2-sinflar uchun barcha fanlardan kompetensiyali dars ishlanmalari


Kompetensiya –fan bo‘yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarni kundalik hayotida...

1-sinf uchun barcha fanlardan kompetensiyali dars ishlanmalari


Kompetensiya –fan bo‘yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarni kundalik hayotida...