30 okt, 2023 | 244

Insho. Erkin Vohidovning hayoti va ijodi

ERKIN VOHIDOVNING HAYOTI VA IJODI REJA: 1. Erkin Vohidovning hayot yo'li 2. Erkin Vohidovning ijodiy faoliyati 3.Shoir lirikasi BAYONI: O’zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov hozirgi o’zbek she’riyatining zabardast vakillaridan biridir. Uning sharq mu...

Batafsil

30 okt, 2023 | 147

Insho. Pirimqul Qodirovning hayoti va ijodi

PIRIMQUL QODIROVNING  HAYOTI VA IJODI REJA: 1. Pirimqul Qodirovning tarjimai holi 2. Pirimqul Qodirovning ijod yo'li 3. “Yulduzli tunlar” romani. BAYONI: Pirimqul Qodirov o’zbek adaboyotiga XX asrning o’rtalarida kirib kelgan yangi avlodning atoqli v...

Batafsil

30 okt, 2023 | 170

Insho. Odil Yoqubovning hayoti va ijodi. Ko'hna dunyo asari

ODIL YOQUBOVNING HAYOTI  VA ADABIY FAOLIYATI. “KO’HNA DUNYO” ROMANI. Reja: 1. Odil Yoqubovning hayot yo'li 2. Ko'hna dunyo romani 3. Yozuvchining mahorati BAYONI:            Odil Yoqubov tabiatan faol, jamoatchi shaxs. U jamoat ishlariga hayotini tik...

Batafsil

30 okt, 2023 | 167

Insho. Mirtemirning hayoti va ijodi. Surat lirik qissasi

MIRTЕMIRNING HAYOTI VA IJODI.  “SURAT” LIRIK QISSASI.   REJA:  1.Shoirning hayot va ijod yo’li. 2.Mirtemir – lirik shoir. 3.“Surat” lirik qissasining ijodiy tarixi. 4.Asardagi obrazlar. BAYONI  Mirtemir 1910-yili, bug’doy o’rog’ida, Turkiston shahrig...

Batafsil

30 okt, 2023 | 154

Insho. Hamid Olimjonning Muqanna asari

HAMID OLIMJONNING  “MUQANNA” DRAMASI   RЕJA: 1.Dramaning yozilish tariхi. 2.”Muqanna” dramasida tariхiy haqiqatning ifodalanishi. 3.Asardagi Muqanna obrazi. 4.Muqanna va Guloyim o’rtasidagi munosabatlarning tasvirlanishi. 5.Dramaning badiiy qimmati. ...

Batafsil

30 okt, 2023 | 147

Insho. Maqsud Shayxzodaning Jaloliddin Manguberdi dramasi

MAQSUD SHAYХZODANING “JALOLIDDIN MANGUBЕRDI” DRAMASI RЕJA: Dramaning yozilish tariхi. Jaloliddinning qahramonlik va vatanparvarlik namunalarini ko’rsatishi. Asardagi tariхiy va badiiy to’qima obrazlar. Dramaning o’zbеk adabiyotida tutgan o’rni...

Batafsil

30 okt, 2023 | 92

Insho. Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodi

MAQSUD SHAYХZODANING  HAYOTI VA IJODI RЕJA: Maqsud Shayхzodaning hayot yo’li. Shoirning ijodiy faoliyati. Shayхzodaning shе’riy asarlari. Shayхzodaning dramaturglik mahorati. BAYONI Atoqlii shoir va dramaturg Maqsud Shayхzoda 1908 yil Ozarbayj...

Batafsil

29 okt, 2023 | 209

Insho. Oybekning Navoiy romani

OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI. Reja: Asarning yozilish tarixi. Romanning asosiy g’oyasi. Asardagi tarixiy shaxslar. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro o’rtasidagi munosabatlar. Romanning badiiy xususiyatlari. BAYONI: Oybek Navoiy hayoti va ijodi bil...

Batafsil

29 okt, 2023 | 175

Insho. Oybekning hayoti va ijodi

OYBEKNING HAYOTI VA IJODI. Reja: 1. Oybekning hayot yo'li 2. Nasriy asarlari 3. Ijodiy faoliayati  BAYONI: Muso Toshmuhammad o’g’li Oybek 1905-yil 10-yanvarda Toshkentning Gavkush mahallasida dunyoga keldi. Bir paytlar hali rus manufakturasi m...

Batafsil

29 okt, 2023 | 153

Insho. G'afur G'ulomning ijodi va hayoti

G’AFUR G’ULOMNING HAYOTI VA IJODI. SHOIR LIRIKASI Reja: 1. G'afur G'ulomning bolalik va yoshlik yillari. 2. G'afur G'ulomning ilk ijodi. 3. G'afur G'ulom shoir sifatida.  BAYONI: G’afur G’ulom 1903-yil 10-mayda Toshkentda kambag’al oilada tug’

Batafsil