Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf “Ona tili” fanidan yillik taqvim-mavzuiy rejasi


2020-2021- o’quv yili uchun 1-sinf “Ona tili” fanidan yillik taqvim-mavzuiy rejasi


   

T/r

Mavzular nomi

Soat

Reja

Amalda

Uyga  vazifa


III  chorak


I bo‘lim. TOVUSHLAR VA HARFLAR  (28 soat)Ona tilim.Tovush  va  harf (1-mashq)

12-mashq


Tovush  va  harf (3-mashq)

14-mashq


Tovush  va  harf (5-6-mashqlar)

17-mashq


Unli tovushlar va harflar (8-9- mashqlar)

110-mashq


Unli tovushlar va harflar (11-12- mashqlar)

113-mashq


I  va U  unlisi (14-15-mashqlar)                 

116-mashq


I  va U  unlisi (17-18-mashqlar)

119-mashq


1-Nazorat ishi 


O va u unlisi (20-21-mashqlar)

122-mashq


Undosh  tovushlar  va  harflar (23-24-mashqlar)

125-mashq


Undosh  tovushlar  va  harflar (26-27-mashqlar)

128-mashq


 X  va  H  harflari (29-30- mashqlar)

131-mashq


J harfining ikki xil tovushni ifodalashi va ularning talaffuzi, imlosi (32-33-mashqlar)

134-mashq


Harf  birikmasi  (35-36-mashqlar)

137-mashq


Harf  birikmalari  (38-39-mashqlar)

140-mashq


Q  va  G‘  harflari  (41-42-mashqlar)

143-mashq


Aytilishi  va  yozilishida  farqlanuvchi  undoshlar

(44-45-mashqlar)

146-mashq


Aytilishi  va  yozilishida  farqlanuvchi  undoshlar

(47-48-mashqlar)

149-mashq


2-Nazorat ishi 

1Takrorlash


Tutuq   belgisi  (50-51-mashqlar)

152-mashq


Tutuq   belgisi  (53-54-mashqlar)

155-mashq


Alifbe va alifbo (56-57-58-mashqlar)

159-mashq


Alifbe va alifbo (60-61-mashqlar)


162-mashq


Bo‘g‘in.   Unli tovushlarning  bo‘g‘in   hosil  qilishi  

(63-64-mashqlar)

165-mashq


Bo‘g‘in.   Unli tovushlarning  bo‘g‘in   hosil  qilishi  

(66-67-mashqlar)

168-mashq


So‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish (69-70-71-mashqlar)

172-mashq


So‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish (73-74-75-mashqlar)

176-mashq


 So‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish (77-78-79-mashqlar)

180-mashq


3-Nazorat ishi 

1Takrorlash

II bo‘lim. SO‘Z ( 23 soat )
So‘zning  ma’nosi (81-82-83-mashqlar) 

184-mashq


So‘z  ma’nosi (85-86-mashqlar) 

187-mashq


So‘z  ma’nosi  (88-89-mashqlar) 

190-mashq


Shaxs  va  narsaning  nomini  bildirgan  so‘zlar

(91-92-mashqlar)

193-mashq


Shaxs  va  narsaning  nomini  bildirgan  so‘zlar

(94-95-mashqlar)

196-mashq


Kishilar  ismi  va  familiyasining  bosh  harf  bilan  yozilishi

 (97-98-mashqlar)

199-mashq


Kishilar  ismi  va  familiyasining  bosh  harf  bilan  yozilishi (100-101-mashqlar)

1102-mashq


4-Nazorat ishi 

1Takrorlash

IV   chorakJoylarga atab qo‘yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi (103-104-mashqlar)

1105-mashqJoylarga atab qo‘yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi (106-107-mashqlar)

1108-mashqHayvonlarga atab qo‘yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi (109-110-mashqlar)

1111-mashqHayvonlarga atab qo‘yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi (112-113-mashqlar)

1114-mashqShaxs va narsaning harakatini bildirgan so‘zlar

(115-116-mashqlar)

1117-mashqShaxs  va narsaning  harakatini  bildirgan  so‘zlar

(118-119-120-mashqlar)

1121-mashqMustahkamlash (122-1123-124-mashqlar)

1125-mashqShaxs  va  narsaning   belgisini  bildirgan  so‘zlar(126-27-128-mashqlar)

1129-mashqShaxs  va  narsaning   belgisini  bildirgan  so‘zlar (130-131-mashqlar)

1132-mashqShaxs  va  narsaning   belgisini  bildirgan  so‘zlar  (133-134-135-mashqlar)

1136-mashqShaxs  va narsaning  miqdorini  va  tartibini  bildirgan  so‘zlar (137-138-mashqlar)

1139-mashqShaxs  va narsaning  miqdorini  va  tartibini  bildirgan  so‘zlar (140-141-142--mashqlar)

1143-mashqSo‘z ma’nolarini takrorlash (144-145-mashqlar)

1146-mashqSo‘z ma’nolarini takrorlash (147-148-mashqlar)

1149-mashq5-Nazorat ishi 

1Takrorlash


III bo‘lim. NUTQ VA GAP (12 soat)Og‘zaki nutq va  yozma  nutq (150-151-mashqlar)

1152-mashq


Og‘zaki  nutq va  yozma  nutq (153-154-mashqlar)

1155-mashq


Gap (156-157-mashqlar)

1158-mashq


Gap (159-160-mashqlar)


1161-mashq


Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari (162-163-mashqlar)

1164-mashq


Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari (165-166-mashqlar)

1167-mashq


6-Nazorat ishi 

1Takrorlash


Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari (168-169-mashqlar)

1170-mashq


Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari (171-172-mashqlar)

1173-mashq


Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari (174-175-mashqlar)

1176-mashq


Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari (177-178-179-mashqlar)

1180-mashq


7-Nazorat ishi 

1
IV bo‘lim. O‘QUV YILI OXIRIDA O‘TILGANLARNI

TAKRORLASH (4 soat)O‘quv yili oxirida o‘tilganlarni takrorlash (181-182-mashqlar)

1183-mashqO‘quv  yili  oxirida  o‘tilganlarni  takrorlash (184-185-186-mashqlar)

1187-mashqO‘quv yili oxirida o‘tilganlarni takrorlash (188-189-190-mashqlar)

1Takrorlash8-Nazorat ishi 

1Takrorlash


                                                                  


                                   Mavzularni  o‘rganish uchun- 60-soat

                                               Nazorat ishlari uchun-    8 soat

                                                                 Jami-             68 soat

To'liq faylni mana bu yerdan Yuklab oling

Rasmdagi kabi holatda yuklab olasiz:
Reklama
Reklama