Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Davlat va huquq asoslari

Sinfi: 10-sinf

DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat) X SINF
Darslar Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
tartibi muddat
I CHORAK
I BOB. JAMIYAT VA INSON HUQUQLARI
1-dars Jamiyatda inson huquqlarining o‘rni 1
2-dars Jamiyatda shaxsning huquqiy maqomi 1
3-dars Inson huquqlari va huquq ustuvorligi 1
4-dars Inson huquqlari va ijtimoiy himoya 1
5-dars Inson huquqlari bo‘yicha milliy qonunchilik 1
6-dars Inson huquqlarini himoya qiluvchi organlar 1
7-dars O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi 1
8-dars Iodiy faoliyat-1 1
9-dars Nazorat ishi-1 1
II CHORAK
II BOB. OILAVIY HUQUQIY MUNOSABATLAR
10-dars Jamiyatda oilaning o‘rni 1
11-dars Nikoh, uni tuzish va tugatish asoslari 1
12-dars Oilada er-xotin va ota-onaning huquqiy maqomi 1
13-dars Oilada bolalarning huquq va majburiyatlari 1
14-dars Ota-ona hamda bolalarning aliment huquqi va majburiyatlari 1
15-dars Ijodiy faoliyat-2 1
16-dars Nazorat ishi-2

III CHORAK
III BOB. FUQAROLIK HUQUQIY MUNOSABATLAR
17-dars Fuqarolik huquqi asoslari 1
18-dars Fuqarolik huquqiy munosabatlar subyektlari va obyektlari 1
19-dars Mulkiy va nomulkiy munosabatlar 1
20-dars Majburiyatlar 1
21-dars Majburiyatlarning ayrim turlari. 1
22-dars Iste’molchilar huquqlari 1
23-dars Intelektual mulk 1
24-dars Vorislik 1
25-dars Ijodiy faoliyat-3 1
26-dars Nazorat ishi-3

IV CHORAK
IV BOB. OʻZBEKISTON VA XALQARO HAMJAMIYAT
27-dars Xalqaro hamjamiyatning vujudga kelishi 1
28-dars Xalqaro huquq 1
29-dars Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlik 1
30-dars Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari 1
31-dars O‘zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi o‘rni 1
32-dars O‘zbekistonda mahalliy aholi va chet elliklar 1
33-dars Ijodiy faoliyat-4 1
34-dars Nazorat ishi-4 1
Reklama
Reklama