Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Geografiya

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami
Dars mavzusi
Uyga vazifa
1 O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasi haqida tushuncha 1-mavzuni o`qish, 4-6-bet
2 Tabiiy geografik o‘lka sifatida o‘ziga xos xususiyatlari 2-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 6-9-bet
3 O‘rta Osiyoning geografik o‘rganilish tarixi 3-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 9-11-bet
4 O‘rta Osiyo aholisi va siyosiy xaritasi 4-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 11-12-bet
5 Geografik xaritalar Xarita andozalari (proeksiyalar) haqida tushuncha 5-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 12-15-bet
6 Geografik xaritalar va ularning shartli belgilari 6-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 15-18-bet
7 Xaritalarning turlari, ulardan foydalanish 7-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 18-20-bet
8 Nazorat ishi - 1 Takrorlash
9 Topografik xaritalar. Topografik xaritalar bilan ishlash. 9-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 20-26-bet
10 Vaqt o‘lchovi, soat mintaqalari, taqvimlar 10-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 26-30-bet
11 Amaliy mashg‘ulot 11-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 30-31-bet
12 Geologik vaqt hisobi 12-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 31-33-bet
13 O‘rta Osiyo hududining rivojlanish tarixi va geologik tuzilishi Foydali qazilmalari 13-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 33-36-bet
14 Yer yuzasi tuzilishining asosiy xususiyatlari 14-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 36-38-bet
15 O‘rta Osiyo iqlimi Iqlimga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar 15-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 38-41-bet
16 Havo massalari, siklon va antisiklonlar 16-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 41-43-bet
17 Nazorat ishi - 2 Takrorlash
18 O‘rta Osiyo iqlimining tavsifi.. O‘rta Osiyodagi tog‘larining iqlimi 18-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 43-46-bet
19 O‘rta Osiyodagi iqlimiy tafovutlar 19-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 46-48-bet
20 O‘rta Osiyo suvlari haqida umumiy tushuncha 20-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 48-50-bet
21 O‘rta Osiyo daryolari 21-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 50-52-bet
22 Ko‘llari va suv omborlari. O‘rta Osiyo yer osti suvlari 22-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 52-55-bet
23 Nazorat ishi - 3 Takrorlash
24 Tuproqlar haqida tushuncha 24-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 55-57-bet
25 O‘rta Osiyo tuproqlari 25-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 57-60-bet
26 O‘rta Osiyo o‘simliklari 26-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 60-61-bet
27 Cho‘l o‘simliklari 27-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 61-62-bet
28 Adir, tog‘ va yaylov o‘simliklari 28-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 62-64-bet
29 Hayvonot dunyosi 29-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 64-67-bet
30 O‘rta Osiyo tabiat zonalari 30-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 67-70-bet
31 Nazorat ishi - 4 Takrorlash
32 Tabiiy geografik rayonlashtirish haqida tushuncha.. O‘rta Osiyo kichik o‘lkalari va tabiiy rayonlari 32-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 70-76-bet
33 O‘rta Osiyoning ekologik muammolari va tabiatini muhofaza qilish 33-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 76-77-bet
34 Umumlashtiruvchi takrorlash 34-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 77-78-bet
35 O‘zbekiston Respublikasining geografik o‘rni va chegaralari 35-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 78-80-bet
36 O‘zbekiston yer yuzasi tuzilishi 36-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 80-84-bet
37 O‘zbekiston geologik tuzilishi Foydali qazilmalari 37-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 84-87-bet
38 O‘zbekiston iqlimi. Yil fasllari Iqlim resurslari. 38-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 87-92-bet
39 Nazorat ishi - 5 Takrorlash
40 O‘zbekistonning ichki suvlari va suv resurslari 40-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 92-95-bet
41 O‘zbekistonning ko‘llari va yer osti suvlari 41-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 95-97-bet
42 O‘zbekistonning suv boyliklaridan foydalanish va muhofaza qilish 42-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 97-99-bet
43 O‘zbekiston tuproqlari, o‘simlik va hayvonot olami 43-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 99-102-bet
44 O‘zbekiston tabiatini muhofaza qilish. 44-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 102-106-bet
45 O‘zbekistonning tabiiy geografik rayonlashtirilishi 45-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 106-109-bet
46 Chirchiq-Ohangaron tabiiy geografik okrugi 46-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 109-112-bet
47 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 47-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 112-114-bet
48 Farg‘ona tabiiy geografik okrugi. Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi. 48-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 114-120-bet
49 Nazorat ishi -6 Takrorlash
50 Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugi 50-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 120-124-bet
51 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 51-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 124-126-bet
52 O‘rta Zarafshon tabiiy geografik okrugi 52-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 126-130-bet
53 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 53-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 130-133-bet
54 Qashqadaryo tabiiy geografik okrugi 54-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 133-137-et
55 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 55-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 137-140-bet
56 Surxondaryo tabiiy geografik okrugi. Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi. 56-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 140-146-bet
57 Nazorat ishi - 7 Takrorlash
58 Quyi Zarafshon tabiiy geografik okrugi 58-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 146-149-bet
59 Suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 59-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 149-152-bet
60 Qizilqum tabiiy geografik okrugi 60-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 152-153-bet
61 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 61-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 153-157-bet
62 Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugi 62-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 157-159-bet
63 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi 63-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 159-162-bet
64 Ustyurt tabiiy geografik okrugi 64-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 162-164-bet
65 Iqlimi va suvlari Tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi. 65-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 164-165-bet
66 Orol tabiiy geografik okrugi 66-mavzuni o`qish, yozuvsiz xaritani bo`yash, jadval to`ldirish, 165-169-bet
67 Amaliy mashg‘ulot. Nazorat ishi - 8 Takrorlash
68 Takrorlash TakrorlashReklama
Reklama