Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf O'zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: O'zbekiston tarixi

Sinfi: 11-sinf


O‘ZBEKISTON TARIXI


XI SINF

Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I YARIM YILLIK
1-dars O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining qo‘lga kiritilishi 1
2-dars O‘zbekiston Respublikasi milliy davlatchiligining shakllanishi va
rOiv‘zobjleakniissthoin Respublikasi milliy davlatchiligining shakllanishi va
1
3-dars rivojlanishi 1
4-dars Takrorlash 1
5-dars Fuqarolik jamiyati g‘oyasining rivojlanish tarixi 1
6-dars Fuqarolik jamiyati g‘oyasining rivojlanish tarixi 1
7-dars O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishining asosiy bosqichlari va istiqbollari 1
8-dars O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishining asosiy bosqichlari va istiqbollari 1
9-dars Takrorlash 1
10-dars O‘zbek modelining ishlab chiqilishi. Iqtisodiy islohotlarning boshlanishi 1
11-dars Mamlakat ishlab chiqarish salohiyatining oshirilishi va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi 1
12-dars Ijtimoiy siyosat va uning amalga oshirilish bosqichlari 1
13-dars O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik 1
14-dars O‘zbekistonda konfessiyalararo munosabatlar 1
15-dars Nazorat ishi 1
16-dars Umumiy, o‘rta, o‘rta maxsus ta’lim tizimi 1
II YARIM YILLIK
17-dars Oliy ta’lim va undan keyingi ta’limning takomillashtirilishi 1
18-dars O‘zbekistonda ilm-fan 1
19-dars O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishi 1
20-dars O‘zbekistonda yoshlar siyosati 1
21-dars O‘zbekistonda yoshlar siyosati 1
22-dars Takrorlash 1
23-dars O‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi 1
24-dars O‘zbekistonda madaniyat va san’at 1
25-dars O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining shakllanish va uning ustivor yo‘nalishlari 1
26-dars O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o‘zaro hamkorligi 1
27-dars O‘zbekiston Respublikasining Rossiya, Xitoy va AQSH bilan o‘zaro
munosabatlari
1
28-dars O‘zbekistonning Yaponiya, Koreya Respublikasi va Hindiston bilan
ikkitomonlama aloqalarining rivojlanishi
1
29-dars O‘zbekistonning Yaponiya, Koreya Respublikasi va Hindiston bilan ikkitomonlama aloqalarining rivojlanishi 1
30-dars O‘zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasidagi faoliyati va tinchlikparvar tashqi siyosati 1
31-dars O‘zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasidagi faoliyati va tinchlikparvar tashqi siyosati 1
32-dars O‘zbekistonning mintaqaviy tashkilotlar doirasida ko‘ptomonlama hamkorligi 1
33-dars Takrorlash 1
34-dars Nazorat ishi 1
Reklama
Reklama