Kategoriya: To'garaklar

1-sinf matematika fanidan to'garak ish rejasi


1-sinf matematika fanidan to'garak ish rejasi

Yuklab olish https://yadi.sk/i/1YN3IwUV-3vi-g

2020-2021 o’quv yili uchun tuzilgan “Qiziqarli matematika” to’garagining 

ISH REJASI 

T/r

O’tiladigan mavzular 

Soat

Sana

Izoh

1

18, 19  sonlari

1

 

 

2

20  soni tarkibi

1

 

 

3

Misol va masalalar yechish

1

 

 

4

Mustahkamlash uchun mashqlar

1

 

 

5

20 dan 29 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

6

30 dan 39 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

7

40 dan 49 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

8

50 dan 59 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

9

60 dan 69 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

10

70 dan 79 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

11

80 dan 89 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

12

90 dan 99 gacha bo’lgan   sonlar

1

 

 

13

O’nliklar ichida amallar

1

 

 

14

Misollar yechish

1

 

 

15

O’nliklar ichida amallar

1

 

 

16

100 ichida qo’shish

1

 

 

17

100 ichida ayirish

1

 

 

18

Qavslar haqida tushuncha

1

 

 

19

Qavslarga doir misollar yechish

1

 

 

20

Misol va masalalar yechish

1

 

 

21

Kesmalarning uzunliklarini o`lchash va taqqoslash

1

 

 

22

Misol va masallar yechish

1

 

 

23

Ikki xonali sonlar tarkibi.

1

 

 

24

Qo’shishning qulay usullari

1

 

 

25

  Misol va masalalar yechish

1

 

 

26

Ayirishning qulay usullari.

1

 

 

27

Misollar yechish

1

 

 

28

Ikki xonali sonlarni qo’shish

1

 

 

29

Ikki xonali sonlarni ayirish

1

 

 

30

Misollarni tushuntirib yechish

1

 

 

31

Misol va masalalar yechish

1

 

 

32

O’tilganlarni takrorlash

1

 

 

33

O’tilganlarni takrorlash

1

 

 

34

Masalalar yechish

1

 

 

 

Reklama
Reklama