Kategoriya: Ish rejalar

6-sinf Tabiiy (SCIENCE) fandan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Tabiiy (SCIENCE) fan

Sinfi: 6-sinf

6-sinf Tabiiy fanlar
(haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat)
Dars tartibi Dars mavzusi Soat Taqvimiy muddat Uyga vazifa Izoh
1-chorak
1-dars Tabiiy fanlarning tadqiqot obyekti 1


2-dars Ilmiy tadqiqotni rejalashtirish 1


3-dars Amaliy mashg‘ulot. Ma’lumotlarni grafikda tasvirlash 1


4-dars Loyiha ishi: Ekosistema modelini yasash 1


5-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga
yo‘naltiruvchi topshiriqlar
1


6-dars Nazorat ishi – 1 1


7-dars Modda tuzilishi 1


8-dars Amaliy mashg‘ulot. Moddaning uch
holatini kuzatish
1


9-dars Gazlar 1


10-dars Suyuqliklar 1


11-dars Amaliy mashg‘ulot. Diffuziya hodisasini o‘rganish 1


12-dars Qattiq moddalar 1


13-dars Moddaning zichligi 1


14-dars Amaliy mashg‘ulot. Turli shaklga ega bo‘lgan jismlarning zichligini aniqlash 1


15-dars Bug‘lanish, qaynash va kondensatsiya 1


16-dars Amaliy mashg‘ulot. Sun’iy yomg‘ir hosil
qilish
1


17-dars Loyiha ishi. Novvot tayyorlash texnologiyasi 1


18-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga
yo‘naltiruvchi topshiriqlar
1


19-dars Nazorat ishi – 2 1


20-dars Tirik organizmlar klassifikatsiyasi 1


21-dars O‘simliklar dunyosi 1


22-dars Hayvonot dunyosi 1


23-dars Amaliy mashg‘ulot. O‘simliklar sistematikasini o‘rganish 1


24-dars Amaliy mashg‘ulot. Hayvonlar
sistematikasini o‘rganish
1


25-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltiruvchi topshiriqlar 1


26-dars Tirik organizmlarning tuzilishi 1


27-dars Tirik organizmlarning oziqlanishi 1


2-chorak
1-dars Odamning ovqat hazm qilish sistemasi 1


2-dars Amaliy mashg‘ulot. Ratsional
ovqatlanish, kunlik ovqat ratsionini tuzish
1


3-dars Tirik organizmlarning nafas olishi 1


4-dars Tirik organizmlarda oziq moddalar transporti 1


5-dars Tirik organizmlarning ayirishi 1


6-dars Tirik organizmlarning ta’sirlanishi 1


7-dars Amaliy mashg‘ulot.Tirik organizm – yaxlit sistema 1


8-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga
yo‘naltiruvchi topshiriqlar
1


9-dars Nazorat ishi – 4 1


10-dars Iqlim 1


11-dars Iqlimga ta’sir etuvchi omillar 1


12-dars Iqlim o‘zgarishining Yer tabiatiga ta’sir 1


13-dars Ekosistemalardagi o‘zaro munosabatlar 1


14-dars Ekosistemalarda energiya oqimi 1


15-dars Loyiha ishi:Toza ichimlik suvni olish 1


16-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga
yo‘naltiruvchi topshiriqlar
1


17-dars Quyosh sistemasi 1


18-dars Yulduzlar 1


19-dars Qutb yulduziga qarab mo‘ljal olish 1


20-dars Oy – Yerning tabiiy yo‘ldoshi 1


21-dars Loyiha ishi: Oy holatini kuzatish 1


3-chorak
1-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltiruvchi topshiriqlar 1


2-dars Nazorat ishi – 5 1


3-dars Geografik xaritalar 1


4-dars Amaliy mashg‘ulot. Masshtablar bilan
ishlash
1


5-dars Geografik koordinatalarni aniqlash6-dars Joy balandligini o‘lchash 1


7-dars Amaliy mashg‘ulot. Relyefning xaritalarda gorizontallar bilan
tasvirlanishi
1


8-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltiruvchi topshiriqlar 1


9-dars Litosfera plitalari 1


10-dars Amaliy mashg‘ulot. Vulqon maketini yasash 1


11-dars Gidrosfera va uning qismlari 1


12-dars Atmosfera tuzilishi 1


13-dars Havo bosim 1


14-dars Havo harorati 1


15-dars Amaliy mashg‘ulot. Havo haroratining
sutkalik va yillik amplitudasini aniqlash
1


16-dars Biosfera 1


17-dars Bob yuzasidan mantiqiy fikrlashga yo‘naltiruvchi topshiriqlar 1


18-dars Nazorat ishi – 6 1


19-dars O‘zbekiston dunyo xaritasida 1


20-dars Amaliy mashg‘ulot. O‘zbekistonning ma’muriy-hududiy bo‘linishi va chegaradosh davlatlari mozaikasini
yasash
1


21-dars Mamlakatimizdagi mashhur tabiiy obyektlar 1


22-dars Vatanimizning muhofaza etiladigan tabiiy
obyektlari
1


23-dars O‘zbekiston iqlimining o‘ziga xos
jihatlari
1


24-dars Harakat turlari 1


25-dars Kuch. 1


26-dars Oddiy mexanizmlar 1


27-dars Odamning tayanch-harakat sistemasi 1


28-dars Amaliy mashg‘ulot. Richagni
muvozanatga keltirish
1


29-dars Suyuqlik va gazlarda bosim 1


30-dars Bosim tirik organizmlar hayotida 1


4-chorak
1-dars Amaliy mashg‘ulot. Suyuqliklarda bosim 1


2-dars Tutash idishlar 1


3-dars Amaliy mashg‘ulot. Tutash idishlarda suyuqliklarning joylashuvi 1


4-dars Nima uchun kemalar cho‘kmaydi? 1


5-dars Amaliy mashg‘ulot. Jismlarning suzish
shartlari
1


6-dars Nazorat ishi – 7 1


7-dars Yorug‘lik hodisalari 1


8-dars Linzalar 1


9-dars Amaliy mashg‘ulot. Shisha prizmadan yorug‘likning o‘tishi 1


10-dars Jismlarning issiqlikdan kengayishi 1


11-dars Issiqlikning uzatilishi. 1


12-dars Energiya va ekologiya 1


13-dars Nazorat ishi – 8 1


14-dars Energiyani tejash 1


15-dars Loyiha ishi:Energiyani tejash 1


16-dars Energiya almashinuvi 1


17-dars Amaliy mashg‘ulot. Jismlarning elektrlanishi 1


18-dars Amaliy mashg‘ulot. Meva va sabzavotlardan elektr olish 1


19-dars Amaliy mashg‘ulot.Sodda elektr zanjiri 1


20-dars Lampochkalarning ulanish shakllari 1


21-dars Elektr xavfsizlik choralari 1


22-dars Magnit – bizning hayotimizda 1


23-dars Amaliy mashg‘ulot. Magnitdan foydalanish 1


24-dars Umumlashtiriuvchi takrorlash 1


Reklama
Reklama