24 yan, 2021 | 158

1-sinf dars ishlanmasi. Qo’shiluvchilarning o’rnini almashtirish

45  Mavzu :    Qo’shiluvchilarning o’rnini almashtirish. Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni ...

Batafsil

24 yan, 2021 | 120

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallari orasidagi munosabat

44   Mavzu :  Qo‘shish va ayirish amallari orasidagi munosabat Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum qo’shiluvchini topishni...

Batafsil

24 yan, 2021 | 121

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi (2)

40   Mavzu :  Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi Sana:31.10             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum qo’shiluvchini topishni o’rgatish. Sonlarni  o’qish...

Batafsil

24 yan, 2021 | 120

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

39  Mavzu :   Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi Sana:30.10             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarin...

Batafsil

24 yan, 2021 | 105

1-sinf dars ishlanmasi. Ayirish amalining hadlari

38  Mavzu :   Ayirish amalining hadlari Sana:29.10             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi- tish.  

Batafsil

24 yan, 2021 | 110

1-sinf dars ishlanmasi. Qo’shish amalining hadlari

37  Mavzu :    Qo’shish amalining hadlari Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.  Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvu...

Batafsil

24 yan, 2021 | 109

1-sinf dars ishlanmasi. Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish

35   Mavzu : Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish Sana_____________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarni Nol ishtirokida qo‘shish ...

Batafsil

24 yan, 2021 | 133

1-sinf dars ishlanmasi. Nuqta, to'g'ri chiziq kesmasi, siniq chiziq va egri chiziq

34   Mavzu :  Nuqta, to'g'ri chiziq kesmasi, siniq chiziq va egri chiziq Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’

Batafsil

24 yan, 2021 | 127

1-sinf dars ishlanmasi. To’g’ri chiziq kesmasi. Kesma uzunligi.

33   Mavzu :      To’g’ri chiziq kesmasi. Kesma uzunligi. Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarga kes...

Batafsil

24 yan, 2021 | 136

1-sinf dars ishlanmasi. Juft va toq sonlar

32   Mavzu : Juft va toq sonlar Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomla...

Batafsil

24 yan, 2021 | 49

1-sinf dars ishlanmasi. Hafta kunlari va sanog’i

31   Mavzu : Hafta. Hafta kunlari va sanog’i Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarga hafta kunlari ha...

Batafsil

24 yan, 2021 | 22

1-sinf dars ishlanmasi. Vaqt tasavvurlari

30   Mavzu :  Vaqt tasavvurlari Sana__________________________   Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni h...

Batafsil

24 yan, 2021 | 61

1-sinf dars ishlanmasi. 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni taqqoslash

29   Mavzu :   1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni taqqoslash Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda nar...

Batafsil

24 yan, 2021 | 15

1-sinf dars ishlanmasi. 10 ichida = , +, - ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish

27   Mavzu :   10 ichida = , +, - ishoralaridan foydalanib, natijalarni yozish Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’lim...

Batafsil

24 yan, 2021 | 61

1-sinf dars ishlanmasi. 10 soni ichida misol va masalalar yechish

26   Mavzu :   10 soni ichida misol va masalalar yechish. Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda nar...

Batafsil

24 yan, 2021 | 13

1-sinf dars ishlanmasi. 0 soni

25   Mavzu :   0 soni   Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi- tis...

Batafsil

24 yan, 2021 | 56

1-sinf dars ishlanmasi. 9 soni ichida misol va masalalar yechish.

23  Mavzu :  9 soni ichida misol va masalalar yechish. Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda narsal...

Batafsil

24 yan, 2021 | 26

1-sinf dars ishlanmasi. 8 soni

22  Mavzu :   8 soni   Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni ...

Batafsil

24 yan, 2021 | 43

1-sinf dars ishlanmasi. 7 soni

21  Mavzu :   7 soni   Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni ...

Batafsil