Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Iqtisodiy bilim asoslari fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Iqtisodiy bilim asoslari

Sinfi: 8-sinf

IQTISODIY BILIM ASOSLARI (haftasiga 0,5 soatdan jami 17 soat) VIII SINF
Darslar Mavzu nomi Soat Taqvimiy
I-CHORAK
1 -dars Kirish. Iqtisodiyot bilan tanishuv. Cheklanganlik muammosi. 1
2 -dars Tanlov va uning muqobil qiymati Ishlab chiqarish va uning omillari 1
3 -dars Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv Iqtisodiy tizimlar 1
4- dars Takrorlash. Ayirboshlash va pul. 1
5- dars Bozor va uning turlari. Bozorlar va narxlar. 1
II-CHORAK
6- dars Bozor qatnashchilari. Iste’molchilarning daromadlari va xarajat turlari. 1
7- dars Mulk va xususiylashtirish. Daromad va boylik. 1
8- dars Jamg‘arish va sug‘urta. Nazorat ishi. 1
9 -dars Iqtisodiy qaror qabul qilish. Iste’molchilarning huquqlari va majburiyatlari. 1
III-CHORAK
10- dars Talab va talab qonuni. Talabga ta’sir etuvchi boshqa omillar. 1
11 -dars Taklif va taklif qonuni. Taklifga ta’sir etuvchi boshqa omillar. 1
12 -dars Tovarning bozor narxi.Talab va taklif qonunlariga doir amaliy mashg‘ulot. 1
13- dars Talab va taklif o‘zgarishining bozor narxiga ta’siri. Takrorlash 1
14 -dars Raqobat. Monopoliya va monopollashgan bozorlar. 1
IV-CHORAK
15 -dars Bozor iqtisodiyoti. O‘zbekiston bozor iqtisodiyoti sari. 1
16 -dars Soliqlar va ularning turlari. Soliqqa tortish asoslari 1
17-dars Soliq to‘lovchilarning huquqlari va majburiyatlari.Nazorat ishi. 1
Reklama
Reklama