Kategoriya: Ish rejalar

4-sinf O'zbek tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: O'zbek tili

Sinfi: 4-sinf

O‘ZBEK TILI
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat) IV SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Vatan 1
2-dars Vatan 1
3-dars Vatan 1
4-dars Qadrdon maktabim 1
5-dars Qadrdon maktabim. -nchi, -inchi qo‘shimchasi, nechanchi? so‘rog‘i, -miz qo‘shimchasi 1
6-dars Qadrdon maktabim 1
7-dars Ko‘chamiz 1
8-dars Ko‘chamiz. -ga, -ka, -qa qo‘shimchalari 1
9-dars Nazorat ishi: Diktant 1
10-dars Xatolar ustida ishlash 1
11-dars Uyimiz. Qayerda? Qayerga? so‘roqlari 1
12-dars Uyimiz. X va H tovushlari 1
13-dars Bog‘da 1
14-dars Bog‘da. Hisob so‘zlari 1
15-dars Bog‘da 1
16-dars Nazorat ishi: Test sinovi 1
17-18-dars Takrorlash 2
II CHORAK
19-dars Kuzgi ishlar 1
20-dars Kuzgi ishlar. Ko‘plik sondagi shaxs-son
qo‘shimchalari
1
21-dars Kuzgi ishlar. Sh sh tovushi 1
22-dars Kitob 1
23-dars Kitob. haqida, to‘g‘risida ko‘makchilari 1
24-dars Kitob. -gan qo‘shimchasi va uning birlik sonda
tuslanishi
1
25-dars 3-nazorat ishi. Diktant 1
26-dars Xatolar ustida ishlash 1
27-dars Bozorda. Qanday? qanaqa? so‘roqlari 1
28-dars Bozorda. Nima qildi?(qilyapti?)so‘roqlari 1
29-dars Bozorda 1
30-dars 4-nazorat ishi: Test sinovi 1
31-32-dars Takrorlash 2
III CHORAK
33-dars Do‘konda -dan qo‘shimchasi 1
34-dars Do‘konda. kimdan? qayerdan? qachon? so‘rog‘i 1
35-dars Do‘konda. -qanday? so‘rog‘i , “sifat+ot” qolipidagi so‘zlar 1
36-dars Maktab oshxonasi. – v tovushining talaffuzini 1
37-dars Maktab oshxonasi. Nima? Nimani? Nima qilasiz? so‘roqlari , Sifat+ekan qolipidagi so‘zlar 1
38-dars Yil fasllari va ob - havo. oldin, keyin ko‘makchilari 1
39-dars Yil fasllari va ob - havo. (-sh, -ish qo‘shimchasi) 1
40-dars Yil fasllari va ob - havo. payt ma’nosini ifodalovchi
so`zlar
1
41-dars 5-nazorat ishi: Diktant 1
42-dars Xatolar ustida ishlash 1
43-dars Bahor keldi. -da qo‘shimchasi 1
44-dars Bahor keldi kim? nima? qayerda? so‘roqlari 1
45-dars Bahor keldi. -jon qo‘shimchasi 1
46-dars Assalom, Navro‘z! -dilar, -(i)shdi qo‘shimchalarining
qo‘llanishi
1
47-dars Assalom, Navro‘z! -dilar, -(i)shdi qo‘shimchalarining qo‘llanishi 1
48-dars Assalom, Navro‘z! 1
49-dars 6-nazorat ishi: Test 1
50-51-52-
dars
Takrorlash 3
IV CHORAK
53-dars Orasta bo‘ling. -lik qo‘shimchasining ishlatilishi 1
54-dars Orasta bo‘ling. -lik qo‘shimchasining ishlatilishi 1
55-dars Sport va salomatlik –(i)sh qo‘shimchasi bilan
yasalgan sport turlari
1
56-dars Sport va salomatlik. Harakatni bildiruvchi so‘zlar 1
57-dars Har doim bo‘lsin tinchlik! Buyruq-istak maylining -sin
qo‘shimchasi
1
58-dars Har doim tinchlik bo‘lsin! U va O‘ tovushlari talaffuzi 1
59-dars 7-nazorat ishi: Diktant 1
60-dars Xatolar ustida ishlash 1
61-dars Yo‘l harakati qoidalari. sh, -ish qo‘shimchalari hamda mumkin, mumkin emas so‘zlari 1
62-dars Yo‘l harakati qoidalari 1
63-dars Yozgi ta’til 1
64-dars Yozgi ta’til 1
65-dars 8-nazorat ishi: Test 1
66-67-68-
dars
Takrorlash 3
Reklama
Reklama