Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Algebra fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Algebra

Sinfi: 7-sinf

 

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )
VII SINF
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Dars o'tish muddati Dars o'tiladigan sana Uyga vazifa Izoh
7A 7B 7A 7B
I CHORAK ( 27 soat)
1 Takrorlash 1

2 Takrorlash 1

3 Takrorlash 1

4 Takrorlash 1

5 Takrorlash 1

6 Sonli ifodalar 1

7 Algebraik ifodalar 1

8 Algebraik tengliklar, formulalar 1

9 Qavslarni ochish qoidasi va koeffitsiyent 1

10 Arifmetik amallarning xossalari 1

11 Natural koʻrsatkichli daraja 1

12 Natural koʻrsatkichli daraja 1

13 Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari 1

14 Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari 1

15 Birhad va uning standart shakli 1

16 Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish 1

17 Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish 1

18 Koʻphadlar 1

19 Oʻxshash hadlar va ularni ixchamlash 1

20 Koʻphadlarni qoʻshish va ayirish 1

21 Koʻphadlarni koʻpaytirish 1

22 Koʻphadlarni boʻlish 1

23 Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish 1

24 Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish 1

25 Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish 1

26 1-Nazorati shi 1

27 Xatolar ustida ishlash 1

II CHORAK (21 soat)
1 Yigʻindining kvadrati va ayirmaning kvadrati 1

2 Yigʻindining kvadrati va ayirmaning kvadrati 1

3 Yigʻindining kvadrati va ayirmaning kvadrati 1

4 Kvadratlar ayirmasi 1

5 Kvadratlar ayirmasi 1

6 Kvadratlar ayirmasi 1

7 Yigʻindining kubi. Ayirmaning kubi 1

8 Yigʻindining kubi. Ayirmaning kubi 1

9 Yigʻindining kubi. Ayirmaning kubi 1

10 Kublar yigʻindisi va ayirmasi 1

11 Kublar yigʻindisi va ayirmasi 1

12 Kublar yigʻindisi va ayirmasi 1

13 Koʻpaytuvchilarga ajratish usullari 1

14 Koʻpaytuvchilarga ajratish usullari 1

15 Koʻpaytuvchilarga ajratish usullari 1

16 Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi 1

17 Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi 1

18 Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi 1

19 Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi 1

20 2-Nazorati shi 1

21 Xatolar ustida ishlash 1

III CHORAK (30 soat)
1 Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish 1

2 Algebraik kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 1

3 Algebraik kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 1

4 Algebraik kasrlarni qoʻshish va ayirish 1

5 Algebraik kasrlarni qoʻshish va ayirish 1

6 Algebraik kasrlarni koʻpaytirish va boʻlish 1

7 Algebraik kasrlarni koʻpaytirish va boʻlish 1

8 Loyiha ishi 1

9 3-Nazorati shi 1

10 Xatolar ustida ishlash 1

11 Tenglama va uning ildizi 1

12 Tenglama va uning ildizi 1

13 Bir noma’lumli chiziqli tenglamalar 1

14 Bir noma’lumli chiziqli tenglamalar 1

15 Tenglamalar yechishning al-Xorazmiy usuli 1

16 Tenglamalar yechishning al-Xorazmiy usuli 1

17 Masalalarni tenglama yordamida yechish 1

18 Masalalarni tenglama yordamida yechish 1

19 4-Nazorati shi 1

20 Xatolar ustida ishlash 1

21 Dekart koordinalar sistemasi 1

22 Dekart koordinalar sistemasi 1

23 Funksiya tushunchasi 1

24 Funksiya tushunchasi 1

25 Chiziqli funksiya 1

26 Chiziqli funksiya 1

27 Chiziqli funksiya 1

28 Loyiha ishi 1

29 5-Nazorati shi 1

30 Xatolar ustida ishlash 1

IV CHORAK (24 soat)
1 Chiziqli tenglamalar sistemasi 1

2 Chiziqli tenglamalar sistemasi 1

3 Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari 1

4 Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari 1

5 Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari 1

6 Chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish 1

7 Chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish 1

8 Chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish 1

9 6-Nazorati shi 1

10 Xatolar ustida ishlash 1

11 Kombinatorikaning asosiy qoidalari 1

12 Kombinatorikaning asosiy qoidalari 1

13 Kombinatorikaning asosiy qoidalari 1

14 Kombinatorik masalalar turlari 1

15 Kombinatorik masalalar turlari 1

16 Kombinatorik masalalarni yechish usullari 1

17 Kombinatorik masalalarni yechish usullari 1

18 Kombinatorik masalalarni yechish usullari 1

19 7-Nazorati shi 1

20 Xatolar ustida ishlash 1

21 Takrorlash 1

22 Takrorlash 1

23 Takrorlash 1

24 Takrorlash 1


2022-2023 o'quv yili 1-chorak uchun uyga vazifasi bilan:


T/R mavzu uyga vazifa
1 Takrorlash takrolash
2 Takrorlash 6bet №8
3 Takrorlash 8-bet №14
4 Takrorlash 10 bet №30
5 Takrorlash 14bet №8
6 Sonli ifodalar 16 bet № 6
7 Algebraik ifodalar 19bet №11
8 Algebraik tengliklar, formulalar 21bet №11
9 Qavslarni ochish qoidasi va koeffitsiyent 26bet №5
10 Arifmetik amallarning xossalari 28bet №13
11 Natural koʻrsatkichli daraja 30bet №15
12 Natural koʻrsatkichli daraja 32bet №10
13 Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari 33bet №18
14 Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari 35bet №3
15 Birhad va uning standart shakli 37bet №9
16 Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish 38bet №13
17 Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish 40bet №12
18 Koʻphadlar 43bet №16
19 Oʻxshash hadlar va ularni ixchamlash 44bet №6
20 Koʻphadlarni qoʻshish va ayirish misollar yechish
21 Koʻphadlarni koʻpaytirish 52bet №3
22 Koʻphadlarni boʻlish 53bet №6
23 Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish 54bet №8
24 Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish 55bet №13
25 Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish misollar yechish
26 1-Nazorati shi takrorlash
27 Xatolar ustida ishlash
Reklama
Reklama