Kategoriya: Ish rejalar

3-sinf Matematika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Matematika

Sinfi: 3-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat )

III SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK (45 soat)

2-sinfda oʻtilganlarni takrorlash (5 soat)

1-dars Ikki xonali sonlarni qoʻshish 1
2-dars Ikki xonali sonlarni ayirish 1
3-dars Sonlarni koʻpaytirish 1
4-dars Sonlarni boʻlish 1
5-dars Geometrik shakllar va oʻlchashlar 1

I BOB. Uch xonali sonlar. Minglik (15 soat)

1-dars Uch xonali sonlar 1
2-dars Uch xonali sonlar 1
3-dars Uch xonali sonlar 1
4-dars Uch xonali sonlar 1
5-dars Uch xonali sonlar 1
6-dars Minglik 1
7-dars Uch xonali sonning xona birliklari yigʻindisi 1
8-dars Uch xonali sonning xona birliklari yigʻindisi 1
9-dars Uch xonali sonning xona birliklari yigʻindisi 1
10-dars Ming sonining xona birliklari yig'indisi 1
11-dars Uch xonali sonlarni taqqoslash 1
12-dars Uch xonali sonlarni taqqoslash 1
13-dars Minglik, yuzlik, o'nlik va birliklar orasidagi munosabat 1
14-dars Nazorat ishi 1
15-dars Nazorat ishi tahlili 1

II BOB. 1000 ishida qoʻshish va ayirish (25 soat)

1-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
2-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
3-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
4-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
5-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
6-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
7-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
8-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
9-dars 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari 1
10-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
11-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
12-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
13-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
14-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
15-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
16-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
17-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
18-dars 1000 ichida sonlarni ayirish usullari 1
19-dars Qoʻshish doir masalalar. 1
20-dars Ayirishga doir masalalar. 1
21-dars Qoʻshish va ayirishga doir masalalar. 1
22-dars Sonlar va shakllar ketma-ketligini mantiqiy davom ettirish 1
23-dars Sonlar va shakllar ketma-ketligini mantiqiy davom ettirish 1
24-dars Nazorat ishi 1
25-dars Nazorat ishi tahlili 1
II CHORAK (35 soat)

III BOB. 1000 ichida koʻpaytirish va boʻlish (35 soat)

1-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
2-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
3-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
4-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
5-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
6-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
7-dars Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
8-dars Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
9-dars Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
10-dars Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
11-dars Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
12-dars Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish 1
13-dars Nazorat ishi 1
14-dars Nazorat ishi tahlili 1
15-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
16-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
17-dars Ikki xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
18-dars Ikki xonali sonni ikki xonali songa boʻlish 1
19-dars Ikki xonali sonni ikki xonali songa boʻlish 1
20-dars Ikki xonali sonni bir va ikki xonali songa boʻlish 1
21-dars Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
22-dars Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
23-dars Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
24-dars Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
25-dars Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
26-dars Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish 1
27-dars Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar. 1
28-dars Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar. 1
29-dars Koʻpaytirish va boʻlishni tekshirish 1
30-dars Koʻpaytirish va boʻlishni tekshirish 1
31-dars Qoldiqli bo'lish 1
32-dars Qoldiqli bo'lish 1
33-dars Qoldiqli bo'lish

34-dars Nazorat ishi 1
35-dars Nazorat ishi tahlili 1
III CHORAK (50 soat)

IV BOB. Kasrlar (15 soat)

1-dars Kasrlar haqida tushuncha 1
2-dars Kasrlar haqida tushuncha 1
3-dars Kasrlar haqida tushuncha 1
4-dars Kasrlar haqida tushuncha 1
5-dars Kasrlar haqida tushuncha 1
6-dars Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish 1
7-dars Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish 1
8-dars Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni ayirish 1
9-dars Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni ayirish 1
10-dars Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish va ayirish 1
11-dars Kasrlarni taqqoslash 1
12-dars Kasrlarni taqqoslash 1
13-dars Kasrlarni taqqoslash 1
14-dars Nazorat ishi 1
15-dars Nazorat ishi tahlili 1

V BOB. Geometrik shakllar (20 soat)

1-dars Toʻgʻri chiziq. 1
2-dars Kesma. Nur 1
3-dars Toʻgʻri chiziq. Kesma. Nur 1
4-dars Paralell va perpendikulyar toʻgʻri chiziqlar 1
5-dars Paralell va perpendikulyar toʻgʻri chiziqlar 1
6-dars Sodda va yassi shakllarni yasash 1
7-dars Sodda va yassi shakllarni yasash 1
8-dars Uchburchak turlari 1
9-dars Uchburchak turlari 1
10-dars Shakllar yuzini paletka yordamida oʻlchash 1
11-dars Shakllar yuzini paletka yordamida oʻlchash 1
12-dars O'qqa nisbatan simmetriya 1
13-dars Shakllarni burish, siljitish, aylantirish 1
14-dars Shakllarni burish, siljitish, aylantirish 1
15-dars Fazoviy geometrik shakllar (piramida, parallelepiped(kuboid). 1
16-dars Fazoviy geometrik shakllar (piramida, parallelepiped(kuboid) 1
17-dars Fazoviy geometrik shakllar (piramida, parallelepiped(kuboid) 1
18-dars STEM topshiriq 1
19-dars Nazorat ishi 1
20-dars Nazorat ishi tahlili 1

VI BOB. Oʻlchov birliklari (15 soat)

1-dars Uzunlik oʻlchov birliklari 1
2-dars Uzunlik oʻlchov birliklari 1
3-dars Massa oʻlchov birliklari 1
4-dars Massa oʻlchov birliklari 1
5-dars Vaqt oʻlchov birliklari 1
6-dars Vaqt oʻlchov birliklari 1
7-dars Vaqt oʻlchov birliklari 1
8-dars Rim raqamlari 1
9-dars Rim raqamlari 1
10-dars STEM topshiriq 1
11-dars Kattaliklar orasidagi munosabatlar 1
12-dars Kattaliklar orasidagi munosabatlar 1
13-dars Kattaliklar orasidagi munosabatlar 1
14-dars Nazorat ishi 1
15-dars Nazorat ishi tahlili 1
IV CHORAK (40 soat)

VII BOB. Ifodalar (15 soat)

1-dars Amallarni bajarish tartibi 1
2-dars Amallarni bajarish tartibi 1
3-dars Amallarni bajarish tartibi 1
4-dars Amallarni bajarish tartibi 1
5-dars Harfli ifodalar 1
6-dars Harfli ifodalar 1
7-dars Tenglamalar 1
8-dars Tenglamalar 1
9-dars Tenglamalar 1
10-dars Tenglamalar 1
11-dars Tenglamalar 1
12-dars Tenglamalar 1
13-dars Tenglamalar 1
14-dars Nazorat ishi 1
15-dars Nazorat ishi tahlili 1

VIII BOB. Maʼlumotlar bilan ishlash (15 soat)

1-dars Shkalalar 1
2-dars Shkalalar 1
3-dars Koordinata toʻri 1
4-dars Koordinata toʻri 1
5-dars Koordinata toʻri 1
6-dars Diagrammalar 1
7-dars Diagrammalar 1
8-dars Diagrammalar 1
9-dars Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash 1
10-dars Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash 1
11-dars Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash 1
12-dars Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash 1
13-dars Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash 1
14-dars Nazorat ishi 1
15-dars Nazorat ishi tahlili 1

IX BOB. Takrorlash (10 soat)

1-dars Takrorlash 1
2-dars Takrorlash 1
3-dars Takrorlash 1
4-dars Takrorlash 1
5-dars Takrorlash 1
6-dars Takrorlash 1
7-dars Takrorlash 1
8-dars Takrorlash 1
9-dars Nazorat ishi 1
10-dars Nazorat ishi tahlili 1
Reklama
Reklama