Kategoriya: Ish rejalar

6-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 6-sinf

ONA TILI
fanidan 6-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 4 soat jami 136 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Til – muloqot vositasi. Iboralar 1
2-dars Suhbat. Matn ustida ishlash. Soʻzlarni tahlil qilish 1
3-dars Matn oʻqish (“Ona tilim” sheʼri) Grammatik topshiriq ustida ishlash. 1
4-dars Til va uning ijtimoiy ahamiyati. Maktubga munosabat 1
5-dars Tasviriy matn ustida ishlash. Oʻzi haqida maʼlumot. Matn xususiyati. 1
6-dars Oʻzbekiston: bolalar uchun esselar tanlovi! Topshiriqlar. Matn oʻqish (“Qatnashchi yoʻllagan esse”). Muhokama 1
7-dars Matn oʻqish. Topshiriqlar. Koʻp nuqta (tinish belgi) 1
8-dars Matnni tinglash (Anvar Obidjon haqida). Matn turlari va mazmuni. Grammatik topshiriqlar. 1
9-dars Matn tuzish. Oʻz tarjimayi holini yozish. Xulosalar. 1
10-dars Mustahkamlash. Tarjimayi hol 1
11-dars 1-nazorat ishi 1
12-dars Topshiriq. Matn tinglash. Tibbiy atamalar. Diagramma 1
13-dars “Amir”. Matnga oid topshiriqlar. Soʻz va uning maʼnodoshlari 1
14-dars “Zaxira qoʻshinning uyi”. Topshiriqlar. Undalma, uning ifodalanishi, tinish belgilarining qoʻllanishi. 1
15-dars Munosabat. Har bir sohada tozalik muhimdir. Matnga oid topshiriqlar. 1
16-dars Global isish. Tasviriy matn. Matn oʻqish. Topshiriqlar ustida ishlash. 1
17-dars Iqlim oʻzgarishining oqibatlari. Topshiriqlar ustida ishlash. 1
18-dars “Iqlim oʻzgarishi va global isish” mavzusida axborot matni yozish. Belgi bildiruvchi soʻzlar 1
19-dars “Global iqlim oʻzgarishining O‘zbekiston iqlimiga taʼsiri”. Topshiriqlar ustida ishlash. 1
20-dars 2-nazorat ishi. 1
21-dars Qayta ishlanadigan chiqindilar. Matn tinglash. Matnga oid topshiriqlar. 1
22-dars Matn oʻqish (“Ekologik bank” haqida). Topshiriqlar. Feʼllarning munosabat shakli. 1
23-dars Matn oʻqish (“BioTexno Eko” korxonasi ). Matnga oid topshiriqlar. 1
24-dars Biznes gʻoya nima? Loyiha ishi. Tinish 1
25-dars belgilar (koʻp nuqta) 1
26-dars Mustahkamlash 1
27-dars 3-nazorat ishi 1
28-dars Koʻz nurin asraylik. Matn oʻqish (“Koʻzlarimiz – eng aziz doʻstlarimiz”). Topshiriq . Toʻliq va toʻliqsiz feʼllar 1
29-dars Matn tinglash( “Optika”ning otasi). Topshiriq ustida ishlash 1
30-dars Tasviriy matn. Til birliklari. Topshiriq ustida ishlash 1
31-dars Matn oʻqish (“Bolalar televizorni qancha 1
32-dars vaqt koʻrishlari mumkin?”). Topshiriqlar. Otlarning lugʻaviy shakllari 1
33-dars Jigar — eng mehnatkash aʼzo. Matn tinglash. Topshiriqlar. Bogʻlovchi 1
34-dars Matn oʻqish( “Himoyachi jigar”). Yuklama 1
35-dars Matn boʻyicha topshiriqlar 1
36-dars Esse yozish tartibi 1
II CHORAK
37-dars Dehqon yurtni boqadi. Infografika. Mavzu bilan bogʻliq publitsistik maqola muhokamasi. Topshiriq ustida ishlash 1
38-dars Matn oʻqish (“Dehqonchilik – bilim va sabr uygʻunlashgan maydon”). Matnga oid topshiriqlar 1
39-dars Matn oʻqish (Muhammad Yusuf sheʼri). Nutq uslubi. Badiiy uslub. Tasviriy ifoda 1
40-dars Soʻzlashuv nutqi. Tasviriy matn. Iboralar 1
41-dars Kompyuter grafikasi. Tasviriy matn 1
42-dars Kompyuterda yaralgan tasvir. Olinma soʻzlar talaffuzi va imlosi 1
43-dars Qoʻshma ot. Qoʻshma otlari imlosi 1
44-dars Eʼlonlar matni. Miqdor va tartib sonlar, ularning ifodalanishi. Topshiriqlar 1
45-dars 4-nazorat ishi 1
46-dars “Teleboshlovchi boʻlib qolsam...”. Rasmiy va norasmiy nutq 1
47-dars Matn oʻqish. Teleboshlovchi kim. Jurnalistika sohasiga oid atamalar 1
48-dars Sifat, turlari va uning imlosi. Yordamchi soʻzlar. Gapda soʻzlarni bir-biriga bogʻlovchi vositalarni aniqlash, ularning qoʻllanishi 1
49-dars Monologik nutq. Intervyu. Xabar matni 1
50-dars Mustahkamlash 1
51-dars 5-nazorat ishi 1
52-dars Import yoki eksport. Iqtisodga oid atamalar Diagramma ustida ishlash 1
53-dars Maqola matnini oʻqish. Eksport yoki import? Soʻz va qoʻshimchalar 1
54-dars Atamalar. Kelishik shakllari va ularning imlosi. Topshiriqlar ustida ishlash 1
55-dars Oʻzbekistonning “2035-yildagi tashqi savdo aylanmasi” mavzusida taqdimot tayyorlash. Atoqli otlar, ularning ifodalanishi, bosh harflar bilan yozilishi 1
56-dars Oʻzbekistonning “2035-yildagi tashqi savdo aylanmasi” mavzusida tayyorlangan taqdimot muhokamasi 1
57-dars 6-nazorat ishi 1
58-dars Soliqlar va ularning turlari, ijtimoiy ahamiyati. Infografika. 1
59-dars Matn oʻqish (soliqlar)Topshiriqlar ustida ishlash. Otlarning lugʻaviy shakllari 1
60-dars Taqqoslashga oid topshiriqlar. Sifat darajalari 1
61-dars Matn tinglash (“Chegarada nega boj toʻlashadi?”). Ritorik soʻroq gap, undan foydalanish. 1
62-dars Tasviriy matn ustida ishlash. Soʻzlarning gapdagi sintaktik vazifasi. Matn tuzish 1
63-dars 7-nazorat ishi 1
64-dars Nazorat ishi tahlili 1
III CHORAK
65-dars Mustahkamlash 1
66-dars Raqamli texnologiyalar . Tasviriy matn. Oʻz va oʻzlashgan soʻzlar. Oʻzlashma soʻzlar talaffuzi va imlosi 1
67-dars Matn. Raqamli dunyo. Matn tinglash. Topshiriqlar ustida ishlash. Maʼnodosh soʻzlar. Topshiriqlar ustida ishlash 1
68-dars SMS yoki onlayn yozma muloqot shakl. Hisbelgi 1
69-dars Internet xavfsizligi . Otlarning lugʻaviy shakllari. Qisqartma soʻzlar 1
70-dars Kimyo fanining ahamiyati. Hisob-oʻlchov soʻzlari. Sonlarning imlosi 1
71-dars Matn oʻqish (Falsafa toshini qidirib). Topshiriqlar ustida ishlash 1
72-dars Topshiriqlar ustida ishlash(sifatlarni aniqlash) 1
73-dars Tasviriy matn ustida ishlash 1
74-dars 8-nazorat ishi 1
75-dars Texnika xavfsizligi. Xavfsizlik qoidalari 1
76-dars Muhokama matni. Topshiriqlar ustida ishlash 1
77-dars Koʻmakchi feʼllar va ularning imlosi. Topshiriqlar ustida ishlash 1
78-dars Tasviriy matn asosida esse yozish 1
79-dars Mustahkamlash 1
80-dars Hadis ilmi. Matn oʻqish ( Imom Buxoriyning “Al-adab al-mufrad” to‘plamidan). Atoqli otlar, ularning imlosi Koʻchirma gaplar imlosi 1
81-dars Hadisga sharh. koʻp maʼnoli soʻzlar 1
82-dars Matn oʻqish. Matnga oid topshiriqlar 1
83-dars Hikoya matni. “Hikmatlar xazinasi” mavzusida hikoya matni tuzish 1
84-dars 9-nazorat ishi 1
85-dars Sayyohlarga “gid”lik qilsam-chi? Xarita bilan ishlash. Koʻmakchi feʼllar va ularning maʼnolari 1
86-dars Savollar muhokamasi. Matni tinglash. Matnga oid topshiriq 1
87-dars Maqola matni. Miqdor va tartib sonlar, ularning ifodalanishi 1
88-dars Matn tuzish. Maqol va aforizmlar Matn tinglash( “Ulugʻbek rasadxonasi”). Matnga oid topshiriqlar 1
89-dars Peshtoqdagi bitiklar. Tasviriy matn Davlat tiliga hurmat. Reklama banneri 1
90-dars Matn oʻqish (Reklamaning qisqacha tarixi) 1
91-dars Reklama, eʼlon matnini yaratish Sabab va maqsad ravishlari 1
92-dars Tahlil va tahrir soati 1
93-dars Mustahkamlash 1
94-dars Minorayi kalon. Savollar ustida ishlash 1
95-dars Matn oʻqish. Minorayi kalon. Ravish soʻz turkumi, uning imlosi 1
96-dars Matn tinglash. Matnga oid topshiriqlar 1
97-dars Nutq soʻzlash. Monologik nutq 1
98-dars 10-nazorat ishi 1
99-dars Buyuk ipak yoʻli. Xarita. Matn tinglash 1
100-dars Matn oʻqish. Matnga oid topshiriqlar 1
101-dars Matn tuzish. Koʻmakchi feʼllar va ularning maʼnolari 1
102-dars Uyda yozib kelingan matnlarning tahlili va tahriri. 1
103-dars Mustahkamlash 1
104-dars Miniatyura – moʻjaz surat. Matn tinglash. 1
IV CHORAK
105-dars Matnlar ustida ishlash. Feʼllarning tuzilishiga koʻra turlari 1
106-dars Takrorlash va mustahkamlash 1
107-dars Oqsaroyga bitilgan hikmat. Taqlid soʻzlar va ularning imlosi. Tinglab tushunish 1
108-dars Matn oʻqish( Oqsaroyning favvoralari). Nutq uslublari 1
109-dars Topshiriqlar ustida ishlash 1
110-dars Tasviriy matn ustida ishlash 1
111-dars Topshiriqlar ustida ishlash 1
112-dars 11-nazorat ishi 1
113-dars Konstitutsiya – bosh qomusimiz. Topshiriqlar ustida ishlash. 1
114-dars Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan ayrim moddalarni sharhi 1
115-dars Matn oʻqish( “Qonun ijodkorligi”). 1
116-dars “Maktab qoidalari” loyihasi. Matn tinglash. Feʼllarning munosabat shakli. Fuqarolarning burchlari 1
117-dars Davlatni kim boshqaradi?. Infografika. Bosh harflar va qisqartma soʻzlar imlosi 1
118-dars Test topshiriqlari. Audiomatnlar tahlili 1
119-dars Qisqartma otlar. Matn oʻqish( “Davlatning boshligʻi kim?”) 1
120-dars Tasviriy matn. Taxmin va takliflar yozish 1
121-dars 12-nazorat ishi 1
122-dars Oʻz deputatingizni bilasizmi? Audio matn tinglash. Deputat 1
123-dars Matn oʻqish( “Saylov nima?”). Soʻz turkumlari 1
124-dars Matn ustida ishlash(Muqobillar ichidan maqbulini tanlash) 1
125-dars Deputatlik saylovini tashkil etish 1
126-dars Nazorat ishi 1
127-dars Mustahkamlash 1
128-dars Diagrammaga oid topshiriqlar. Imlo qoidalari 1
129-dars Matnda asosida grammatik topshiriqlar. Audiomatn 1
130-dars Matn oʻqish. Matnga oid topshiriqlar 1
131-dars Soʻz turkumlari 1
132-dars Takrorlash 1
133-dars Takrorlash 1
134-dars Takrorlash 1
135-dars Takrorlash 1
136-dars 13-nazorat ishi 1
Reklama
Reklama