Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Geometriya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geometriya

Sinfi: 8-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN GEOMETRIYA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )

VIII SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars 7-sinfda o‘tilganlarni takrorlash 1
2-dars 7-sinfda o‘tilganlarni takrorlash 1
3-dars Koʻpburchaklar 1
4-dars Ko‘pburchak ichki va tashqi burchaklarining xossasi 1
5-dars Parallelogramm va uning xossalari 1
6-dars Parallelogrammning alomatlari 1
7-dars To‘g‘ri to‘rtburchak va uning xossalari 1
8-dars Romb va uning xossalari 1
9-dars Kvadrat va uning xossalari 1
10-dars Trapetsiya va uning xossalari 1
11-dars Teng yonli trapetsiya xossalari 1
12-dars Fales teoremasi 1
13-dars Fales teoremasi tadbiqlari 1
14-dars Uchburchak va Trapetsiyaning oʻrta chizigʻi 1
15-dars Masalalar yechish 1
16-dars Bobni takrorlashga doir mashqlar 1
17-dars 1-nazorat ishi 1
18-dars Xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK
19-dars Oʻtkir burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi 1
20-dars Oʻtkir burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi 1
21-dars Pifagor teoremasi 1
22-dars Pifagor teoremasining turli xil isbotlari 1
23-dars Pifagor teoremasiga teskari teorema 1
24-dars Pifagor teoremasining ba’zi tatbiqlari 1
25-dars Asosiy trigonometrik ayniyatlar va uning natijalari 1
26-dars Toʻldiruvchi burchakning trigonometrik funksiyalari uchun f 1
27-dars 30, 45, 60 gradusli burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi 1
28-dars Trigonometrik funksiyalarning qiymatlari jadvali 1
29-dars Toʻgʻri burchakli uchburchaklarni yechish 1
30-dars Toʻgʻri burchakli uchburchaklarni yasash 1
31-dars 2-nazorat ishi 1
32-dars Xatolar ustida ishlash 1
III CHORAK
33-dars Tekislikda nuqtaning koordinatalari 1
34-dars Ikki nuqta orasidagi masofa. Aylana tenglamasi 1
35-dars Toʻgʻri chiziq tenglamasi. Geometrik masalalar yechishning
koordinata usuli
1
36-dars Vektor tushunchasi. Vektorning uzunligi va yo‘nalishi 1
37-dars Vektorlarni qo‘shish va ayirish 1
38-dars Vektorni songa ko‘paytirish 1
39-dars Vektorning koordinatalari 1
40-dars Koordinatalari bilan berilgan vektorlar ustida amallar 1
41-dars Vektorning fizik va geometrik talqinlari. Geometrik
masalalarni yechishning vektorlar usuli
1
42-dars 3-nazorat ishi 1
43-dars Xatolar ustida ishlash 1
44-dars Yuz haqida tushuncha 1
45-dars To‘g‘ri to‘rtburchak va parallelogramning yuzi 1
46-dars Uchburchak yuzi 1
47-dars Romb va trapetsiyaning yuzi 1
48-dars Romb va trapetsiyaning yuzi 1
49-dars Ko‘pburchakning yuzi 1
50-dars Bobni takrorlashga doir mashqlar 1
51-dars 4-nazorat ishi 1
52-dars Xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
53-dars Toʻgʻri chiziq bilan aylananing joylashuvi. 1
54-dars Aylanaga urinma va uning xossalari 1
55-dars Ikki aylananing o‘zaro joylashuvi. Markaziy burchak 1
56-dars Aylanaga ichki chizilgan burchak 1
57-dars Aylananing kesuvchilari hosil qilgan burchaklar 1
58-dars Aylana vatari va diametrining xossalari 1
59-dars Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish 1
60-dars Bobni takrorlashga doir mashqlar 1
61-dars 5-nazorat ishi 1
62-dars Xatolar ustida ishlash 1
63-dars 8-sinfda oʻtilganlarni takrorlash 1
64-dars 8-sinfda oʻtilganlarni takrorlash 1
65-dars 8-sinfda oʻtilganlarni takrorlash 1
66-dars 8-sinfda oʻtilganlarni takrorlash 1
67-dars Yakuniy nazorat ishi 1
68-dars Yakunlovchi dars 1
Reklama
Reklama