Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf Musiqa fanidan taqvim mavzu yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Musiqa

Sinfi: 1-sinf

1-sinf
Yil mavzusi: “Biz musiqani sevamiz” (haftasiga 1 soatdan jami 33 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi soati O`quv dasturida berilgan asarlar

Musiqa tinglash Jamoa bo‘lib kuylash Musiqa savodi Sana
1-chorak “Biz yoqtirgan kuy va qo‘shiqlar” (9 soat)

1-dars Musiqa olamiga sayohat. 1 “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi” A.Oripov
she’ri, M.Burhonov musiqasi
«Vatanjonim-vatanim»
P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi
Qo‘shiq aytish qoidalari. Musiqa faniga doir o‘quv
qurollari va jihozlari bilan tanishtirish.


2-3-dars Tovushlar. Musiqiy va shovqinli tovushlar. 2 “Andijon polkasi” kuyini tinglab, raqsbob harakatlar bajarish. «Vatanjonim-vatanim»
P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi
Tovush haqida tushuncha.

4-dars Nota yo‘li haqida tushuncha. 1 “Raqs” N.Norxo‘jaev musiqasi. «Anjir» P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi Nota yo‘li bilan tanishuv (vertikal chiziqlar, pastki ilgaklar)

5-6-dars Biz yoqtirgan kuylar. 2 “Dilxiroj” o‘zbek xalq kuyini tinglab raqs elementlarini bajarish “Kuz” N.Ro‘zimuxamedov she’ri S.Abramova musiqasi. Skripka kaliti elementlari (yarim oychalar pastki qismi)

7-8-dars “Biz yoqtirilgan qo‘shiqlar” 2 “Olmacha anor” o‘zbek xalq kuyi. “Olma” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi. Musiqiy tovushlar haqida tushuncha

9-dars Musiqali o‘yinlar. O‘zbek xalq
o‘yinlari haqida ma’lumot berish
1 “Oq terakmi, ko‘k terak” X.Qayumov she’ri, A.Mansurov musiqasi “Quyonim” o‘zbek xalq o‘yin- qo‘shig‘i O‘zbek xalq o‘yinlari haqida ma’lumot
II bob. “Musiqa olamiga sayohat” (7 soat) sana
1-dars Skripka (sol) kaliti. 1 “Yurish marshi” F.Nazarov musiqasi. “Bir ikki uch...” R.Tolib she’ri, N.Norxo‘jaev musiqasi. Skripka (sol) kaliti, uning yozilishi, skripka kalitining nota yo‘lidagi joylashuvi

2-3-dars Notalarning nomlari 2 “Zina” D.Omonullaeva musiqasi, P.Mo‘min she’ri “Salom bergan bolalar” P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi. Qo‘shimcha chiziq haqida ma’lumot. Nota yozuvi elementlari (1-qo‘shimcha


chiziq va o‘tilgan elementlarni mustahkamlash)


4-5-dars Do, Re notalari 2 “Pianino” M.Zaynitdinova she’ri, J.Najmiddinov musiqasi “Alifbo bayrami” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi Nota yozuvi elementlari (Do1, Re butun notalarining yozilishi)


6-7-dars Mi notasi
1-nazorat ishi
2 “Qari-Navo“ o‘zbek halq kuyi. “Archa bayram” P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi Nota yozuvi elementlari (Mi butun notasining yozilishi)

III bob. “Musiqa savodiga sayohat” (9 soat) sana

1-2-dars Fa, Sol notalari 2 “Norim-norim” o‘zbek xalq kuyi “Birinchi qor” R.Tolib sheri, N.Norxo‘jayev musiqasi Nota yozuvi elementlari (Fa, Sol butun notalarining yozilishi)


3-4-dars Lya, Si notalari 2 “Jo‘jalar” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi “Lavlagi” P. Mo‘min she’ri, D.Omonullaeva musiqasi Nota yozuvi elementlari (Lya, Si butun notalarining yozilishi)


5-6-dars Notalarning nomlari va ularning ketma ketligi
“Chitti gul” o‘zbek xalq kuyi. G‘.G‘ulom she’ri “Diloromning qo‘shig‘I” P.Mo‘min she’ri. D.Omonullayeva musiqasi Nota yozuvi elementlari (Do2 butun notasining yozilishi)


7-8-dars Chiziqlar ustida va
orasida joylashgan notalar.
2 “Do‘loncha” xalq kuyi “Nevaralar qo‘shig‘I”
S.Barnoyev she’ri. N.Norxo‘jayev musiqasi
Nota yozuvi elementlari
(chiziqlar ustida va orasida joylashgan notalar)9-dars Yarim nota. 1 “Neapoletancha raqs” P.Chaykovskiy. ”Nevaralar qo‘shig‘i“
S.Barnoev she’ri. N.Norxo‘jayev musiqasi.
Nota yozuvi elementlari (Do1, Re yarimtalik notalarning
yozilishi
IV. bob. Hushnavo milliy cholg‘ularimiz (8 soat) sana

1-2-dars Torli cholg‘ular. Dutor va rubob. 2 “Dutor bayoti” xalq kuyi “Bug‘doy” R.Tolib she’ri, D.Omonullayeva musiqasi. Nota yozuvi elementlari (mi, fa yarimtalik notalarning yozilishi.


3-4-dars Damli cholg‘ular. Karnay va Surnay 2 “Farg‘onacha” o‘zbek xalq kuyi. “Sehrli dunyo”
H.Axmedova she’ri, X.Xasanova musiqasi
Nota yozuvi elementlari (sol, Lya yarimtalik notalarining
yozilishi.5-6-dars Zarbli cholg‘ular. Doira va nog‘ora cholg‘usi 2 “Xorazm lazgisi” o‘zbek xalq kuyi “Childirma” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi Nota yozuvi elementlari (Si,
Do2 yarimtalik notalarni yozilishi.7-8-dars Shoir, kompozitor, xonanda va sozanda.
2-nazorat ishi
2 “Polka” M.Glinka musiqasi “Kapalak” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi. past, o‘rta va yuqori tovushlarni farqlash (Registlarni)

Reklama
Reklama