Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Musiqa fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Musiqa

Sinfi: 5-sinf

MUSIQA MADANIYATI
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)
V SINF
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Musiqa tinglash Jamoa bo‘lib kuylash Musiqa savodi Taqvimiy muddat
I CHORAK (9 soat)
1-2-dars Orkestrlar. O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri va uning damli cholg‘ular guruhi 2 “Qalbimda” S.Jalil musiqasi. “Oxista” F.Alimov musiqasi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi” A.Oripov she’ri, M.Burhonov musiqasi Musiqiy tovushlarning yaratilishi
3-dars O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrining torli-urma va mizrobli cholg‘ular guruhi 1 Mizrobli cholg‘ular ijrosidagi kuy namunalaridan tinglash. F.Alimov Konsert, 3-qism “Aziz ustozlar” To‘lqin she’ri, S.Boboyev musiqasi Musiqada kalitlar
4-dars O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrining torli-kamonli cholg‘uchilar guruhi 1 “Shodiyona” F.Alimov musiqasi “Aziz ustozlar” To‘lqin she’ri, S.Boboyev musiqasi notalarning bas kalitida joylashuvi
5-dars O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrining zarbli cholg‘ular guruhi 1 A.Mansurovning “Yangra doira, jarangla” asari O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri ijrosida “Oltin kuz” qo‘shig‘i N.Narzullayev she’ri, A.Mansurov musiqasi Musiqada lad va tonallik tushunchasi. Sol major, mi minor
6-dars Simfonik orkestr va uning torli- kamonli cholg‘ular guruhi 1 V.A.Motsartning 40-simfoniyasi “Oltin kuz” qo‘shig‘i N.Narzullaev she’ri, A.Mansurov musiqasi Musiqada dinamik belgilar
7-8-dars Simfonik orkestrning yog‘och va mis damli cholg‘ular guruhi 1 F.Mendelsonning “To‘y marshi” “Bolalarning ko‘zlari” Qambar Otashe’ri, M.Otajonov musiqasi Nota cho‘zimlarini uzaytiruvchi belgilar Nuqtali nota
9-dars Simfonik orkestrning zarbli cholg‘ular guruhi. 1-nazorat ishi 1 A.Mansurov, “Navro‘z bayramiga” uvertyura “Chumoli” R.Isxoqov she’ri, A.Rasulov musiqasi Liga
II CHORAK (7 soat)
1-2-dars Xor san’ati. Xor jamoalarining tuzilishi va turlari 2 “Childirma chola” N.Sharafiyeva musiqasi “Yomg‘ir yog‘aloq” F.Shoxismoil she’ri, B.Umidjonov Fermata
3-dars Xor ijrosi uchun xalq qo‘shiqlarini moslashtirish 2 M.Burxonov “Yorlarim” “Boychechak” o‘zbek xalq qo‘shig‘i, Sh.Yormatov bolalar xori uchun qayta ishlagan Berilgan topshiriqni o`lchovini aniqkang
4-dars Xalq cholg`ulari orkestri va xor uchun O`zbekiston kompozitorlari ijodining ahamiyati.
M.Bafoevning “Naqshlar” (dutor va orkestr uchun) “Boychechak” o‘zbek xalq qo‘shig‘i, Sh.Yormatov bolalar xori uchun qayta ishlagan Ritm (usullar)
5-dars Musiqada vokal–simfonik janrlar 1 “Maktabjon–oftobjon” G‘.Qodirovning vokal-simfonik kantatasi “O‘zbekistonim” F.Shoismoil she’ri, Sh.Ramazonov musiqasi Partitura va klavirlar
6-dars Qasida janri, Kantata va oratoriyalar 1 M.Burhonov A. Oripov she’riy librettosiga yozgan “A.Navoiyga qasida” asaridan parcha tinglash “Oppoq qish ey, oppoq qish” P.Mo‘min she’ri, A.Varelas musiqasi Fa major. Re minor. 2-chorak yakuni bo‘yicha savol va topshiriqlar
7-dars 2-nazorat ishi 1 Birinchi yarim yillik bo‘yicha mustahkamlash uchun topshiriqlar
III CHORAK (10 soat)
1-dars Sahnaviy musiqa asarlari 1 P.Chaykovskiyning “Oqqush ko‘li” baletidan parcha “Chegarachilar qo‘shig‘i” Qambar Ota she’ri, A.Mansurov musiqasi Musiqada o‘lchovlar
2-3-dars Balet san’ati. O‘zbek baleti 2 U.Musayevning “To‘maris”, A.Mansurovning “Sharq afsonasi” baletidan parchalar “Sumalak” T.Bahromov she’ri, Sh.Yormatov musiqasi Dirijorlik san’ati
4-5-dars O‘zbek raqs san’ati. O‘zbek raqs maktablari 2 M.Mirzayevning “Bahor valsi”. Farg‘ona-Toshkent, raqs maktablari raqslaridan namunalar “Barkamol avlod” I.Mirzo she’ri, I.Yo‘ldosheva musiqasi M.Turg‘unboyeva hayoti va ijodi
6-7-dars Xorazm, Buxoro, Qoraqalpoq, Surxondaryo raqs maktablari 2 Xorazm, Buxoro, Qoraqalpoq, Surxondaryo raqs maktablari raqslaridan namunalar “Sumalak” A.Obidjon she’ri, X. Hasanova musiqasi Tamaraxonim hayoti va ijodi
8-dars Musiqali drama va komediya 1 T.Jalilovning “Toxir va Zuhra” musiqali dramasidan “Sumalak” A.Obidjon she’ri, X. Hasanova musiqasi 2/4 o‘lchoviga dirijorlik qilish
9-dars U.Hojibekovning “Arshin mol-olon” musiqali komediyasining dunyo xalqlari san’atidagi o‘rni va ahamiyati 1 “To‘ylar muborak” va “Otmagay tong” qo‘shiqlari “Toshbolta oshiq” musiqali komediyasidan parchalar. U.Hojibekovning “Arshin mol-
olon” musiqali komediyasidan
“Varrak” I.Yo‘ldosheva musiqasi, U.Abduazimova she’ri ¾-o‘lchoviga dirijorlik mashqlarini bajarish
10-dars Respublika teatrlarida bolalar uchun yaratilgan asarlar haqida. 3-nazorat ishi 1 A.Mansurovning “Uchar kovush” spektaklidan kuy-qo‘shiqlaridan namunalar tinglash “Varrak” I.Yo‘ldosheva musiqasi, U.Abduazimova she’ri 4/4 o‘lchoviga dirijorlik mashqlarini bajarish
IV CHORAK (8 soat)
1-dars Opera san’ati 1 M.Glinkaning “Ruslan va Lyudmila” operasidan uvertyura va parchalar “Zavqing soch qaldirg‘och” N.Norxo‘jayev musiqasi, Qambar Ota she’ri Nota cho‘zimlarini taktlarga bo‘lish
2-dars Jahon opera san’atida J.Verdi ijodining o‘rni va ahamiyati 1 J.Verdining “Aida” va “Rigoletto” operalaridan parchalar “Zavqing soch qaldirg‘och” N.Norxo‘jayev musiqasi, Qambar Ota she’ri Takt chizig‘ini qo‘yish
3-dars V.Mottsart, J.Bize, P.Chaykovskiy, N.Rimskiy-Korsakov kabi dunyolar tan olgan bastakorlarning operalari 1 V.Mosartning “Sehrli nay” operasidan “Qayerlardan taralmoqda bu totli navo” qo‘shig‘ini, J.Bizening “Karmen” operasidagi muqaddima “Oymomajon rom bo‘ldi” Q.Muhammadiy she’ri, Sh.Yormatov musiqasi A.Mansurovning “Hayvonlar sultoni” operasidan “Bo‘ri xirgoyisini” 4/4 o‘lchovida kuylang
4-dars O‘zbek musiqasida opera janri 1 “Layli va Majnun” operasidan Layli va Majnun ariyasi “Oymomajon rom bo‘ldi” Q.Muhammadiy she’ri, Sh.Yormatov musiqasi A.Mansurovning “Hayvonlar sultoni” operasidan “Tulki xirgoyisi” dan tovush uzunliklarini aniqlang
5-dars M.Ashrafiy ijodining o‘zbek musiqasi rivojidagi o‘rni 1 M. Ashrafiyning “Dilorom” S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operalaridan parchalar “Quvnoq yomg‘ir” A.Mansurov musiqasi, A.Obidjon she’ri A.Mansurovning “Hayvonlar sultoni” operasidan “Bo‘ri xirgoyisini” 4/4 o‘lchovida kuylang
6-dars S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operasi, uning yaratilish tarixi, o‘rni va ahamiyati 1 S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operasidan parcha “Quvnoq yomg‘ir” A.Mansurov musiqasi, A.Obidjon she’ri “Maysaraning ishi” operasidagi voqealar rivojini tahlil qilish
7-dars Bolalar uchun operalar.
A.Mansurovning “Hayvonlar sultoni” operasi
1 “Hayvonlar sultoni” operasi. A.Mansurov musiqasi “Quyosh bilan suhbat” A.Mansurov musiqasi, X.Qayumov she’ri “Hayvonlar sultoni” operasidan “Sher xirgoyisi”ni 4/4 o‘lochida dirijorlik qilib, notalarini kuylash
8-dars 4-nazorat ishi. 1 Ikkinchi yarim yillik bo‘yicha mustahkamlash uchun topshiriqlar
Reklama
Reklama