Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Jahon tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Jahon tarixi

Sinfi: 7-sinf


dars raqami dars mavzusi uyga vazifa
1 Kirish tarixni davrlashtirish
2 German qabilalari va Rim imperiyasi 1 & o'qib kelish
3 Franklar. Franklar davlatining tashkil topishi. 2 & o'qib kelish
4 Britaniyadan – Angliyaga savollarga javob yozish
5 Franklar imperiyasi krosvord tuzib kelish
6 Muqaddas Rim imperiyasi. 5 & o'qib kelish
7 Vizantiya: G‘arb va Sharq orasida xarita bilan ishlash
8 Slavyanlar va ularda davlatlarning tashkil topishi jadval to'ldirish
9 Kiev Rusi davlati 8 & o'qib kelish
10 Nazorat ishi takrorlash
11 Yevropa xalqlarining madaniyati 9& o'qib kelish
12 Arabiston ilk o‘rta asrlar boshida 10 & o'qib kelish
13 Arab xalifaligi. savollarga javob yozish
14 Hindiston 12 & o'qib kelish
15 Xitoy 13 &-o'qib kelish
16 Osiyo mamlakatlari madaniyati savollarga javob yozish
17 Nazorat ishi takrorlash
18 Yevropada o‘rta asr shaharlari 15 & - o'qib kelish
19 O‘rta asrlarda tovar ishlab chiqarishning rivojlanishi. Bozor va yarmarkalar savollarga javob yozish
20 Osiyo mamlakatlarining o‘rta asr shaharlari 17& o'qib kelish
21 O‘rta asrlarda xristianlik xarita bilan ishlash
22 Salib yurishlari xaritani o'rganish
23 Dastlabki salib yurishlari savollarga javob yozish
24 Keyingi salib yurishlari 21& o'qib kelish
25 Nazorat ishi takrorlash
26 Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishi savollarga javob yozish
27 General shtatlar jadval to'ldirish
28 Yuz-yillik urushning boshlanishi va uning dastlabki davri. xaritani o'rganish
29 Fransiyada mutlaq monarxiya. xronologiya tuzish
30 Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishi savollarga javob yozish
31 Angliya o'qib kelish
32 Nazorat ishi takrorlash
33 Germaniya Mavzuni o’qib kelish
34 Rus knyazliklari Test tuzib kelish
35 Ruslarning bosqinchilarga qarshi kurashi Krossvord tuzib kelish
36 Rus knyazliklarida markazlashish jarayonlari Mavzuni o’qib kelish
37 Yevropa madaniyati Krossvord tuzib kelish
38 G‘arbiy Yevropada me’morchilik, san’at va adabiyot tarixiy shaxslarga tavsif berish
39 Saljuqiylar davlati Takrorlash
40 Usmonli turklar davlati Mavzuni o’qib kelish
41 Mo‘g‘ullar davlati Test tuzib kelish
42 Oltin O‘rda xonligi Mavzuni o’qib kelish
43 Nazorat ishi takrorlash
44 Xitoy Mavzuni o’qib kelish
45 Yaponiya Krossvord tuzib kelish
46 O‘rta asrlarda Koreya Krossvord tuzib kelish
47 Hindiston Mavzuni o’qib kelish
48 Amerika o‘rta asrlarda Krossvord tuzib kelish
49 Afrika xalqlari o‘rta asrlarda Mavzuni o’qib kelish
50 Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari madaniyati jadval to'ldirish
51 Nazorat ishi Takrorlash
Reklama
Reklama