Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Algebra fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Algebra

Sinfi: 11-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA va MATEMATIK ANALIZ ASOSLARI FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )

XI SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning
ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi
1
2-dars O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning
ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi
1
3-dars Limit haqida tushuncha 1
4-dars Limit haqida tushuncha 1
5-dars Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi 1
6-dars Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi 1
7-dars Hosilani hisoblash qoidalari 1
8-dars Hosilani hisoblash qoidalari 1
9-dars Hosilani hisoblash qoidalari 1
10-dars Murakkab funksiyaning hosilasi 1
11-dars Murakkab funksiyaning hosilasi 1
12-dars Murakkab funksiyaning hosilasi 1
13-dars 1-Nazorat ishi 1
14-dars Xatolar ustida sihlash 1
15-dars Masalalar yechish 1
16-dars Masalalar yechish 1
17-dars Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal
tenglamalari
1
18-dars Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal
tenglamalari
1
19-dars Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash
1
20-dars Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash
1
21-dars Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash
1
22-dars Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash
1
23-dars Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal
masalalarni yechishda differensial hisob usullari
1
24-dars Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal
masalalarni yechishda differensial hisob usullari
1
25-dars Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal
masalalarni yechishda differensial hisob usullari
1
26-dars 2-Nazorat ishi 1
27-dars Xatolar ustida sihlash 1
II CHORAK
28-dars Taqribiy hisoblashlar 1
29-dars Taqribiy hisoblashlar 1
30-dars Taqribiy hisoblashlar 1
31-dars Hosila yordamida modellashtirish 1
32-dars Hosila yordamida modellashtirish 1
33-dars Hosila yordamida modellashtirish 1
34-dars Hosila yordamida modellashtirish 1
35-dars Masalalar yechish 1
36-dars Masalalar yechish 1
37-dars 3-Nazorat ishi 1
38-dars Xatolar ustida sihlash 1
39-dars Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari 1
40-dars Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari 1
41-dars Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari 1
42-dars Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari 1
43-dars Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari 1
44-dars Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari 1
45-dars Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari 1
46-dars Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari 1
47-dars 4-Nazorat ishi 1
48-dars Xatolar ustida sihlash 1
III CHORAK
49-dars Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi 1
50-dars Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi 1
51-dars Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi 1
52-dars Aniq integralning tatbiqlari 1
53-dars Aniq integralning tatbiqlari 1
54-dars Aniq integralning tatbiqlari 1
55-dars Masalalar yechish 1
56-dars Masalalar yechish 1
57-dars Masalalar yechish 1
58-dars Masalalar yechish 1
59-dars 5-Nazorat ishi 1
60-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
61-dars Kombinatorika masalalari 1
62-dars Kombinatorika masalalari 1
63-dars Nyuton binomi 1
64-dars Nyuton binomi 1
65-dars Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli
ko‘rinishlari
1
66-dars Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli
ko‘rinishlari
1
67-dars Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli
ko‘rinishlari
1
68-dars O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart
chetlashish
1
69-dars O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart
chetlashish
1
70-dars O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart
chetlashish
1
71-dars Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish 1
72-dars Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish 1
73-dars Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish 1
74-dars Masalalar yechish 1
75-dars Masalalar yechish 1
76-dars Masalalar yechish 1
77-dars 6-Nazorat ishi 1
78-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
79-dars Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida
tushuncha
1
80-dars Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida
tushuncha
1
81-dars Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni
Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash
1
82-dars Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni
Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash
1
83-dars Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda
hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari
1
84-dars Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda
hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari
1
85-dars Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda
hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari
1
86-dars Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha 1
87-dars Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha 1
88-dars Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha 1
89-dars Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha 1
90-dars 7-Nazorat ishi 1
91-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
92-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
93-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
94-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
95-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
96-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
97-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
98-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
99-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
100-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
101-dars Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash 1
102-dars Yakunlovchi dars 1
Reklama
Reklama