Kategoriya: O'tibdo'

Bilimlar bellashuvi baholash me'zoni


УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФАНЛАР БЎЙИЧА ЎҚУВЧИЛАР ЎРТАСИДА БИЛИМЛАР БЕЛЛАШУВИНИ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

1. ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ

Она    тили    ва    адабиёт    фанидан    билимлар    беллашуви    умумтаълим мактабларининг 4-8 синфларида ўтказилиб, 4-синф ўқувчилари фақат биринчи босқичда,    5-6-синф     ўқувчилари 1-,2-босқичда, 7-8-синф ўқувчилари тўртта босқичда иштирок этадилар. Барча босқичларда ёзма иш ва тест синови ўтказилади.

 Ёзма иш:

Беллашувнинг,1-босқичида 4-синфлар диктант; 1-2-босқичида 5-6-синфлар диктант,        тўртта                         босқичида           7-8-синфлар    ижодий  баён ёзадилар.       Мазкур босқичларда    ўқувчининг                         ижодий, мустақил     фикрлаш    қобилияти    ҳамда саводхонлиги синовдан ўтказилади. Ёзма ишлар учун матнлар кўп вариантлилик (3 вариант) асосида тайёрланади. Ҳар бир вариантда 1 тадан матн тақдим этилади. Бу вариантлардан биттаси танлаб олинади. Танланган битта матн бўйича диктант (баён) ёзилади. Ёзма иш мавзулари ўқувчиларни ижодий изланишга, шахсий фикр-мулоҳаза билдиришга, бир хил мавзудаги бир неча манбаларда ифодаланган фикрлардан     умумлашма хулосалар         чиқара        олиш    ва      уни    ёза     билишга кўмаклашувига                қаратилиши          лозим.        Ўқувчилар        томонидан       ёзиладиган матнларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлади:

диктантдаги сўзлар ҳажми 4-синфда 75-80 тагача, 5-синфда 100-110 тагача,

6-синфда 110-120 тагача бўлади. Диктант ёзиш учун 45 минут вақт берилади. Диктант 40 балл билан баҳоланади. Диктант ва ижодий баён учун Ватан, миллий ва умуминсоний қадриятлар, дўстлик, ота-онага ҳурмат, устозлар, табиат, китоб, одоб, бурч каби мавзулардаги матнлар танлаб олиниши тавсия этилади;

баён ўтказишда ўқувчилар матн мазмунини қандай тушунганликлари, ўз фикр ва тушунчаларини ижодий ва мустақил ифодалаганлари, ёзма нутқ малакаси ва саводхонлиги синаб кўрилади. Баён ёзиш учун 90 минут вақт берилади. Ижодий баён ҳажми 7-синф учун 2-2,5 бет, 8-синф учун эса 2,5-3 бет бўлиши мумкин. Ижодий баён матни 40 балл билан баҳоланади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, таълимий баённинг мураккаб турларидан бири – ижодий баён танланган матн мазмунига ўқувчининг ижодий ёндашиши жиҳатидан баённинг бошқа турларидан фарқ қилади. Бунда ўқувчи матнга тасвир унсурларини қўшиб ёки лисоний ҳамда имловий топшириқлар киритган ёҳуд ўқитувчи бошлаб берган ҳикояни давом эттирган ҳолда баён ёзиши мумкин.

Она тили таълими методикасида ижодий баённинг шахсини ўзгартириб ёзиш, лисоний топшириқли баён, тасвирий ифодалардан фойдаланиб баён ёзиш, бошлаб бериш йўли билан баён ёзиш турлари мавжудлиги таъкидланади.

Тасвирий воситалардан фойдаланиб баён ёзишда ўқувчи матн мазмунига боғлаб, мустақил равишда айрим нарса, воқеа-ҳодисаларни тасвирлайди. Бошлаб бериш йўли билан баён ёзишда бошланиши берилган матнни ўқувчилар ижодий давом эттириб, уни тўлиқ матн шаклига келтирадилар. Баён матни ўқитувчи томонидан бир марта ўқиб берилади.

Ўқувчи баёни мазмун изчиллиги ва лисоний қурилиши жиҳатидан талаб даражасида бўлиши билан бирга, саводли бўлиши керак. Шунингдек, баённинг режа асосида ёзилишига эришиш зарур. Аниқ тузилган режа ўқувчи баёнининг изчил, мантиқий бўлишини таъминлайди.

Она тили ва адабиёт фанидан 4-5-6-синфларда диктантни баҳолаш мезони

Билим, кўникма, малакалар

Балл

1

Мутлақо хатосиз, ҳуснихати талаб даражасида ёзилган бўлса

40

 

2

Имло хатоси бўлмаса, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

39-38

3

1 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

37-36

 

4

1 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

35-34

5

2 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлса

33-32

6

2 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

31-30

 

 

7

2 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида   бўлса.  Хатолар   нисбати   ўзгариши   мумкин,   лекин уларнинг умумий миқдори тўрттадан, имло хато эса иккитадан ошмаган бўлса

 

 

29-28

 

8

2 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

27-26

9

3 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлса

25-24

10

3 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

23-22

 

 

11

3 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида   бўлса.  Хатолар   нисбати   ўзгариши   мумкин,   лекин уларнинг умумий миқдори   тўрттадан, имло хато эса учтадан

ошмаган бўлса

 

 

21-20

 

12

3 та имло, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

19-18

13

4 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлса

17-16

14

4 та имло хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида бўлмаса

15-14

 

 

 

15

4 та имло, 4 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида   бўлса.  Хатолар   нисбати   ўзгариши   мумкин,   лекин уларнинг умумий миқдори бештадан, имло хато эса тўрттадан ошмаган бўлса

 

 

13-12

 

16

4 та имло, 4 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

11-10

 

 

17

5 та имло, 5 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, хатолар нисбати

ўзгариши мумкин, лекин уларнинг умумий миқдори олтитадан, имло хато эса бештадан ошмаган бўлса

 

 

9-8

18

6 та имло хатоси бўлса

7-6

 

 

19

6 та имло, 6 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, хатолар нисбати

ўзгариши мумкин, лекин уларнинг умумий миқдори 7 тадан, имло хато эса 6 тадан ошмаган бўлса

 

 

5-4

20

7-та имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

3-2

21

10та имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

1-0

Изоҳ:

Хатолар    миқдори    ортиб    бориши    билан    юқоридаги    тартибда    балл камайтирилиб борилади

Она тили ва адабиёт фанидан 7-8-синфларда ижодий баённи баҳолаш мезони

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

 

 

 

1

Режа мавзуга мувофиқ бўлса, матн мазмуни тўғри баён қилинган

бўлса,   баён   мантиқли   ва   изчил бўлса, сўз   бойлиги,   ифода қурилиши ва услуби адабий тил талабларига мос бўлиб, матн мазмунига   ижодий   ёндашилган   бўлса,   саводхонликда   қўпол бўлмаган 1 та имло ва 2 та тиниш белгида хатоси бўлса, услубий хато бўлмаса

 

 

 

 

40-36

 

 

 

 

2

Матн режа асосида ёритилиб, матн мазмуни тўғри баён қилинган

бўлса, баён мантиқли ва изчил   бўлса, бироқ сўз танлашда ва ифода қурилишида қисман ҳар хиллик бўлса, ифода қурилиши ва услуби   адабий   тил   талабларига   мос  бўлиб,   матн   мазмунига ижодий ёндашилган бўлса, саводхонликда 2-4 та имло, 2-4 та тиниш белгида ва 1-2 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

 

35-31

 

 

 

3

Режада   изчиллик   етишмаса,   мавзуни   ёритишда    ижодкорлик

етарли бўлмаса, воқеалар изоҳида мантиқийлик қисман бузилган бўлса, сўз бойлиги, ифода қурилишида   камчиликлар кузатилса, саводхонликда 5-6 та имло, 5-7 та тиниш белги,3-4 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

30-26

 

 

4

Матн режага мос бўлмаса, фикр баёни ва қурилишида бузилишлар

бўлса, фикрлар бир-бирига боғланмаса, сўз бойлиги кам бўлса, саводхонликда 7-8   та имло, 8 та тиниш белгида,5 та услубий хатоси бўлса

 

 

25-21

 

 

 

5

Режа саёз тузилган бўлса, фикр баёни ва қурилишида бузилишлар

бўлса, фикрларни бир-бирига боғлашда изчиллик етишмаса, сўз бойлигида нуқсонлар кузатилса, саводхонликда 9 та имло,9-10 та тиниш белгида,6 та услубий хатоси бўлса

 

 

20-16

 

 

6

Ишга   режа   тузилмаган    бўлса,   фикр   баёни   ва   қурилишида

камчиликлар бўлса, фикрлар бир-бирига боғланмаса, сўз бойлиги етарли бўлмаса, матн хулосаланмаган бўлса, саводхонликда   10 дан ортиқ имло,12 та тиниш белгида,7 та услубий хатоси бўлса

 

 

15-11

 

 

7

Ишга режа тузилмаган бўлса, фикр баёни ва қурилишида қўпол

бузилишлар бўлса, фикрлар бир-бирига боғланмаса, сўз бойлиги қашшоқ бўлса, матн якунланмаган бўлса, саводхонликда 12 та

имло ва тиниш белгида, 8 та услубий хатоси бўлса

 

 

10-6

 

 

8

Мавзу   умуман    очилмаган    бўлса,   иш    якунланмаган    бўлса,

саводхонликда 15 тагача имло ва тиниш белгида,10 та услубий хатоси бўлса

 

 

5-1


Изоҳ:

1.Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида, 2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин.

2.Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бирининг сони жами 10 тадан ошса,      ўқувчининг баҳоси        ўз-ўзидан           пасаяди.        Ўқувчининг             ўзи           томонидан киритилган тузатишларнинг ҳар бири учун 1 балдан олиб ташланади.

4–синф ўқувчиларига мактаб босқичи учун она тили ва адабиёт фанидан диктант матни намуналари:

Suv haqida nimalar bilasiz?

Suv bebaho boylik. Suvsiz hayot bo`lmaydi. Suv daryolardan oqib keladi. Buxoro viloyati hududida daryo yo`q. Bu yerga suv kanallar yordamida keltiriladi. Shuning uchun har yili ariqlar,kanallar hashar yo`li bilan tozalanadi.

Ba`zilar jo`mraklarni ochiq qoldiradilar. Bu ish noto`g`ri. Chunki suvni isrof qilish gunoh! Boyligimiz bo`lgan suvni tejang. Uning isrof bo`lishiga yo`l qo`ymang.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti 22-mart kunini “Xalqaro ichimlik suvi kuni” deb e`lon qilgan. Bolalar, bu kunni siz ham o`z hissangizni qo`shgan holda nishonlashga harakat qiling. (80 ta so`z)

Тест синови

Беллашув иштирокчилари 4-синфлар 1 босқичда, 5-6-синфлар 1-2 босқичда ,

7-8-синфлар 4 та босқичда 30 тадан тест саволига жавоб ёзадилар. Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тест саволидан иборат бўлиб, уларнинг 20 таси

жавоби танланадиган, 10 таси жавоби ёзиладиган бўлади. 3-4-босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари    о нла йн   дастур орқали электрон шаклда    ўтказилади.        Беллашув   учун  тайёрланадиган     тестлар              ўқитувчидан ихтисослик бўйича пухта ва чуқур билимни талаб қилади. Тест саволлари ўқув дастури асосида ўқувчига содда ва аниқ, тушунарли, ўринли танланиши лозим. Тест саволларини бажариш учун 60 минут вақт берилади.Тест саволини баҳолаш ҳар бир саволга 2 балдан 60 балл.

Барча турлар бўйича умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

4–синф ўқувчиларига мактаб босқичи учун она тили ва адабиёт фанидан тест саволларидан намуналари:

 1. 1. Nutqning yozma shaklini belgilang
 2. A) Nutq B) Matn C) So`z va nutq D) Hikoya
 3. 2. O`zbek tilida necha tovush bor? A) 29 ta B ) 28 ta C) 30 ta D) 6 ta
 4. 3. Undalma yozuvda nima bilan ajratiladi? A) vergul yoki undov bilan B) nuqta bilan C) so`roq belgisi bilan D) vergul bilan
 5. 4. Kelishik qo`shimchalari tog`ri berilgan qatorni toping
 6. A) – ga,- da,- dan,- si, -miz
 7. B) – zor, - loq, - ning, - ni
 8. C) – ning, - ni, -da, - dan, -ga
 9. D) – ser, -be, -li, - siz
 10. 5. Shaxs -son qo`shimchalari tog`ri berilgan qatorni toping. A) –m, -im, -miz, -miz, -ng, -ing, -ngiz, -ingiz, -i, -si, -lari B) –ning, -ni, -da, -dan, - ga

C)–miz ,-imiz,-siz,-li,-ser

D)–zor, -loq, -ning, -ni

 1. 6. Nutq nima orqali ifodalanadi?
 2. A) gaplar orqali B) qo`shimchalar orqali
 3. C) bo`g`inlar orqali D) tovushlar orqali
 4. 7. Sifatning ma`no turlari to`g`ri berilgan qatorni aniqlang. A) rang, tus, ta`m, shakl, hajm, hid, xil-xususiyat
 5. B) rang-tus, holat, o`qidi,go`zal,tanlov
 6. C) vaqt, shakl, hajm, qalam,daraxt
 7. D) doira, uxladi, sakradi,o`quvchi,shirin
 8. 8. Sifat va son otga qanday bog`lanadi? A) tinish belgilari yordamida
 9. B) ohang yordamida bog`lanadi
 10. C) so`z yasovchi qo`shimchalar yordamida
 1. D) so`z o`zgartiruvchi qo`shimchalar yordamida
 2. 9. Sonlar yozuvda necha xilda ifodalanadi? A) 3 xil B) 5 xil C) 4 xil D) 2 xil
 3. 10. Sonlar qanday so`roqlarga javob bo`ladi? A) Kim? Nima?
 4. B) Qanday?Qanaqa?
 5. C) Nima qildi? Nima qilyapti?Nima qiladi? D) Nechanchi? Qancha? Nechta?

11.Ot so`z turkumi gapda qanday vazifani bajaradi?

12.Ot yasovchi qo`shimchalarni yozing?

13.Qaratqich kelishigining qo`shimchasini yozing?

14.Sifatlar gapda ko`proq nimaga bog`lanib keladi ?

15.So`zlarning tarkibini aniqlashda nimalar belgilanadi ?

 

 

 

 

 

 

 1. 2ЎЗБЕК ТИЛИ

Ўзбек тили фанидан билимлар беллашуви таълим рус ва қардош тилларда ўқитиладиган умумтаълим мактабларининг 5-8-синфларида ўтказилади. 5-6-синф ўқувчилари 2 та босқичда, 7-8-синф ўқувчилари 4 та босқичда иштирок этади. Барча босқичлар ёзма иш ва тест синови тарзида ўтказилади.

Ёзма иш:

Беллашувнинг 1-2-босқичида 5-6-синф ўқувчилари диктант ёзадилар,1-2-3-

4-босқичда   7-8-синфлар   матн   яратадилар.   Мазкур   босқичларда   ўқувчининг ижодий, мустақил фикрлаш қобилияти ҳамда саводхонлиги синовдан ўтказилади. Диктант учун матнлар кўп вариантлилик асосида тайёрланади. Ҳар бир вариантда

1  тадан   матн тақдим   этилади. Бу вариантлардан   биттаси   танлаб   олинади. Танланган битта матн бўйича диктант ёзадилар. Ўқувчилар томонидан ёзиладиган матнларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлади:

диктантдаги сўзлар ҳажми 5-синфда 50-55 тагача, 6-синфда 55-65 тагача. Диктант ёзиш учун 45 минут вақт берилади. Диктант мавзуларида Ватан, дўстлик, ота-онага ҳурмат, устозлар, табиат, китоб, одоб, бурч каби мавзулардаги матнлар қамраб олиниши мумкин;

матн яратиш орқали 7-8-синфларда ўқувчининг фикр ва тушунчаларини ижодий ва мустақил ифодалаганлиги, ёзма нутқ малакаси ва саводхонлиги синаб кўрилади. Матн         яратиш            учун     танланган    мавзулар    ўқувчиларни                  ижодий изланишга, шахсий фикр-мулоҳаза билдиришга, бир хил мавзудаги бир неча манбаларда ифодаланган фикрлардан умумлашма хулосалар чиқара олиш ва уни

 

ёза билишга кўмаклашувига қаратилиши лозим. Матн яратиш учун 90 минут вақт берилади. Матн ҳажми 1-1,5 бет бўлиши мумкин.

Ўқувчи томонидан яратилган матн мазмун изчиллиги ва лисоний қурилиши жиҳатидан талаб даражасида бўлиши билан бирга, саводли бўлиши керак. Шунингдек, ўқувчи яратган матннинг изчил, мантиқий бўлиши зарур.

Ўзбек тили фанидан 5-6-синфларда диктантни баҳолаш мезони

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

1

Мутлақо хатосиз ёзилган бўлиб, ҳуснихати талаб даражасида

бўлса

 

40

 

2

1 та имло хато, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати

талаб даражасида бўлса

 

39-38

 

 

3

2 та имло хатоси, 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, ҳуснихати

талаб даражасида бўлса. Хатолар нисбати ўзгариши мумкин, лекин уларнинг умумий миқдори 3 тадан, имло хато эса 2 тадан

ошмаган бўлса

 

 

37-36

 

 

4

3 та имло ҳамда 3 тагача тиниш белгида хатоси бўлса. Хатолар

нисбати 3 та имло, 4 та тиниш белги кўринишида ҳам бўлиши мумкин. Аммо имло хато миқдори 3 тадан ошмаган бўлса

 

 

35-34

 

5

4   та   имло   хатоси   бўлиб,   тиниш    белгида   хатоси   бўлмаса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

33-32

 

6

4 та имло, 3 та тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

31-30

 

7

4 та имло хатоси, 4 тагача тиниш белгида хатоси бўлса, ҳуснихати

талаб даражасида бўлмаса

 

29-28

 

8

5   та   имло   хатоси   бўлиб,   тиниш    белгида   хатоси   бўлмаса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

27-26

 

9

5 та имло, 4 та тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

25-24

10

5 та имло хатоси бўлиб, 5 тагача тиниш белгида хатоси бўлса

23-22

 

11

6   та   имло   хатоси   бўлиб,   тиниш    белгида   хатоси   бўлмаса,

ҳуснихати талаб даражасида бўлса

 

21-20

 

12

6 та имло, 5 та тиниш белгида хатоси бўлиб, ҳуснихати талаб

даражасида бўлмаса

 

19-18

13

6 та имло ва 6 тагача тиниш белгида хатоси бўлса

17-16

14

7 та имло хатоси бўлса

15-14

15

7 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

13-12

16

8 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

11-10

17

9 та имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

9-8

18

10 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

7-6

19

13 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

5-4

20

15 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

3-2

21

16 тагача имло ва тиниш белгида хатоси бўлса

1-0

Изоҳ:

 1. 1. Диктантдаги хатолар нисбатан турлича кўринишда бўлишига қарамай, баҳолашда имло хатолар миқдори асосий чегара саналади.
 2. 2. Агар диктантда ўқувчи томонидан киритилган тузатишлар миқдори

5 тадан ортиқ бўлса, баҳо 1 балга пасаяди. Агар диктантда 3 ва ундан ортиқ тузатиш бўлса, ишга максимал балл қўйилмайди.

Ўзбек тили фанидан 7-8-синфларда матн яратишни баҳолаш мезони 

 

 

Билим, кўникма, малакалар

 

Балл

 

 

 

 

 

 

1

Матнга   режа   тузилган   бўлса,   мавзу   режа   асосида   тўғри   ва

батафсил ёритилса, фикрни баён қилишда изчиллик таъминланса, фикр   баёнида   такрорлар   бўлмаса,   мавзуни   ёритишда   адабий

материаллардан ўринли фойдаланса, матн қўшимча фикрлар (ОАВ ва   интернет    материаллари)   билан    тўлдирилган    бўлса,   матн хулосаланган    бўлса,   матн    ҳуснихат    билан    ёзилган    бўлса,

саводхонликда қўпол бўлмаган 1 та имло ва 1 та тиниш белгида хатоси бўлса, услубий хато бўлмаса

 

 

 

 

 

 

40-36

 

 

 

 

 

2

Матнга режа тузилган бўлса, мавзу режа асосида ёритилса, фикрни

баён қилишда баъзи ноаниқликларга йўл қўйилса, фикр баёнида такрорлар бўлмаса, мавзуни ёритишда адабий материаллардан фойдаланса,    матн     қўшимча    фикрлар    (ОАВ     ва    интернет

материаллари) билан тўлдирилган бўлса, матн хулосаланган бўлса ва ҳуснихат билан ёзилган бўлса, саводхонликда 2-3 та имло, 2-3 та тиниш белгида ва 1-2 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

 

 

35-31

 

 

 

 

 

3

Матнда режанинг бандлари тўлиқ очиб берилмаса, фикрни баён

қилишда изчиллик етарли таъминланмаса, фикр баёнида такрорлар бўлмаса,   мавзуни   ёритишда    адабий    материаллардан    ўринсиз

фойдаланса, матнда ОАВ ва интернет материалларидан қисман

фойдаланса, матн хулосаланган бўлса ва ҳуснихат билан ёзилган бўлса, саводхонликда 4 та имло ва 4 та тиниш   белгида, 3 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

 

 

30-26

 

 

 

4

Фикрни баён қилишда мантиқий изчиллик бузилса, фикр баёнида

такрорлар    бўлса,   мавзуни   ёритишда    адабий    материаллардан қисман фойдаланса, матн хулосаланган бўлса ва ҳуснихат билан ёзилган бўлса, саводхонликда 5 та имло ва 5 та тиниш белгида, 4 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

25-21

 

 

 

5

Фикрни баён қилишда изчиллик бузилса, фикр баёнида такрорлар

бўлса,    мавзуни    ёритишда     адабий     материаллардан     умуман фойдаланмаган бўлса, матнга хулоса қисқа ёзилса, матн ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса, саводхонликда 6 та имло ва 6-7 та тиниш белгида, 5 та услубий хатоси бўлса

 

 

 

20-16

 

 

6

Мавзу тўлиқ очилмаган ёки мавзудан четга чиққан бўлса, фикрни

баён   қилишда   изчиллик   таъминланмаса,   матнга   хулоса  қисқа ёзилса ва ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса,саводхонликда 7 та имло ва 8 та тиниш белгида, 6 та услубий хатоси бўлса

 

 

15-11

 

 

 

7

Мавзу етарли ёритилмаган бўлса, фикрни баён қилишда изчиллик

таъминланмаса, матнга хулоса қисқа ёзилган бўлса, матн ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса, саводхонликда 8 та имло ва 9 та тиниш белгида, 7 та услубий хатоси бўлса

 

 

10-6

 

 

8

Матнда фикрлар бир-бирига боғланмаса, матн якунланмаса, матн

ҳуснихат билан ёзилмаган бўлса, саводхонликда 10-12 та имло, 10-

12 та тиниш белгида, 9-12 та услубий хатога йўл қўйилган бўлса

 

 

5-1

Изоҳ:

Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида,

2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин. Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бирининг сони жами 10 тадан ошса, ўқувчининг баҳоси ўз-ўзидан пасаяди.

 Тест синовла ри: 

Назорат ишлари 1-2- босқичларда 30 та тестлардан иборат бўлиб, уларнинг

20   таси   жавоби   танланадиган,    10   таси   жавоби   ёзиладиган    бўлади.   3-4- босқичларда 30 та фақат жавоби танланадиган тест саволлари  о нла йн дастур орқали электрон шаклда ўтказилади. Беллашув учун тайёрланадиган тестлар ўқувчидан ихтисослик бўйича пухта ва чуқур билимни талаб қилади. Тест саволлари ўқув дастури асосида ўқувчига содда ва аниқ, тушунарли, ўринли танланиши лозим. Тест саволларини бажариш учун 60 минут вақт берилади. Тест саволларининг ҳар бир тўғри жавоби 2 балл (жами 60 балл) билан баҳоланади.

Барча турлар бўйича умумий кўрсаткич 100 баллни ташкил қилади.

3. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

(для школ с русским языком обучения)

Конкурс   «Билимлар    беллашуви»   по    русскому   языку   и    литературе проводится среди учащихся 4-8 классов, ученики 4- классов участвуют в 1- этапе, ученики 5 и 6 классов участвуют в 1-2- этапе. 7-8-классы участвуют в 1-2-3-4- этапе. Все этапы состязаний состоят из двух туров: первый тур – письменная работа, второй тур – тестирование.

 Письм енна я раб ота :

В 4-5-6 классах учащиеся пишут диктант, в 7-8 классах – изложение.

Для 4 класса объём диктанта должен быть в пределах 75-80 слов, для 5 класса объём диктанта должен быть в пределах 100-110 слов, 6 класса – 110-120 слов. Время написания диктанта 45 минут.

 

В 7 классе объём изложения не должен превышать 1,5-2 страницы (200-250

слов), в 8 классе - 2-2,5 листа (250-300 слов). На написание изложения отводится

90 минут.

Тексты диктантов и изложений готовятся в 3-х вариантах. Учащиеся выбирают один из предложенных вариантов. Тема диктанта или изложения выбранного варианта записывается на доске.

При   отборе   текстов   диктантов    и   изложений   следует   отбирать    темы посвященные Родине, национальным и общечеловеческим ценностям и т.п.

В диктантах должно быть: в 4 классе – не более 3, в 5 классе – не более 5, в

6   классе   –   не   более   7   слов   с   непроверяемыми    и   труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. В тексты контрольных   диктантов     могут   включаться    только    те    вновь    изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух- трех предыдущих уроках).

Оценивая    орфографическую   и   пунктуационную    грамотность,   следует исходить из общего правила: ученикам предъявлять требования в объеме знаний и умений, которым их обучали.

Не учитываются и не выносятся на поля при оценке ошибки:

- в переносе слов;

- на правила, которые не предусмотрены школьной программой;

- на еще не изученные правила;

- в словах с непроверяемыми написаниями, работа над которыми не проводилась;

- явные описки, искажающие звуковой облик слова ("мемля" вместо

"земля");

- в передаче авторской пунктуации.

По орфографии необходимо различать:

- орфографические и грамматические ошибки;

- орфографические и фактические ошибки;

- орфографические ошибки и описки;

- грубые и негрубые ошибки;

- повторяющиеся и неповторяющиеся ошибки;

- однотипные и неоднотипные ошибки.

Грамматическими являются ошибки в образовании форм слов: "ляжь" вместо "ляг". К фактическим ошибкам относятся неверные написания, связанные с незнанием реалий: "у Высотского" вместо "у Высоцкого" и т. д.

Негрубыми орфографическими ошибками являются:

описки – неверные написания, искажающие звуковой и буквенный облик слов ("стл" вместо "стол", "дулпо" вместо "дупло" и т.п.);

написание собственных имен нерусского происхождения. Негрубыми пунктуационными ошибками являются: постановка одного знака препинания вместо другого;

пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности      (сочетание     запятой      и     тире,     вопросительного     и восклицательного знака).

Повторяющимися считаются орфографические ошибки, допущенные в одном и том же слове, использованном несколько раз или в корне однокоренных

слов.

Однотипными называют ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такие правила, в которых для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое родственное слово или его форму (вода - воды, рот - роток, грустный - грустить, резкий - резок).

Грамматические, фактические ошибки, описки при проверке диктантов исправляются, но при подсчете не учитываются.

Негрубые ошибки считаются за пол-ошибки.

Первые три повторяющиеся ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Если в одном непроверяемом слове допущены две или более ошибки, то все они считаются за одну.

При наличии в контрольном диктанте более пяти исправлений (поправка неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка отлично не выставляется при наличии трёх и более исправлений.

При выставлении оценки за диктант учитывается каллиграфия.

 Письменная работа для школьного тура 4-классы:

Мышонок Пик

Дни становились короче, ночи холоднее.

На злаках созрели зёрна. Ветер ронял их на землю, и птицы стаями слетались к мышонку на луг подбирать их. Пику жилось очень сытно, он с каждым днем полнел. Шёрстка на нем лоснилась.Теперь маленький четырёхногий Робинзон строил себе кладовую и собирал в неё запас на чёрный день. Он вырыл в земле норку и конец ее расширил. Сюда он таскал зерна как в погреб.

Потом этого ему показалась мало. Он вырыл рядом другой погреб и соединил их «подземным ходом». (83 слова)

 В. Бианки «Мышонок Пик»

 

Критерии оценок диктанта для учеников 4-5-6 классов

 

 

Количество допускаемых ошибок

Баллы

1

Диктант при отсутствии ошибок и помарок

40

2

За 1 негрубую орфографическую ошибку

39-38

3

При наличии 2 пунктуационных ошибок

37-36

4

При наличии 1 орфографической ошибки

35-34

5

При наличии 1 орфографической ошибки и 1 пунктуационной

ошибки

 

33-32

6

При наличии 2 орфографических ошибок

31-30

7

При наличии 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки

29-28

8

При наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок

27-26

9

При наличии 3 орфографических ошибок.

25-24

10

При наличии 3 орфографических и 1 пунктуационной ошибки

23-22

11

При наличии 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок

21-20

12

При наличии 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок

19-18

13

При наличии 4 орфографических ошибок

17-16

14

При наличии 4 орфографических и 1 пунктуационной ошибки

15-14

15

При наличии 4 орфографических и 2 пунктуационных ошибок

13-12

16

При наличии 4 орфографических и 3 пунктуационных ошибок.

11-10

17

При наличии 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок

9-8

18

При наличии 6-7 орфографических и 6-7 пунктуационных ошибок

7-6

19

При наличии 7-8 орфографических и 7-8 пунктуационных ошибок

5-4

20

При   наличии    9-12   орфографических   и   6-9   пунктуационных

ошибок

 

3-2

21

При наличии 13-14 орфографических и 10-11 пунктуационных

ошибок

 

1-0

 Примечания:

 1. 1. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи.
 2. 2. Если контрольный диктант сопровождается дополнительной работой, то берется текст объемом, обозначенным первой цифрой норматива для данного класса.
 3. 3. Текст диктанта должен быть понятным для учащихся.
 4. 4. Слова, редко употребляемые и непонятные для учащихся, выписываются на доске и объясняются.

 

 1. 5. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых бы изучаемые в данной теме орфограммы и пунктуационные правила были представлены не менее чем 2-3 случаями.

Критерии оценок изложения для учеников 7-8-классов

 

 

Содержание и речь

 

Грамотность

 

Баллы

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Рассуждения в процессе изложения, носящие

характер                            литературоведческих, публицистических,         историко-литературных наблюдений      содержательны,       интересны, самостоятельны.         Заключительная         часть представляет     собой        авторское обобщение, самостоятельные     выводы,     вытекающие     из основной части. Работа отличается богатством словаря,         разнообразием         используемых синтаксических    конструкций,    точностью    и богатством словоупотреблений

 

 

 

 

 

Без орфографических и пунктуационных ошибок

 

 

 

 

 

 

 

 

40-36

 

 

 

 

 

 

2

Заголовок соответствует содержанию текста. В

изложении   имеются    единичные    фактические неточности,        незначительные         нарушения последовательности      изложения      материала. Заключительная     часть     представляет     собой обобщения   или   выводы,    вытекающие     из основной части. Лексический и грамматический строй   речи достаточно разнообразен.   Имеются

1-4 стилистические ошибки

 

 

Допускаетс

я   не   более   1-2 орфографических и

пунктуационных ошибок

 

 

 

 

 

 

35-31

 

 

 

 

 

 

3

Плохое владение литературным языком. Работа

написана короткими, не раскрывающими смысл предложениями.      Словарь      крайне      беден.

Допущено искажение материала.

Допускаетс

я                     5-7

орфографических

,1-3

орфографических и                     1-3

пунктуационных

ошибок

 

 

 

 

 

 

30-26

 

 

 

 

4

Заголовок не соответствует содержанию текста.

Тема           изложена           с           нарушением последовательности        событий.        Допущено

искажение смысла текста. Большое количество

ошибок.         Употребляемые          конструкции однообразны.

 

Допускаетс

я                     8-9

орфографических

,пунктуационных ошибок

 

 

 

 

25-21 

 

 

 

 

5

Допущено искажение смысла текста. Тема не

раскрыта, словарь крайне беден, отсутствуют выводы,     в     работе      большое     количество недочётов,    лексических,    грамматических    и пунктуационных ошибок.

 

 

Допускаетс

я    не    более    10

ошибок

 

 

 

20-16

 

 

6

Тема   не    раскрыта,    словарь   крайне    беден,

отсутствуют     выводы,     в     работе     большое количество           недочётов,           лексических, грамматических и пунктуационных ошибок.

 

Допускается     не более           11-12 ошибок

 

 

15-11

 

 

7

Большое   количество   недочётов,   лексических,

грамматических    и    пунктуационных    ошибок. Работа очень слабая, однообразная.

Большое

количество ошибок от 13 до

14

 

 

10-6

 

 

8

Большое   количество   недочётов,   лексических,

грамматических    и    пунктуационных    ошибок. Работа очень слабая, однообразная.

Большое

количество ошибок от 15 до

16

 

 

5-1


Примечание:

Варьирование баллов зависит от текста изложения учащегося, от владения речью,             умения   составлять   сложные   предложения,   от   степени   допускаемых ошибок.

 Тест иро вание: 

Тестирование проводится после написания письменной работы. Тесты составляются с учётом Государственного образовательного стандарта и учебной программы для конкретного класса. На 1-2 этапе учащимся предлагается 30 тестов, 20 из которых с выбором ответа, а 10 с кратким ответом. На 3-4- этапе тестирование проводится в  о нла йн  режиме, участники должны будут отвечать на

30 тестовых вопросов с выбором ответов. Для решения тестов отводится 60

минут.   Каждый   правильный    ответ   оценивается    2   баллами,   сумма   баллов составляет 60 баллов.

Примерные тестовые задание для 4- классов

 1. 1. Какая часть речи называет предметы, явления, события и отвечает на вопросы Кто? Что?

А) Имя числительные В) Местоимение

С) Имя прилагательное D) Имя существительное

 1. 2. Сколько частей речи в русском языке? А) 6 В)   5 С)   10      D)3
 2. 3. Как называется начальная форма глагола? А) Глагол В) Неопределенная форма

С) Временная D) Числительная

 1. 4. Что составляет грамматическую основу предложения? А) Части речи В) Второстепенные члены

С) Главные члены D) Определения и дополнение

 1. 5. Найдите слова с разделительным мягким знаком. А) Пал.то, пис.мо В) Сол. , ветв.

С) Под.ём , с.ел D) П.ёт , солов.и

 1. 6. Найдите слова с непроизносимой согласной. А) Мес.ный, со.нце В) Со.нечный, мяс.ной

С) Чудес.ный, ясн.ый D) Прекрас.ный, опас.ный

 1. 7. К какому склонению относятся данные имена существительные? тюль, кофе, лебедь

А) 1 В) 2 С) 3 D) 1 и 3

 1. 8. В какой строке записаны глаголы-исключения? А) Плыть, звать В) Стрелять, сажать

С) Строить, месить D) Брить, гнать, видеть

 1. 9. Определите падеж данных место имений: от меня, для нас, около тебя

А) Р. П В) Д. п С) В.п D) П.п

 1. 10. В каком времени, лице и числе употреблён глагол в данном предложении: Олимпийцы по гребле достойно выступили на международных соревнованиях.

А) Н.в 1л.ед. ч В) Б.в 2л.мн.ч С) П.в,3л,мн.ч D) П.в,2л,ед.ч

 1. 11. Напишите, как называются слова в предложении, отвечающие на один и тот же вопрос?
 2. 12. Определите тип предложения: Набежали тёмные тучи, полил дождь.
 3. 13. Напишите слова с безударной гласной “е”:
 4. 14. От какого слова задается вопрос к зависимому?
 5. 15. Напишите к какому слову соответствует транскрипция [й а м а]?

РУССКИЙ ЯЗЫК

(для школ с узбекским и другими языками обучения)

Конкурс «Билимлар беллашуви» по русскому языку в школах с узбекским и другими (кроме русского) языками обучения проводится среди учащихся 5-6- классов в 2 этапе, ученики 7-8- классов в 4 этапе. Все этапы состязаний состоят из двух туров: первый тур – письменная работа, второй тур – тестирование.

 Письм енна я раб ота 

В 5,6,7 классах учащиеся пишут диктант, в 8 классе – изложение. Тексты диктантов и изложений готовятся в 3-х вариантах. Учащиеся выбирают один из предложенных вариантов. Темы выбранного варианта диктанта или изложения записывается на доске. Текст диктанта и изложения читается дважды учителем, в

 

совершенстве владеющим русским языком, желательно носителем языка как родного.

Для 5 класса объём диктанта должен быть 50-55 слов, для 6 класса – 60-65 слов, для 7 класса – 65 -70 слов. При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, включая заголовки. Служебные слова (предлоги, союзы и частицы) также считаются за отдельные слова. Слова, не включенные в    активную         лексику                          для             усвоения в       данном      классе,  редко употребляемые,     выписываются    на              доске       и      объясняются.  Время     написания диктанта - 45 минут.

В 8 классе объём изложения не должен превышать 1-1,5 страницы (100-120 слов). При повторном ознакомлении с текстом учащиеся могут делать заметки в черновике. На написание изложения отводится 90 минут.

При выборе диктантов и изложений следует отдавать предпочтение текстам, посвященным Родине, национальным и общечеловеческим ценностям. Тексты для диктантов     должны     соответствовать     Государственному     образовательному стандарту и содержать не более 5% слов, не входящих в активную лексику, указанную в Государственном образовательном стандарте для данного класса. В текстах  для               диктантов      нежелательны        неизученные          в    данном     классе синтаксические конструкции.

 Тест иро вание 

Тестирование проводится после написания письменной работы. Тесты составляются                       с   учётом    действующего    Государственного    образовательного стандарта и учебной программы для данного класса. Недопустимы вопросы по произведениям для литературного чтения, не изучаемым или не упомянутым в учебниках.

Учащимся   предлагается    30   тестов   (25   по    русскому   языку,   5   по произведениям   для   литературного   чтения   и   важнейшим   фактам биографий писателей), из них 20 тестов с выбором ответа и 10 вопросов с открытым ответом. Открытые тесты не должны предполагать варианты ответов. На работу с тестами отводится 60 минут.

 Нормы о ценок.

Оценивая    орфографическую   и   пунктуационную    грамотность,   следует исходить из общего правила: ученикам предъявлять требования в объеме знаний и умений, которым их обучали.

Не учитываются и не выносятся на поля при оценке ошибки:

на правила, которые не предусмотрены школьной программой;

на еще не изученные правила.

Написание буквы латинской графикой или явное искажение звукового облика слова, включенного в список слов для активного усвоения, считается ошибкой.

Негрубыми пунктуационными ошибками являются:

постановка одного знака препинания вместо другого;

пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности      (сочетание     запятой      и     тире,     вопросительного     и восклицательного знака).

Повторяющимися считаются орфографические ошибки, допущенные в одном и том же слове, использованном несколько раз, или в корне однокоренных слов. темы.

Особо учитываются грамматические ошибки на изучаемые в данном классе

В 5 классе

-   ошибки   на   согласование   прилагательных,    местоимений    и   глаголов

прошедшего времени с существительными;

- ошибки в личных окончаниях глаголов настоящего и будущего времени;

- ошибки в употреблении предлога (на изученные темы);

-   ошибки   на   сочетание    имён   числительных    с   существительными    в родительном падеже.

В 6 и 7 классе, кроме того

- ошибки в образовании степени сравнения имён прилагательных (кроме неизученных случаев с чередованием).

В 8 классе, кроме того

- ошибки в согласовании с существительными причастий;

- ошибки в употреблении вида глаголов, входящих в активную лексику.

При наличии в контрольном диктанте более пяти исправлений (поправка неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка отлично не выставляется при наличии трёх и более исправлений.

При выставлении оценки за диктант учитывается каллиграфия.

 Критерии оценок диктанта для учеников 5,6,7- класс

 

Количество допускаемых ошибок

Баллы

1

Выставляется за диктант при отсутствии ошибок и помарок

40

2

Выставляется за 1 негрубую орфографическую ошибку

38

 

3

Выставляется       при      наличии      1      грамматической,      2

пунктуационных и 2 орфографических ошибок

 

36

4

Выставляется      при     наличии     1     грамматической     и     3

34 

 

 

орфографических ошибок

 

 

5

Выставляется       при      наличии      2      грамматических,      3

орфографических ошибок и 1 пунктуационной ошибки

 

32

 

6

Выставляется      при     наличии     2     грамматических     и     4

орфографических ошибок

 

30

 

7

Выставляется       при      наличии      2      грамматических,      4

орфографических и 1 пунктуационной ошибки

 

28

 

8

Выставляется       при      наличии      2      грамматических,      4

орфографических и 2 пунктуационных ошибок

 

26

 

9

Выставляется      при     наличии     2     грамматических     и     5

орфографических ошибок.

 

24

 

10

Выставляется       при      наличии       2      грамматических      5

орфографических и 3 пунктуационных ошибок

 

22

 

11

Выставляется      при     наличии      3     грамматических          5

орфографических и 5 пунктуационных ошибок

 

20

 

12

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      6

орфографических и 4 пунктуационных ошибок

 

18

 

13

Выставляется      при     наличии     3     грамматических     и     7

орфографическихошибок

 

16

 

14

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      7

орфографических и 1 пунктуационной ошибки

 

14

 

15

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      7

орфографических и 2 пунктуационных ошибок

 

12

 

16

Выставляется       при      наличии      3      грамматических,      7

орфографических и 3 пунктуационных ошибок.

10

 

17

Выставляется      при     наличии      4     грамматических,          7

орфографических и 4 пунктуационных ошибок

 

8

 

18

Выставляется       при      наличии      4      грамматических,      8

орфографических и 5 пунктуационных ошибок

 

6

 

19

Выставляется       при      наличии      4      грамматических,      9

орфографических и 6 пунктуационных ошибок

 

4

 

20

Выставляется      при      наличии      4      грамматических,      10

орфографических и 7 пунктуационных ошибок

 

2

 

21

Выставляется       при      наличии      4      грамматических      12

орфографических и 7 пунктуационных ошибок

 

1

Основные критерии оценки изложения для учеников 8-классов

Содержание и речь

Грамотность

Баллы

1

Рассуждения      в      процессе      изложения

содержательны, интересны, самостоятельны. Заключительная    часть   представляет    собой

авторское      обобщение,      самостоятельные

Без орфографических,

грамматических и пунктуационных

ошибок

 

 

4

 

 

выводы,   вытекающие   из   основной   части.

Работа     отличается     богатством     словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,     точностью      и     богатством словоупотреблений.

 

 

2

Заголовок соответствует содержанию текста.

В       изложении        имеются        единичные фактические     неточности,     незначительные нарушения    последовательности    изложения материала.           Заключительная           часть представляет собой обобщения или выводы,

вытекающие из основной части. Лексический и   грамматический   строй   речи   достаточно

разнообразен. Имеются 1-2 стилистических недочета.

 

 

 

Допускается

1-3 орфографические и граматические ошибки

 

 

 

 

 

 

 

38-35

3

Заголовок не вполне отвечает содержанию

текста.    В    работе    допущены    некоторые неточности       в      изложении                     материала. Заключительная часть является обобщением выше                     изложенного.                            Однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается                                    неправильное словоупотребление.           Имеются           2-3 стилистических недочета.

 

 

Допускается не более

3-4 орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок

 

 

 

 

 

 

34-32

4

Заголовок    не    соответствует     содержанию

текста.     Тема    изложена     с    нарушением последовательности      событий.     Допущено искажение смысла текста. Работа написана

короткими,    однотипными предложениями, часты              случаи              неправильного словоупотребления.           Имеются           3-4

стилистических недочета.

Допускается 4-5

орфографических, грамматических ошибок или

3 орфографические, грамматические

и 2 пунктуационные

ошибки, или 5

пунктуационных

 

 

 

 

 

 

31-28

5

Работа        выполнена        с        нарушением

последовательности          событий.          Речь недостаточно        выразительна.      Имеются многочисленные   стилистические   недочеты. Словарь крайне беден.

Допускается 5-6

орфографических, грамматических или 3 орфографические, грамматические и 3 пунктуационные ошибки, нарушена

стилистика.

 

 

 

 

 

 

27-25

6

Работа         написана         короткими,         не

раскрывающими     смысл     предложениями. Словарь крайне беден. Допущено искажение материала.

Допускается 6-7

орфографических, грамматических, пунктуационных

ошибок, нарушена

 

 

 

24-21

 

 

 

стилистика.

 

7

Заголовок    не    соответствует     содержанию

текста.     Тема             изложена  с               нарушением последовательности               событий.            Допущено искажение       смысла      текста.       Большое количество        ошибок.       Употребляемые конструкции однообразны.

Допускается 8-9

орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок, нарушена стилистика.

 

 

 

 

20-17

8

Допущено искажение смысла текста. Тема не

раскрыта, словарь крайне беден, отсутствуют выводы,    в    работе    большое    количество

недочётов, лексических, грамматических и пунктуационных ошибок.

Допускается не более

10 ошибок, нарушена стилистика.

 

 

 

16-12

9

Тема  не   раскрыта,   словарь   крайне   беден,

отсутствуют    выводы,    в   работе    большое количество         недочётов,         лексических,

грамматических и пунктуационных ошибок.

Допускается не более

11-12 ошибок, нарушена стилистика.

 

 

 

11-9

10

Большое количество недочётов, лексических,

грамматических и пунктуационных   ошибок. Работа очень слабая, однообразная.

Большое количество

ошибок

от 13 до 15, нарушена стилистика.

 

 

 

8-0

Примечание

Максимальная оценка за письменную работу учащихся – 40 баллов. Варьирование    баллов   может    зависеть    также    от    текста    изложения

учащегося, от владения речью, умения составлять сложные предложения, от характера допускаемых ошибок.

 Тест иро вание 

За каждый правильный ответ выставляется 2 балла, за неправильный – 0.

Максимальная оценка –60 баллов.

 1. ЧЕТ (ИНГЛИЗ, НЕМИС ВА ФРАН ЦУЗ) ТИЛИ

Билимлар беллашуви чет (инглиз, немис ва француз) тилидан умумтаълим мактабларининг      4-5-6-7-8-синфларида      ўтказилади.      4-синф      ўқувчилари беллашувнинг фақат биринчи босқичида қатнашади. 5-6-синф ўқувчилари 2 та (мактаб ва туман) босқичда иштирок этадилар. 7-8-синф ўқувчилари тўртта босқичда иштирок этади. Беллашувнинг барча босқичларининг 1-турида тинглаб тушуниш (тингланган аудио материал юзасидан берилган 5 та саволга жавоб танлаш), 2-турида ўқиб тушуниш (матнни ўқиш ва ўқиган матн юзасидан 3 та саволга жавоб бериш), 3-турида 4-синф ўқувчилари томонидан 30 та, 5-синф ўқувчилари томонидан 30 та, 6, 7, 8-синф ўқувчилари томонидан 30 та тест топшириқлари бажарилади.

1-ту р. Тинглаб тушу ниш: 

Тинглаб тушунишда     ўқувчиларнинг тингланган аудио материални қай

даражада тушунганлиги синовдан ўтказилади. Бунда ўқувчиларга аудио материал

2 марта қўйиб эшиттирилади. Ўқувчиларга аудио материални қай даражада тушунганлигини                            текшириш   учун   5   та   жавоби   танланадиган    топшириқлар

берилади. Ҳар бир тўғри бажарилган топшириқ 4 баллдан, жами    максимал 20

балл билан баҳоланади. Бу тур учун 30 минут вақт ажратилади.

4-синф   ўқувчиларига    тинглаш    учун    танланган    матн    6    та,    5-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 8 та, 6-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 10 та, 7-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 12

та, 8-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган матн 15 та мураккаб бўлмаган

қўшма гаплардан иборат бўлиши керак.

4-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган аудио материал 1 минутгача давом этадиган, 75 тагача сўздан иборат бўлиши лозим. 5-синф ўқувчиларига тинглаш танланган аудио материал 2 минутгача давом этадиган, 100 тагача сўздан иборат бўлиши лозим.                           6-7-8-синф ўқувчиларига тинглаш учун танланган аудио материал 3 минутгача давом этадиган, 150 тагача сўздан иборат бўлиши лозим.

Барча тинглаш учун тайёрланган аудио материалларнинг мураккаблик даражаси ўқувчиларнинг   ёши,   синфидан,   ўша   синфлардаги   ДТС   талаблари   ва   ўқув дастурларидан (4-5-синфлар А1, А1+ даражалари, 6-8-синфлар А 2 даражагача)

келиб чиққан ҳолда тайёрланиши лозим.

Барча синфларга тинглаш учун тайёрланган аудио материаллардаги матн талаффузи аниқ ва равон, интонация билан ўқилган,хатосиз ҳамда ўқувчи учун тушунарли, оҳанг тезлиги ўртача бўлиши лозим.

 

Listen and match

Listening for grade 4

Listening task 

beans                                                 1 kilo cucumbers                                         3 kilos onions   4 kilos carrots                                     5 kilos rice       6 kilos

 

Listening for grade 5

Listening task

Listen and underline the correct answer

1) Alex is from Germany / France.

2) Alex speaks German / French / English.

3) He gets up at 6.30 / 7.15.

4) Ann speaks English / French / German.

5) Ann likes cats / dogs

2-тур. Ўқиб ту шу ниш: 

Ўқувчиларнинг ўқиш тезлиги, оғзаки нутқи, талаффузи ва ўқиган матн

юзасидан   берилган   саволларга   жавоб   бериши   синовдан   ўтказилади.   Бунда ўқувчилар аудиторияга қуръа ташлаш йўли билан 1 нафардан таклиф қилинади ва ўқувчи берилган матнни ўқиб беради ҳамда шу матн юзасидан берилган 3 та

саволга жавоб беради. Тайёргарлик учун вақт берилмайди.

4-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 6 та, 5-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 8 та, 6-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн

10 та, 7-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 12 та, 8-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 15 та мураккаб бўлмаган қўшма гаплардан иборат бўлиши керак.

4-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 75 тагача сўздан иборат

бўлиши лозим. 5-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 100 тагача сўздан иборат бўлиши лозим.              6-7-8-синф ўқувчиларига ўқиш учун танланган матн 150 тагача сўздан иборат бўлиши лозим. Барча ўқиш учун танланган матнларнинг мураккаблик даражаси ўқувчиларнинг ёши, синфидан, ўша синфлардаги ДТС талаблари ва ўқув дастурларидан (4-5-синфлар А1, А1+ даражалари, 6-8-синфлар А 2 даражагача) келиб чиққан ҳолда тайёрланиши лозим.

Беллашувнинг 2-турини бажариш учун 10 минут вақт ажратилади ҳамда максимал 20 балл (ўқиш учун 5 балл, матн юзасидан берилган 3 та саволга жавоб учун 5 баллдан) билан баҳоланади.

Барча синфларда танланган матнлар ўқувчилар ўқув йили бошидан беллашув босқичлари бошлангунга қадар ўрганган мавзулардан иборат бўлиши лозим.

Барча босқичларда назорат материаллари кўп вариантлилик (3 та вариант) асосида тузилади.

Reading for grade 4

Text for reading comprehension

In China we celebrate Chinese New Year. It’s my favourite holiday. Before the holiday we clean our homes. We put red decorations in our homes. My dad goes to the flower market and buys beautiful flowers and fruit trees. Usually we buy yellow flowers and fruit trees for good luck. We often buy new clothes. In the morning my mum cooks special meals. I help my mum to lay the table. We have lunch and go out. In the afternoon we watch dragon and lion dances. It’s a lot of fun! In the evening we watch fireworks. They are beautiful!

Questions:

 1. What do people do before holiday?
 2. Why do people buy yellow flowers and fruit trees?
 3. Why is the holiday a lot of fun?

Reading for grade 5

Schools in England

Schools in England are not the same as in our country. Children begin to go to school when they are

five years old. From five to seven they are in infant schools An infant school is like a kindergarten. The children draw and paint, they sing and listen to stories which the teacher reads to them. They also play games. In             these         schools            they           begin    to            learn to           read   and       write. From seven to eleven children in England go to a junior school. Here they all learn to read and write and do mathematics.From eleven to sixteen boys and girls in England go to a secondary school. They begin to learn in form one. The sixth form is the last form in this school. They have many subjects in

their

 

 

 

 

 

 

 

 

 

time-table.

In

England

schoolchildren

do

not

go

to

schools

on

Saturdays     and

Sundays.


Questions:

 1. What is the difference between schools in England and schools in our country?
 2. What do children do in junior schools?
 3. How do you understand the sixth form in schools in England?

Билим, кўникма, малакалар

Балл

 

 

1.

Берилган матнни ифодали ўқиса, ўқишда тиниш белгиларига риоя

қилса, сўзларни охиригача ўқиса ва 2 тагача хатоликка йўл қўйса, талаффузи равон бўлса.

 

 

5

 

 

2.

Берилган матнни ифодали ўқиса, ўқишда тиниш белгиларига риоя

қилса, сўзларни охиригача ўқиса ва 3 та хатоликка йўл қўйса, талаффузи равон бўлса.

 

 

4

 

 

3.

Берилган матнни ифодали ўқиса, ўқишда тиниш белгиларига риоя

қилса, сўзларни охиригача ўқиса ва 5 тагача хатоликка йўл қўйса, талаффузи равон бўлмаса.

 

 

3

 

 

4.

Берилган матнни ифодали ўқий олмаса, ўқишда тиниш белгиларига

риоя қилмаса, сўзларни охиригача ўқимаса ва 7 тагача хатоликка йўл қўйса, сўзларни талаффуз қилишда қўпол хатоларга йўл қўйса.

 

 

2

 

 

5.

Берилган матнни ифодали ўқий олмаса, ўқишда тиниш белгиларига

риоя қилмаса, сўзларни охиригача ўқимаса ва 8 та хатоликка йўл қўйса, сўзларни талаффуз қилишда қўпол хатоларга йўл қўйса.

 

 

1

 

 
Reklama
Reklama