadvallarni o‘qish

2

 

 

5-11-misol (135136-betlar)


142

Berilgan ma’lumotlar asosida jadval to‘ldirish

1

 

 

5-misol(137-bet)


143

Berilgan ma’lumotlar asosida jadval to‘ldirish

1

 

 

6-misol(138-bet)


144

8-NI. Matematik diktant

 

1

 

 

 


145

100 sonidan 1 xonali sonni ayirish1

 

 

 

 

4-misol

(139-bet)


 146

100 sonidan ikki xonali sonni ayirish

1

 

 

4-misol (140-bet)


147-148-149

Uchinchi qo‘shiluvchini toppish

3

 

 

5-9-14-misol(141-141-143-bet)


150-151

Ketma-ketlikni davom ettirish

2

 

 

5-10-misol(144-145-bet)


152

Ketma-ketlikni davom ettirish

1

 

 

16-misol

(146-bet)


153

Mantiqiy tushunchalar: “barchasi”, “ayrimlari”, “…dan tashqari barchasi”

1

 

 

5-misol(147-bet)


154

9-NI. Nazorat ishi

1

 

 

 


155-156

“har qanday”, “ixtiyoriy”, “…lardan biri”, “barchasidan biri” va ularning ma’nolari

2

 

 

6-11-misol(148-149-bet)


157-158,159

Berilgan uzunlikdagikesmani yasash. Uzunlik va masofalarni o‘lchash hamda chamalash

3

 

 

6,11,16-misol(150, 151-152-bet)


160-161

Turli figuralar  yasash. Bo’laklardan shakllar va figuralar hosil qilish

2

 

 

5-misol(153-154-bet)


2

 

6,11-misol(146, 147-betlar)

162-163

Qiziqarli masalalar yechish.

2

 

 

4-10-misol(155—156-bet)


164

O’tilganlarni takrorlash

1

 

 

5-10-misol(157—158-bet)


 165

 10-NI. Yakuniy test

1

 

 

takrorlash 

Mavzularni  o‘rganish uchun- 155-soat

                                               Nazorat ishlari uchun-    10 soat

                                                                 Jami-             165 soat

 

To'liq faylni mana bu yerdan Yuklab oling

Rasmdagi kabi holatda yuklab olasiz:

Reklama
Reklama