Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf Matematika fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Matematika

Sinfi: 1-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 165 soat )

I SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK (45 SOAT)
I BOB NARSALARNING TO‘PLAMLARI (10 soat)
1 Narsalarning toʻplamlari 1
2 Narsalarning oʻzaro joylashuvi (ustida, ostida, ichida, orasida) 1
3 Narsalarning oʻzaro joylashuvi (yuqorida, pastda, oldida, orqasida) 1
4 Narsalarning oʻzaro joylashuvi (o‘ngda, chapda) 1
5 Narsalarni taqqoslash (uzun-qisqa, keng-tor, baland-past, uzunroq-qisqaroq, balandroq- 1
6 Narsalarni taqqoslash (yo‘g‘on-ingichka, qalin-yupqa, qalinroq, yoʻgʻonroq, 1
7 Narsalarni taqqoslash (ogʻir-yengil, ogʻirroq-yengilroq) 1
8 Narsalarni taqqoslash (rangi, shakli bo‘yicha) 1
9 Narsalarni xossalari bo‘yicha to‘plamlarga ajratish 1
10 Narsalarni xossalari bo‘yicha to‘plamlarga ajratish 1

II BOB 1 DAN 10 GACHA BO‘LGAN SONLAR (20 soat)

11 1 dan 10 gacha boʻlgan sonlar 1
12 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 1 soni 1
13 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 2 soni 1
14 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 3 soni 1
15 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 4 soni 1
16 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 5 soni 1
17 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 6 soni 1
18 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 7 soni 1
19 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 8 soni 1
20 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni oʻqilishi va yozilishi. 9 soni 1
21 0 soni 1
22 10 soni 1
23 10 soni 1
24 Juft va toq sonlar 1
25 “+”, “–”, “=” belgilari 1
26 “+”, “–”, “=” belgilari 1
27 “+”, “–”, “=” belgilari 1
28 To‘plamlarni taqqoslash (koʻp, kam, teng) 1
29 1 dan 10 gacha boʻlgan sonlarni taqqoslash 1
30 Hafta Hafta kunlari 1

III BOB 10 ICHIDA QO‘SHISH VA AYIRISH (12 soat)

31 10 ichida qoʻshish va ayirish. (qo‘shish amalining tarkibiy qismlari) 1
32 Ayirish amallarining tarkibiy qismlari 1
33 10 ichida qo‘shish 1
34 10 ichida ayirish 1
35 10 ichida qo‘shish va ayirish 1
36 10 ichida qo‘shish va ayirish 1
37 Sonni bir necha birlikka orttirish va kamaytirish 1
38 Sonni bir necha birlikka orttirish va kamaytirish 1
39 “…ta orttirish” va “…ta kamaytirish” tushunchalari 1
40 Nol ishtirokida qoʻshish va ayirish 1
41 Qoʻshishning oʻrin almashtirish xossasi 1
42 Qoʻshishning oʻrin almashtirish xossasi 1

IV BOB GEOMETRIK SHAKLLAR (23 soat)

43 Nuqta. To’g’ri chiziq. Nur. Kesma. Siniq chiziq va egri chiziq. 1
44 Narsalarning uzunligini o‘lchash 1
45 Narsalarning uzunligi 1
II CHORAK (35 soat)
1 Geometrik shakllar 1
2 Burchak turlari 1
3 Burchak turlari 1
4 Uchburchak va uning elementlari 1
5 To‘rtburchak va uning elementlari 1
6 To‘g’ri to’rtburchak va kvadrat 1
7 Ko‘pburchaklar 1
8 Ko‘pburchaklar 1
9 Aylana va doira 1
10 Aylana va doira 1
11 Simmetriya 1
12 Simmetriya 1
13 Simmetriya 1
14 Bo‘laklardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish 1
15 Bo’laklardan butunni, butundan bo’laklarni hosil qilish 1
16 Turli shakllar yasash 1
17 Sodda fazoviy shakllar 1
18 Sodda fazoviy shakllar 1
19 Sodda fazoviy shakllar 1
20 Sodda fazoviy shakllar 1

V BOB 11 DAN 20 GACHA BO‘LGAN SONLAR (15 soat)

21 11 dan 20 gacha bo‘lgan sonlar 1
22 11 soni 1
23 12 soni 1
24 13 soni 1
25 14 soni 1
26 15 soni 1
27 16 soni 1
28 17 soni 1
29 18 soni 1
30 19 soni 1
31 20 soni 1
32 11 dan 20 gacha bo‘lgan sonlar 1
33 Bir nechta tayoqchalardan har xil shakllar yasash 1
34 Rasmlarni oʻzaro farqlash 1
35 Ketma-ketlikni davom ettirish 1
III CHORAK (45 soat)

VI BOB 20 ICHIDA O’NLIKDAN O’TIB QO’SHISH (20 soat)

1 20 ichida sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish 1
2 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
3 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
4 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
5 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
6 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
7 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
8 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
9 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qoʻshish 1
10 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
11 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
12 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
13 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
14 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
15 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
16 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
17 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
18 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
19 Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish 1
20 1- nazorat ishi, xatolar ustida ishlash 1

VII BOB 20 ICHIDA QO’SHISH VA AYIRISH (15 soat)

21 Qo‘shish va ayirish jadvallari 1
22 Qo‘shish va ayirish jadvallari 1
23 Yig’indi va ayirmalarni taqqoslash 1
24 Qavslar 1
25 Qavslar 1
26 Qavslar 1
27 Qavslar 1
28 Sonli ifodalar 1
29 Sonli ifodalar 1
30 Uzunlik va uning birligi - santimetr 1
31 Chizg‘ich bilan ishlash 1
32 Kesmaning uzunligini taqqoslash 1
33 Kesmaning uzunligini taqqoslash 1
34 2 - nazorat ishi 1
35 Xatolar ustida ishlash 1

VIII BOB 21 DAN 100 GACHA BO‘LGAN SONLAR (10 soat)

36 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
37 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
38 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
39 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
40 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
41 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
42 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
43 21 dan 100 gacha bo’lgan sonlar 1
44 3-nazorat ishi 1
45 Xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK (40 soat)

IX BOB 100 ICHIDA QO‘SHISH VA AYIRISH (25 soat)

1 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
2 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
3 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
4 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
5 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
6 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
7 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
8 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
9 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
10 100 ichida qo‘shish va ayirish 1
11 4 - nazorat ishi 1
12 Xatolar ustida ishlash 1
13 Tarkibli masalalar 1
14 Tarkibli masalalar 1
15 Ikki amalli masalalar 1
16 Ikki amalli masalalar 1
17 Sonli ketma-ketliklarni davom ettirish 1
18 Sonli ketma-ketliklarni davom ettirish 1
19 Uzunlik oʻlchov birliklari – detsimetr 1
20 Uzunlik oʻlchov birliklari –metr 1
21 Uzunlik oʻlchov birliklari – detsimetr, metr 1
22 Massa o’lchov birligi 1
23 Sig‘im o‘lchov birligi 1
24 5 - nazorat ishi 1
25 Xatolar ustida ishlash 1

X BOB MA’LUMOTLAR BILAN ISHLASH (10 soat)

26 Jadvallar 1
27 Jadvallar 1
28 Jadvallar 1
29 Mantiqiy tushunchalar 1
30 Mantiqiy tushunchalar 1
31 Sonlar, shakllar va rasmlar ketma-ketligiga doir masalalar 1
32 Sonlar, shakllar va rasmlar ketma-ketligiga doir masalalar 1
33 Sonlar, shakllar va rasmlar ketma-ketligiga doir masalalar 1
34 6- nazorat ishi 1
35 Xatolar ustida ishlash 1

TAKRORLASH (5 soat)

36 Takrorlash 1
37 Takrorlash 1
38 Takrorlash 1
39 Takrorlash 1
40 Takrorlash 1

Umumiy jami soat 165
Reklama
Reklama