Kategoriya: To'garaklar

1-sinf ona tili fanidan to'garak ish rejasi va dars ishlanmasi


Yuklab olish uchun: https://yadi.sk/i/4lBiBsBqbvjbow


 To’garakning  1-yarim  yillik ish rejasi


O’tiladigan     mavzular

Soat

Sana

Uyga vazifa

1.

Bir xil masofada nuqtalar qo’yish, chamalash mashqlarini oshirish mashqlari

12.

Kichik va katta yarim elementlarini yozish


13.

Kichik  o va bosh O harfini  hamda kichik  n va bosh N harfini yozish

14.

Kichik  a,i va bosh A,I harflarini yozish.

15

Kichik  m,t va bosh M,T  harflarini yozish.

16

Bosh L,B va kichik l,b harflarini yozish

17.

Kichik  k, r va bosh K,R   harflarini yozish.

18.

Kichik  o’ , d va bosh O’,D harflarini yozish

1

    


9.

Kichik  u,y va bosh U,Y harflarini yozish

110.

Kichik  e,g, va bosh E,G harflarini yozish

111.

Ng harf birikmasini yozishga o’rgatish

112

Kichik s,h va bosh S,H harflarining yozilishi.

113-14

Kichik sh,p va bosh Sh,P  harflarining yozilishi.

215

Kichik q,ch va bosh Q,Ch harflarining yozilishi

116

Kichik j,g’ va J,G’ harflarining yozilishi

117

Kichik  z,v va bosh Z,V  harfining yozilishi

1

    


 

1-Mashg’ulot

Mavzu: Bir xil masofada nuqtalar qo’yish, chamalash mashqlarini oshirish mashqlari

                                    Mashg’ulotning  maqsadi

Maqsadlar: 


 

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.

Suhbat.

3 daqiqa

2

Yangi mavzu ustida ishlash

Qiya to’g’ri chiziq chizish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

3

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

4

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqaKo’rildi:                                            MMIBDO’


2-Mashg’ulot

 Mavzu: Kichik va katta yarim elementlarini yozish

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.  

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik va uzun ilmoqlarni chizish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.

Ko’rildi :                                         MMIBDO’3-Mashg’ulot

Mavzu: Kichik  o va bosh O harfini  hamda kichik  n va bosh N harfini yozish.

                                    Mashg’ulotning  maqsadi

Maqsadlar: Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.  

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik o va bosh O harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish

 

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.Ko’rildi:                                            MMIBDO’


4-Mashg’ulot

Mavzu: Kichik  a,i va bosh A,I harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Kichik a,i , bosh A,I.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik  a,i va bosh A,I harflarini yozishni  o’rgatish.

                                    Mashg’ulotning  maqsadi

Maqsadlar: 


Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik a,i va bosh A,I harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


MMIBDO’ ____________________

Sana _____________

Mavzu: Kichik  m,t va bosh M,T  harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik  m,t va bosh M,T  harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

                                    Mashg’ulotning  maqsadi

Maqsadlar: 

Ta’limiy maqsad: Kichik  m,t va bosh M,T  harflarini  yozishni o’rgatish.

Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilar qalbida ona Vatanga bo’lgan mehrni uyg’otish.

Rivojlantiruvchi maqsad: O’quvchilarda kichik m harfini yozish ko’nikmalarini rivojlantirish.

 

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik m harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirishKo’rildi:                                            MMIBDO’

Sana _____________

Mavzu: Bosh L,B va kichik l,b harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Bosh L,B va kichik l,b harflari  Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Bosh L,B va kichik l,b harflarini   o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.  

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Bosh B harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


Ko’rildi:                                            MMIBDO’


 Sana _____________

Mavzu: Kichik  k, r va bosh K,R   harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik  k, r va bosh K,R   harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik  k, r va bosh K,R   harflarini o’rgatish.

I. Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.  

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Bosh K harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.Ko’rildi:                                            MMIBDO’
Sana _____________

Mavzu: Kichik  o’ , d va bosh O’,D harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar Kichik  o’ , d va bosh O’,D harflari  Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik  o’ , d va bosh O’,D harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik o’  harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


                                                        
                             Ko’rildi:                                            MMIBDO’

Sana _____________

Mavzu: Kichik  u,y va bosh U,Y harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik  u,y va bosh U,Y harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik  u,y va bosh U,Y harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik u,y va bosh U,Y  harflarini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


Ko’rildi:                                            MMIBDO’


Sana _____________

Mavzu: Kichik  eg, va bosh E,G harflarini yozish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik  eg, va bosh E,G harflarini Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik  eg, va bosh E,G harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash.  

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik  eg, va bosh E,G harflarini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


Ko’rildi:                                            MMIBDO’Sana _____________

Mavzu: Ng harf birikmasini yozishga o’rgatish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Ng  harfi birikmasi.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi:Ng harf birikmasini  yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Ng  harf birikmasini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


Ko’rildi:                                            MMIBDO’

Sana _____________

Mavzu: Kichik s,h va bosh S,H harflarining yozilishi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik s,h va bosh S,H harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik s,h va bosh S,H harflarini yozilishini  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik s harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa


I.Tashkiliy qism: Salomlashish, davomatni aniqlash, o’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorgarliklarini tekshirish.


I.Tashkiliy qism.

O’quvchilarni va Bo’yoqli alifbo daftarlarini Mashg’ulotga hozurlash.

O’quv qurollarini tekshirish.

II . O’tilgan mavzularni takrorlash.

 

Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik s harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik s harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  s harfi , yozma shaklini yozishda


S  S  S S S  S S

sa  sa   sa  sa   sa    sa 

sut     sut    sut    sut  

soyabon    soyabon    soyabon 

sandiq   sandiq    sandiq

  S                    S              S           S

Sa             Sa          Sa         Sa

So             So          So         So

Su           Su       Su         Su

Sardor    Sardor Sardor    Sardor


 

 Bo’yoqli alifbo daftarlari bilan ishlash. Ushbu yozilishi kerak bo’lgan so’zlar  va gapni yozishda o’quvchilar bilan yozish uslublari o’tkaziladi. Havoda mashq qildiriladi. Ayrim o’quvchilarga doskada mashq qildiriladi. Har bir so’z tarkibi tahlil qilinib, h  harfining o’zidan oldin va keyingi harfga qo’shib yozish tushuntiriladi. Har bir so’zni shivirlab aytib turib, tushurib qoldirmasdan  yozishlari tushuntiriladi. Bo’yoqli alifbo daftarlaridagi;

 Bo’yoqli alifbo daftarlari bilan ishlash. Ushbu yozilishi kerak bo’lgan so’zlar  va gapni yozishda o’quvchilar bilan yozish uslublari o’tkaziladi. Havoda mashq qildiriladi. Ayrim o’quvchilarga doskada mashq qildiriladi. Har bir so’z tarkibi tahlil qilinib, H  harfining o’zidan oldin va keyingi harfga qo’shib yozish tushuntiriladi. Har bir so’zni shivirlab aytib turib, tushurib qoldirmasdan  yozishlari tushuntiriladi. Bo’yoqli alifbo daftarlaridagi so’zlarga diqqat qilgan holda yozdiriladi.      So’zlarda katta H  harfiga e’tibor qaratiladi. O’quvchilarning yozuvlari kuzatib boriladi. O’quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi va doskada yozuvlari takror mashq qildiriladi. Qo’shimcha daftar bilan ish olib boriladi . Unda Bo’yoqli alifbo daftarda yozilgan bo’g’in va so’zlar qayta og’zaki aytib turiladi. Qo’shimcha daftarda yozgan so’zlari va yozuvlari muhokama qilinadi.

V. Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish .

Bugungi Mashg’ulotda o’tilgan    harflarni  yana bir bor eslatiladi va Mashg’ulot davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.Ko’rildi:                                            MMIBDO’

Sana _____________

Mavzu: Kichik sh,p va bosh Sh,P  harflarining yozilishi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik sh,p va bosh Sh,P  harflari

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik sh,p va bosh Sh,P  harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. 

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik sh,p va bosh Sh,P  harflarini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism.

O’quvchilarni va Bo’yoqli alifbo daftarlarini Mashg’ulotga hozurlash.

O’quv qurollarini tekshirish.


II. Yangi mavzu ustida ishlash.

Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik ch harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik ch harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  sh   harfi , yozma shaklini yozishda

 

Bosh Sh  harfi-ning yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma bosh  Sh harfi , yozma shaklini yozishda
  Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik p harfini tushuntirishda davom etadi. Kichik p harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  p  harfi , yozma shaklini yozishda


p   p   p    p   p   p   p

pa    pa   pa   pa    pa

pilla     pilla     pilla   pilla

posbon     posbon     posbon

payola   payola   piyola

Bosh P  harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  P  harfi , yozma shaklini yozishda


P        P      P        P       P

Pa     Pa     Pa     Pa     Pa

Po    Po         Po         Po       Po

Pu     Pu     Pu     Pu     Pu

Po’lat     Po’lat     Po’lat     Po’lat

Parpi    Parpi     Parpi     Parpi

Pilla      boylikdir .

So’zlarga diqqat qilgan holda yozdiriladi. So’zlarda bosh P harfiga e’tibor qaratiladi. O’quvchilarning yozuvlari kuzatib boriladi. O’quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi va doskada yozuvlari takror mashq qildiriladi. Qo’shimcha daftar bilan ish olib boriladi . Unda Bo’yoqli alifbo daftarda yozilgan bo’g’in va so’zlar qayta og’zaki aytib turiladi. Qo’shimcha daftarda yozgan so’zlari va yozuvlari muhokama qilinadi. Chiroyli , to’g’ri yozgan o’quvchilarning daftari namuna qilib ko’rsatiladi. davri ko’chirib yozish shaklida yoziladi. 

 

V. Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish .

Bugungi Mashg’ulotda o’tilgan   harflarni  yana bir bor eslatiladi va Mashg’ulot davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.
Ko’rildi:                                            MMIBDO’
Sana _____________

Mavzu: Kichik q,ch va bosh Q,Ch harflarining yozilishi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik q,ch va bosh Q,Ch harflari

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik q,ch va bosh Q,Ch harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik q,ch va bosh Q,Ch harflarini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

 

 

I.Tashkiliy qism.

O’quvchilarni va Bo’yoqli alifbo daftarlarini Mashg’ulotga hozurlash.

O’quv qurollarini tekshirish.


II. Yangi mavzu ustida ishlash.

Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik q harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik q harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  q  harfi , yozma shaklini yozishda


Q   q    q    q    q     q     q    q

Qish     qish     qish    qish

Qush    qush   qush    qush

Qoshiq     qoshiq     qoshiq  

Qo’lqop    qo’lqop    qo’lqop 

  

Bosh Q  harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  Q  harfi , yozma shaklini yozishda


Q   Q       Q       Q      Q     Q

Qa      Qa     Qa     Qa    Qa

Qobil      Qobil     Qobil     Qobil

Qodir       Qodir     Qodir     Qodir

Qumri   ertak   o’qidi  .

Qosim   ertakni   tingladi  .

Kichik ch harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik ch harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  ch  harfi , yozma shaklini yozishda

ch   ch    ch    ch   ch   ch 

choy     choy    choy    choy

chana     chana    chana    chana

cho’mich    cho’mich    cho’mich

chumoli   chumoli    chumoli

    Bosh Ch  harfi-ning yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  Ch harfi , yozma shaklini yozishdaSo’zlarga diqqat qilgan holda yozdiriladi. So’zlarda bosh Ch harfiga e’tibor qaratiladi. O’quvchilarning yozuvlari kuzatib boriladi. O’quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi va doskada yozuvlari takror mashq qildiriladi. Qo’shimcha daftar bilan ish olib boriladi . Unda Bo’yoqli alifbo daftarda yozilgan bo’g’in va so’zlar qayta og’zaki aytib turiladi. Qo’shimcha daftarda yozgan so’zlari va yozuvlari muhokama qilinadi. Chiroyli , to’g’ri yozgan o’quvchilarning daftari namuna qilib ko’rsatiladi. davri ko’chirib yozish shaklida yoziladi. 

V. Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish .

Bugungi Mashg’ulotda o’tilgan   harflarni  yana bir bor eslatiladi va Mashg’ulot davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.


Ko’rildi:                                            MMIBDO’

Sana _____________

Mavzu: Kichik j,g’ va J,G’ harflarining yozilishi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik j,g’ va J,G’ harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik j,g’ va J,G’ harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik j harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism.

O’quvchilarni va Bo’yoqli alifbo daftarlarini Mashg’ulotga hozurlash.

O’quv qurollarini tekshirish.

II. Yangi mavzu ustida ishlash.

Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik j harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik j harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  j  harfi , yozma shaklini yozishda


Bosh J  harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma bosh  J  harfi , yozma shaklini yozishda


 

 

 

 

 

 

o’quvchilarga kichik ch harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik ch harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  g’  harfi , yozma shaklini yozishda


 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 


Bosh G’  harfi-ning yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma bosh  G’ harfi , yozma shaklini yozishda 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Bo’yoqli alifbo daftarlari bilan ishlash. Ushbu yozilishi kerak bo’lgan so’zlar  va gapni yozishda o’quvchilar bilan yozish uslublari o’tkaziladi. Havoda mashq qildiriladi. Ayrim o’quvchilarga doskada mashq qildiriladi. Har bir so’z tarkibi tahlil qilinib, G’  harfining o’zidan oldin va keyingi harfga qo’shib yozish tushuntiriladi. Har bir so’zni shivirlab aytib turib, tushurib qoldirmasdan  yozishlari tushuntiriladi. Bo’yoqli alifbo daftarlaridagi so’zlarga diqqat qilgan holda yozdiriladi. So’zlarda bosh G’ harfiga e’tibor qaratiladi. O’quvchilarning yozuvlari kuzatib boriladi. O’quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi va doskada yozuvlari takror mashq qildiriladi. Qo’shimcha daftar bilan ish olib boriladi . Unda Bo’yoqli alifbo daftarda yozilgan bo’g’in va so’zlar qayta og’zaki aytib turiladi. Qo’shimcha daftarda yozgan so’zlari va yozuvlari muhokama qilinadi. Chiroyli , to’g’ri yozgan o’quvchilarning daftari namuna qilib ko’rsatiladi. davri ko’chirib yozish shaklida yoziladi. 

V. Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish .

Bugungi Mashg’ulotda o’tilgan harflarni  yana bir bor eslatiladi va Mashg’ulot davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.

Ko’rildi:                                            MMIBDO’


Sana _____________

Mavzu: Kichik  z,v va bosh Z,V  harfining yozilishi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik  z,v va bosh Z,V  harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik  z,v va bosh Z,V  harfini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik  z,v va bosh Z,V  harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism.

O’quvchilarni va Bo’yoqli alifbo daftarlarini Mashg’ulotga hozurlash.

O’quv qurollarini tekshirish.

II. Yangi mavzu ustida ishlash.

Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik z harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik z harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  z  harfi , yozma shaklini yozishda


 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Bosh Z harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma bosh Z  harfi , yozma shaklini yozishda

 

O’quvchilarga kichik p harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik v  harfi-ning yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  v harfi , yozma shaklini yozishda

 

   

  Bosh V  harfi-ning yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma bosh  V harfi , yozma shaklini yozishda


V. Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish .

Bugungi Mashg’ulotda o’tilgan   harflar  yana bir bor eslatiladi va Mashg’ulot davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.
Ko’rildi:                                            MMIBDO’Sana _____________

Mavzu: Kichik x,f va X,F harflarining yozilishi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Kichik x,f va X,F harflari.

 Soatlar soni: 1 soat

Mavzuning qisqacha ta’rifi: Kichik x,f va X,F harflarini yozishni  o’rgatish.

Mashg’ulotning texnologik xaritasi

T|r

Mashg’ulot bosqichlari

Bajariladigan ish mazmuni

Bajariladigan ish shakli

Ajratilgan vaqt

1

Tashkiliy qism

O’quvchilarni Mashg’ulotga tayyorlash. Navbatchi axboroti.

Suhbat.

3 daqiqa

2

O’tilgan mavzuni takrorlash

O’tilgan mavzuni takrorlash. Savol va topshiriqlar berib, xulosalash.

Savol- javob.

10  daqiqa

3

Yangi mavzu ustida ishlash

Kichik x harfini yozish.

Ko’rgazmalilik.

20  daqiqa

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

Bo’yoqli alifbo daftari bilan ishlash

Daftar bilan ishlash

10  daqiqa

5

Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish

Uyga vazifani tushuntirish

Rag’batlantirish.

2  daqiqa

I.Tashkiliy qism.

O’quvchilarni va Bo’yoqli alifbo daftarlarini Mashg’ulotga hozurlash.

O’quv qurollarini tekshirish.

II. Yangi mavzu ustida ishlash.

Yangi mavzuni o’quvchilarga kichik x harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Kichik x harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  x  harfi , yozma shaklini yozishda O’quvchilarga katta X  harfini tushuntirish bilan boshlanadi. Katta X harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma katta X harfi , yozma shaklini yozishdagi farqlar aytiladi. Doskada yoziladi.

Kichik f harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma kichik  f  harfi , yozma shaklini yozishda

f   f   f   f   f

 fa       fa       fa    fa   fa

fi   fi   fi   fi   fi

fil     fil     fil     fil     fil

futbol    futbol    futbol

 

  Bosh F harfining yozilish tehnologiyasi tushuntiriladi. Bosma bosh F  harfi , yozma shaklini yozishda

 

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Bo’yoqli alifbo daftarlari bilan ishlash. Ushbu yozilishi kerak bo’lgan so’zlar  va gapni yozishda o’quvchilar bilan yozish uslublari o’tkaziladi. Havoda mashq qildiriladi. Ayrim o’quvchilarga doskada mashq qildiriladi. Har bir so’z tarkibi tahlil qilinib, F  harfining o’zidan oldin va keyingi harfga qo’shib yozish tushuntiriladi. Har bir so’zni shivirlab aytib turib, tushurib qoldirmasdan  yozishlari tushuntiriladi. Bo’yoqli alifbo daftarlaridagi bo’g’in , so’z va gaplar yozdiriladi.

So’zlarga diqqat qilgan holda yozdiriladi. So’zlarda bosh F harfiga e’tibor qaratiladi. O’quvchilarning yozuvlari kuzatib boriladi. O’quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi va doskada yozuvlari takror mashq qildiriladi. Qo’shimcha daftar bilan ish olib boriladi . Unda Bo’yoqli alifbo daftarda yozilgan bo’g’in va so’zlar qayta og’zaki aytib turiladi. Qo’shimcha daftarda yozgan so’zlari va yozuvlari muhokama qilinadi. Chiroyli , to’g’ri yozgan o’quvchilarning daftari namuna qilib ko’rsatiladi. davri ko’chirib yozish shaklida yoziladi. 

V. Mashg’ulotni yakunlash va o’quvchilarni rag’batlantirish .

Bugungi Mashg’ulotda o’tilgan   harflarni   yana bir bor eslatiladi va Mashg’ulot davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.Ko’rildi:                                            MMIBDO’
Reklama
Reklama