Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 5-sinf

ONA TILI
fanidan 5-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 4 soat jami 136 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Tilning ijtimoiy ahamiyati 1
2-dars Oʻzbek tili – davlat tili 1
3-dars Mustaqil soʻz turkumlarini takrorlash. Ot soʻz turkumini takrorlash 1
4-dars Sifat soʻz turkumini takrorlash 1
5-dars Son va olmosh turkumini takrorlash 1
6-dars Feʼl soʻz turkumini takrorlash 1
7-dars Tilshunoslik va uning boʻlimlari. Fonetika 1
8-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
9-dars 1-nazorat ishi. Bayon 1
10-dars Nazorat ishi tahlili 1
11-dars Nutq tovushlari va harf 1
12-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
13-dars Unli tovushlar 1
14-dars Undosh tovushlar 1
15-dars Nutq aʼzolari 1
16-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
17-dars 2-nazorat ishi. Diktant 1
18-dars Nutq tovushlarining aytilishi, va yozilishi 1
19-dars Nutq tovushlarining maʼno farqlash vazifasi 1
20-dars Matn va mashq ustida ishlash 1
21-dars Fonetik hodisalar.Tovush orttirilishi 1
22-dars Matn va lugʻat ustida ishlash. 1
23-dars Soʻzlarda tovush tushishi 1
24-dars Soʻzlarda tovush almashishi 1
25-dars Boʻgʻin va uning ahamiyati 1
26-dars Mustahkamlash 1
27-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
28-dars 3-nazorat ishi. Diktant 1
29-dars Urgʻu va uning ahamiyati 1
30-dars Urgʻu va uning ahamiyati 1
31-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
32-dars Yozuvlar tarixi 1
33-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
34-dars Lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosi 1
35-dars 4-nazorat ishi. Test 1
36-dars Mustahkamlash 1
II CHORAK
37-dars Ayrim unlilar imlosi. A va O unlilarining talaffuzi va imlosi 1
38-dars I va U unlilarining talaffuzi va imlosi 1
39-dars E va Oʻ unlilarining talaffuzi va imlosi 1
40-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
41-dars Yonma-yon kelgan unlilar talaffuzi va imlosi 1
42-dars 5-nazorat ishi. Diktant 1
43-dars G – K undoshlarining talaffuzi va imlosi 1
44-dars Q – Gʻ undoshlarining talaffuzi va imlosi 1
45-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
46-dars D va T undoshlarining talaffuzi va imlosi 1
47-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
48-dars Jj undoshining talaffuzi va imlosi 1
49-dars Ff va V v undoshlarining talaffuzi va imlosi 1
50-dars Nazorat ishi. Diktant 1
51-dars X,x va H,h undoshlarining talaffuzi va imlosi 1
52-dars Z va S undoshlarining talaffuzi va imlosi 1
53-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
54-dars Sh, Ch, harflar birikmalari va uning vazifalari 1
55-dars Ng harflar birikmalari va uning vazifalari 1
56-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
57-dars Nazorat ishi. Taassurotni yozma nutq orqali ifodalash 1
58-dars Nazorat ishi tahlili 1
59-dars Qoʻsh undoshlar talaffuzi va imlosi 1
60-dars Qator undoshlar talaffuzi va imlosi 1
61-dars Asos va qoʻshimchalar imlosi 1
62-dars Asos va qoʻshimchalar imlosi(davomi) 1
63-dars Nazorat ishi. Test 1
64-dars Mustahkamlash 1
III CHORAK
65-dars Qoʻshib yozish 1
66-dars Ajratib yozish 1
67-dars Bosh harflar imlosi 1
68-dars Chiziqcha bilan yozish 1
69-dars Koʻchirish qoidalari 1
70-dars Oʻzbek tilining lugʻat boyligi 1
71-dars Soʻzlarning shakl va maʼno munosabatiga koʻra turlari 1
72-dars Sinonimlar. Sinonimik qatorda bosh soʻz 1
73-dars Matn va lugʻat bilan ishlash 1
74-dars Omonimlar. Nutqda omonimlardan foydalanish 1
75-dars Antonimlar 1
76-dars Matn va lugʻat bilan ishlash 1
77-dars 6-nazorat ishi. Matn yaratish 1
78-dars Paronimlar 1
79-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
80-dars Oʻzbek tili leksikasining boyish manbalari. Oʻz va oʻzlashma soʻzlar 1
81-dars Yangi paydo boʻlgan soʻzlar 1
82-dars Tarixiy va arxaik soʻzlar 1
83-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
84-dars Joy nomlari tarixi 1
85-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
86-dars 7-nazorat ishi. Bayon 1
87-dars Nazorat ishining tahlili 1
88-dars Ismlar maʼnosi va imlosi 1
89-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
90-dars Mustahkamlash 1
91-dars Terminlar. Kasbiy terminlar 1
92-dars Iqtisodiyotga oid terminlar 1
93-dars Internetga oid terminlar 1
94-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
95-dars Aniq fanlarga oid terminlar 1
96-dars Ijtimoiy-gumanitar fanlarga oid terminlar 1
97-dars Matn va mashq ustida ishlash 1
98-dars Qavm- qarindoshlik bilan bogʻliq soʻzlar 1
99-dars Mustahkamlash 1
100-dars 8-nazorat ishi. Diktant 1
101-dars Iboralar 1
102-dars Iboralar (davomi) 1
103-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
104-dars 9-nazorat ishi. Test 1
IV CHORAK
105-dars Maqollar 1
106-dars Maqollar (davomi) 1
107-dars Hikmatli soʻzlar 1
108-dars Hikmatli soʻzlar (davomi) 1
109-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
110-dars Lugʻat, lugʻat turlari 1
111-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
112-dars 10-nazorat ishi. Bayon 1
113-dars Nazorat ishi tahlili 1
114-dars Izohli lugʻat 1
115-dars Izohli lugʻat. (davomi) 1
116-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
117-dars Imlo lugʻati 1
118-dars Imlo lugʻati. (davomi) 1
119-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
120-dars Mustahkamlash 1
121-dars 11-nazorat ishi. Diktant 1
122-dars Punktuatsiya boʻlimi haqida maʼlumot 1
123-dars Nuqta, vergulning ishlatilishi 1
124-dars Soʻroq belgisining ishlatilishi 1
125-dars Undov belgisining ishlatilishi 1
126-dars Qoʻshtirnoqning ishlatilishi 1
127-dars 12-nazorat ishi. Matn yaratish 1
128-dars Ish qogʻozlari. Eʼlon, xat 1
129-dars Ish qogʻozlari. Eʼlon, xat ( davomi) 1
130-dars Ish qogʻozlari bilan ishlash. Tabriknoma 1
131-dars Ish qogʻozlari. Taklifnoma 1
132-dars Fonetika va grafika boʻyicha oʻtilganlarni takrorlash 1
133-dars Imlo (orfografiya) boʻyicha takrorlash 1
134-dars Leksikologiya boʻyicha takrorlash 1
135-dars 13-nazorat ish. Test 1
136-dars Lugʻatshunoslik boʻyicha takrorlash 1
Reklama
Reklama