Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf O'zbek tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: O'zbek tili

Sinfi: 11-sinf


O‘ZBEK TILI
(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat)XI SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-2-dars O‘zbekiston – suveren davlat. Grammatika: O‘tilganlarni takrorlash. So‘z birikmasi va gap 2
3-dars Adabiy o‘qish: Alisher Navoiyning hayoti. G‘azallari, tuyuqlaridan namunalar 1
4-5-dars O‘zbekiston ta’lim tizimi. Grammatika: Gaplarning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari 2
6-dars Adabiy o‘qish: Alisher Navoiyning ijodi, “Hayrat-ul abror” dostonidan parcha 1
7-dars Nazorat ishi. Izohli diktant 1
8-dars Xatolar ustida ishlash 1
9-10-dars Ajdodlar merosi. Grammatika: Buyruq-istak va his-hayajon gaplar.
Ish qog‘ozlari: Ariza
2
11-dars Adabiy o‘qish: Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi,
g‘azallaridan parcha
1
12-13-
dars
Xalqimizning asl farzandlari. Grammatika: Gap va matn. Matn qismlarini bog`lovchi vositalar. Ish qog‘ozlari: Tarjimai hol 2
14-dars Adabiy o‘qish: Sharof Rashidovning hayoti va ijodiy faoliyati. Ifodali o`qish: Kashmir qo`shig`i dostonidan parcha 1
15-16-
dars
Kasbim – faxrim. Grammatika: Matnning turlari. Diologik matn.
Ish qog‘ozlari: Tushuntirish xati
2
17-dars Adabiy o‘qish: Halima Xudoyberdiyeva hayoti va ijodiy faoliyati 1
18-19-
dars
Xalq amaliy san’ati. Grammatika: Monologik matn. Ish qog‘ozlari: Xat 2
20-dars Adabiy o‘qish: Abdulhamid Cho`lponning hayoti va ijodiy faoliyati. Ko`ngil she’ri 1
21-22-
dars
Teatr va kino. Grammatika: Matnni qisqartirish va kengaytirish. Ish qog‘ozlari: Taklifnoma 2
23-dars Adabiy o‘qish: Said Ahmadning hayoti va ijodiy faoliyati, hikoyalari 1
24-25-
dars
Milliy madaniy markazlar. Grammatika: Iboralar. Ish qog‘ozlari:
Tavsifnoma
2
26- dars Adabiy o‘qish: Odil Yoqubovning hayoti va ijodiy faoliyati.
“Muzqaymoq” hikoyasi
1
27-dars Nazorat ishi-2. Test 1
II CHORAK
28-29-
dars
Jahon adabiyoti namoyandalari. Grammatika: Ko‘chma ma’noli so‘zlarning qo‘l- lanishi 2
30-dars Adabiy o‘qish: Rasul Hamzatovning hayoti va ijodiy faoliyati 1
31-32-
dars
Vatanga sadoqat. Grammatika: Ma’nodosh so’zlarning qo‘llanishi 2
33-dars Adabiy o‘qish: Ozod Sharofutdinovning “O‘lsam ayrilmasman quchoqlaringdan” maqolasi 1
34-dars Nazorat ishi-3. Bayon 1
35-dars Xatolar ustida ishlash 1
36-37-
dars
O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimi. Grammatika: Shakldosh va
zid ma’noli so‘zlarning qo‘llanishi
2
38-dars Adabiy o‘qish: Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodiy faoliyati. Ifodali o‘qish: “Toshkentnoma” poemasidan parcha 1
39-40-
dars
O‘zbek sportchilarining shuhrati. Grammatika: Tasviriy ifodalar 2
41-dars Adabiy o‘qish: Tog‘ay Murodning hayoti va ijodiy faoliyati.
“Yulduzlar mangu yonadi” asaridan parcha
1
42-43-
dars
O‘zbek turizmi. Grammatika: Nutq uslublari. So‘zlashuv uslubi 2
44-dars Adabiy o‘qish: Shukrulloning hayoti va ijodiy faoliyati. “Og‘ir
kunlar sevinchi” hikoyasi
1
45-dars Nazorat ishi-4. Test 1
46-dars Takrorlash 1
47-dars Sinfdan tashqari o‘qish. Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoni 1
48-dars Sinfdan tashqari o‘qish. Said Ahmad "Ot bilan suhbat" 1
III CHORAK
49-50-
dars
Buyuk ipak yo‘li bo‘ylab sayohat. Grammatika: Badiiy uslub 2
51-dars Adabiy o‘qish: Herman Hessening hayoti va ijodi. Cho‘l bo‘risi
hikoyasidan parcha
1
52-53-
dars
Tadbirkorlik faoliyati. Grammatika: Publitsistik uslub 2
54-dars Adabiy o‘qish: Rahmat Fayziyning hayoti va ijodi. Hazrati inson.
Romanidan parcha
1
55-56-
dars
Kelajakka yo‘i. Grammatika: Rasmiy uslub. Ish qog‘ozlari:
Tavsifnoma
2
57-dars Saida Zununovaning hayoti va ijodiy faoliyati. Adabiy o‘qish: Saida
Zunnunovaning “Qizimga” she’ri
1
58-dars O‘zbekiston kelajakda 1
59-dars Grammatika: Uyushiq bo‘laklar. Muomala odobi: Diplomatik madaniyat 1
60-dars Nazorat ishi-5. Matn yaratish 1
61-dars Xatolar ustida ishlash 1
62-dars Ziyraklik 1
63-dars Grammatika: Ajratilgan bo‘laklar. Ish kogozlari: Tavsifnoma. 1
64-dars Buyuk ajdodlarimiz 1
65-dars Grammatika: Kirish so‘zlar. Muomala odobi: Ajdodlar merosiga ehtirom. 1
66-dars O‘lkamizning asl farzandlari 1
67-dars Grammatika: Undalma. Muomala odobi: Kasbga sadoqat madaniyati 1
68-dars Orzuyimdagi kasb 1
69-dars Grammatika: Monologik matn. Ish yuritish qog‘ozi: Tarjimayi hol 1
70-dars Hunarning sharofati 1
71-dars Grammatika: Dialogik matn. Muomala odobi: Hunar o‘rganish
madaniyati
1
72-dars Kino tadbirkorligi 1
73-dars Grammatika: Matn bilan ishlash. Muomala odobi: San’atni qadrlash
madaniyati
1
74-dars Nazorat ishi.-6. Test 1
75-dars Takrorlash 1
76-dars Sinfdan tashqari o‘qish. X. To‘xtaboyev. Sariq devni minib 1
77-dars Sinfdan tashqari o‘qish. Xudoyberdi To‘xtaboyev. Sariq devni
minib
1
IV CHORAK
78-dars Qardosh xalqlar do‘stligi 1
79-dars Grammatika: Iboralar. Muomala odobi: Hamkorlik madaniyati 1
80-dars Dunyo tan olgan adiblar 1
81-dars Grammatika: Ko‘chma ma’noli so‘zlar. Muomala odobi: Mutolaa
madaniyati
1
82-dars Vaqt qadri 1
83-dars Grammatika: Sinonim va antonim so‘zlar. Muomala odobi: Vaqtni
qadrlash madaniyati
1
84-dars Nazorat ishi-7. Matn yaratish 1
85-dars Xatolar ustida ishlash 1
86-dars Iste’mol madaniyati 1
87-dars Grammatika: Omonim so‘zlar. Muomala odobi: Mavzuga oid
qadriyatlar
1
88-dars Xatoni tan olish 1
89-dars Grammatika: Tasviriy ifodalar. Muomala odobi: O‘z-o‘ziga
tanqidiy munosabat madaniyati
1
90-dars Sayyohatning foydasi 1
91-dars Grammatika: Nutq uslublari. So‘zlashuv va badiiy uslub. Ish kogozlari . Jadval shaklida o‘z rezyumesini yozish. 1
92-dars Savdoning xosiyati 1
93-dars Grammatika: Rasmiy va ilmiy uslub. Muomala odobi: Savdo madaniyati 1
94-dars Odamiylik bahosi 1
95-dars Grammatika: Publitsistik uslub. Muomala odobi: Insoniylik madaniyati 1
96-dars Ota ibrati 1
97-dars Grammatika: O‘tilganlarni takrorlash. Muomala odobi: Otani e’zozlash madaniyati 1
98-dars Nazorat ishi-8. Test 1
99-dars Takrorlash 1
100-dars Takrorlash 1
101-dars Sinfdan tashqari o‘qish. A’zam O‘ktam hayoti va ijodi. Ijodidan
namunalar
1
102-dars A’zam O‘ktam hayoti va ijodi. A’zam O‘ktam she’rlari 1
Reklama
Reklama