Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Matematika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Matematika

Sinfi: 5-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM- MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat )

V SINF

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Natural va nol 1
2-dars Masalalar yechish 1
3-dars Sodda geometrik shakllar 1
4-dars Masalalar yechish 1
5-dars Shkalalar va sonlar nuri 1
6-dars Natural sonlarni taqqoslash 1
7-dars Natural sonlarni yaxlitlash 1
8-dars Natural sonlarni qo‘shish 1
9-dars Natural sonlarni qo‘shish 1
10-dars Natural sonlarni ayirish 1
11-dars Masalalar yechish 1
12-dars Masalalar yechish 1
13-dars Sonli va harfli ifodalar 1
14-dars Matematik masalalar 1
15-dars Tenglamalar 1
16-dars Masalalar yechish 1
17-dars I bobni takrorlashga doir masalalar 1
18-dars 1-nazorat ishi 1
19-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
20-dars Natural sonlarni ko‘paytirish 1
21-dars Masalalar yechish 1
22-dars Natural sonlarni bo‘lish 1
23-dars Bo‘lish xossalari 1
24-dars Noma’lum ko‘paytuvchini topish 1
25-dars Ko‘paytma va bo‘linmani chamalab tekshirish 1
26-dars Qoldiqli bo‘lish. 1
27-dars Masalalar yechish 1
28-dars Qulay va tezkor hisoblash usullari 1
29-dars Ifodalarni soddalashtirish 1
30-dars Masalalar yechish 1
31-dars O‘tilganlarni takrorlashga doir masalalar 1
32-dars 2-nazorat ishi 1
33-dars Murakkabroq masalalarni yechish 1
34-dars Tenglama tuzib yechish usuli 1
35-dars To‘rt amalga doir hisoblash algoritmlari 1
36-dars Masalalar yechish 1
37-dars Masalalar yechish 1
38-dars Sonning kvadrati, kubi 1
39-dars Masalalar yechish 1
40-dars Ma’lumotlar bilan ishlash 1
41-dars Masalalar yechish 1
42-dars Loyiha ishi namunasi 1
43-dars II bobni takrorlashga doir masalalar 1
44-dars 3-nazorat ishi 1
45-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK
46-dars Matnli masalalar 1
47-dars Masalalar yechish 1
48-dars Qismlarga doir masalalar 1
49-dars Geometrik mazmundagi masalalar 1
50-dars Masalalar yechish 1
51-dars Harakatga doir masalalar yechish 1
52-dars Masalalar yechish 1
53-dars Ikki jism harakatiga doir masalalar yechish 1
54-dars Masalalar yechish 1
55-dars Iqtisodiy mazmundagi masalalarni yechish 1
56-dars Bajarilgan ishga doir masalalar yechish 1
57-dars Masalalar yechish 1
58-dars III bobni takrorlashga doir masalalar 1
59-dars 4-nazorat ishi 1
60-dars Burchaklar 1
61-dars Transportir. Burchaklarni o‘lchash 1
62-dars Transportir yordamida burchakni o‘lchash va berilgan gradus
o‘lchovli burchakni yasash algoritmlari
1
63-dars Burchak bissektrisasi 1
64-dars Parallel va perpendikular to‘g‘ri chiziqlar 1
65-dars Siniq chiziq va uning uzunligi 1
66-dars Ko‘pburchak perimetri 1
67-dars Masalalar yechish 1
68-dars O‘tilganlarni takrorlashga doir masalalar 1
69-dars 5-nazorat ishi 1
70-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
71-dars To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi 1
72-dars Masalalar yechish 1
73-dars Murakkab shakllarning yuzi 1
74-dars Yuz o‘lchov birliklari 1
75-dars Yuz o‘lchov birliklari orasidagi bog‘lanishlar 1
76-dars Ixtiyoriy shakllarning yuzini chamalab taqribiy hisoblash 1
77-dars V bobni takrorlashga doir masalalar 1
78-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
79-dars 6-nazorat ishi 1
80-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
III CHORAK
81-dars Ulushlar va oddiy kasrlar 1
82-dars Sonlar nurida oddiy kasrlarni tasvirlash 1
83-dars Ulushlar va oddiy kasrlarga doir masalalar yechish 1
84-dars Kasrlarni taqqoslash 1
85-dars Sonni kasriga ko‘ra o‘zini topish 1
86-dars To‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlar 1
87-dars Masalalar yechish 1
88-dars Bir xil maxrajli kasrlarni qo‘shish 1
89-dars Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish 1
90-dars Masalalar yechish 1
91-dars Bo‘lish amali va kasr 1
92-dars Masalalar yechish 1
93-dars O‘tilganlarni takrorlashga doir masalalar 1
94-dars Masalalar yechish 1
95-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
96-dars Aralash sonlar 1
97-dars Masalalar yechish 1
98-dars Aralash sonlarni qo‘shish va ayirish 1
99-dars Masalalar yechish 1
100-dars Masalalar yechish 1
101-dars Bo‘laklarga doir masalalar 1
102-dars V bobni takrorlashga doir masalalar 1
103-dars Masalalar yechish 1
104-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
105-dars 7-nazorat ishi 1
106-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
107-dars Fazoviy geometrik shakllar 1
108-dars To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub 1
109-dars Masalalar yechish 1
110-dars To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kubni ularning
yoyilmasiga ko‘ra yasash
1
111-dars To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmi 1
112-dars Masalalar yechish 1
113-dars VI bobni takrorlashga doir masalalar 1
114-dars Masalalar yechish 1
115-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
116-dars 8-nazorat ishi 1
117-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
118-dars O‘nli kasr tushunchasi 1
119-dars O‘nli kasrlarni taqqoslash 1
120-dars O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish 1
121-dars O‘nli kasrni xona qo‘shiluvchilari yig‘indisi ko‘rinishida
tasvirlash
1
122-dars Sonlarni xona birliklarigacha yaxlitlash 1
123-dars Amallar natijasini chamalab tekshirish 1
124-dars Uy xo‘jaligida tejamkorlik va matematika 1
125-dars Tushumlar va xarajatlar 1
126-dars O‘tilganlarni takrorlashga doir masalalar 1
127-dars Masalalar yechish 1
128-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
129-dars 9-nazorat ishi 1
130-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
131-dars O‘nli kasrlarni natural songa ko‘paytirish 1
132-dars Masalalar yechish 1
133-dars O‘nli kasrlarni natural songa bo‘lish 1
134-dars Masalalar yechish 1
135-dars Masalalar yechish 1
136-dars O‘nli kasrlarni ko‘paytirish 1
137-dars Masalalar yechish 1
138-dars Masalalar yechish 1
139-dars Masalalar yechish 1
140-dars O‘nli kasrlarni bo‘lish 1
141-dars Masalalar yechish 1
142-dars Masalalar yechish 1
143-dars Masalalar yechish 1
144-dars Foizlar 1
145-dars Sonning foizini topishga doir matnli masalalarni yechish 1
146-dars Masalalar yechish 1
147-dars VII bobni takrorlashga doir masalalar 1
148-dars Masalalar yechish 1
149-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
150-dars 10-nazorat ishi 1
151-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
152-dars Ma’lumotlar qatori 1
153-dars Masalalar yechish 1
154-dars Tevarak atrofdagi hodisalarga doir ma’lumotlarni yig‘ish va
qayta ishlash
1
155-dars Masalalar yechish 1
156-dars Jamoat fikrini o‘rganish bo‘yicha sodda so‘rovnomalar
o‘tkazish va uning statistik tahlili.
1
157-dars Ma’lumotlar qatorining o‘rta arifmetik miqdori, medianasi va
modasi.
1
158-dars Masalalar yechish 1
159-dars Takrorlash uchun savol va topshiriqlar 1
160-dars Masalalar yechish 1
161-dars Masalalar yechish 1
162-dars Masalalar yechish 1
163-dars Masalalar yechish 1
164-dars Masalalar yechish 1
165-dars Masalalar yechish 1
166-dars Loyiha ishi bo‘yicha mashg‘ulot 1
167-dars Loyiha ishi bo‘yicha mashg‘ulot 1
168-dars Yutuqlaringizni tekshirib ko‘ring 1
169-dars Yakuniy nazorat ishi 1
170-dars Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash 1
Reklama
Reklama