Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Texnologiya (O'g'il bolalar) fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish rejasi.

Fan: Texnologiya (O'g'il bolalar)

Sinfi: 7-sinf

 

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Dars o'tish muddati Dars o'tiladigan sana Uyga vazifa izoh
ICHORAK
I BOB. ZAMONAVIY TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALAR (4 soat)
1-2-dars Ishlab chiqarishda sanoat texnikasi. 2

3-4-dars 1-loyiha ishi. Ishlab chiqarishda sanoat texnikasi 2

II BOB. MATERIALLARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI (42 soat)
II.1. Yog‘ochga ishlov berish texnologiyasi (20 soat)
5-6-dars Yog‘ochlami quritish va saqlash qoidalari 2

7-8-dars Yog‘och va yog‘och materiallarga ishlov berishning zamonaviy usullari. Nazorat ishi №1 2

9-10-dars Konstruksiyalash hujjatlari. 1-amaliy mashg‘ulot. Kitob javoni yasashning konstruktsiyasini ishlab chiqish 2

11-12-dars Yog‘ochga ishlov beradigan qo‘l asboblarni sozlash va ta’mirlash. 2-amaliy mashg‘ulot. Yog‘ochga ishlov berishda ishlatiladigan asboblarni charxlash 2

13-14-dars Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblari. 3-amaliy mashg‘ulot. Kitob javoni yasash 2

15-16-dars Yog‘ochga ishlov beruvchi tokarlik stanogi. 4-amaliy mashg‘ulot. Tokarlik stanogida shakldor, konus va silindr yuzali bo‘lgan buyumlar tayyorlash. Nazorat ishi №2 2

17-18-dars Yog‘och va yog‘och materiallarga badiiy ishlov berish. 5-amaliy mashg‘ulot. Mozaika usulida bezak buyumlari tayyorlash. 2

II CHORAK
19-20-dars Yog‘och buyumlarni tirnoqli biriktirish. 6-amaliy mashg‘ulot: Lavx yasash 2

21-22-dars Yog‘ochga ishlov beradigan elektrlashtirilgan qo‘l asboblari. 7-amaliy mashg‘ulot. Dekorativ tokcha yasash. 2

23-24-dars Yog‘ochlarni pardozlash va pardoz materiallar. 8-amaliy mashg‘ulot. Dekorativ tokchani pardozlash. Nazorat ishi №3 2

II.2. Metallga ishlov berish texnologiyasi (12 soat)
25-26-dars Po‘latlar tasnifi. po‘latlarga termik va kimyoviy termik ishlov berish. 9-amaliy mashg‘ulot. Po‘latlarni markalanishiga va ishlov berish turlariga ko‘ra tasniflashni o‘rganish 2

27-28-dars Metall va qotishmalarga ishlov berishning zamonaviy usullari 2

29-30-dars Metallga ishlov beradigan asboblarni sozlash, ta’mirlash va saqlash texnologiyasi. 10-amaliy mashg‘ulot. Metallarga ishlov berish asboblarini sozlashni o‘rganish. Nazorat ishi №4 2

31-32-dars Gorizontal-frezalash stanogining tuzilishi va vazifasi. 11-amaliy mashg‘ulot. Frezalash stanogini o‘rganish. 2

III CHORAK
33-34-dars Metallarga badiiy ishlov berish texnologiyasi. 12-amaliy mashg‘ulot. Metallarga kandakorlik usulida ishlov berish texnologiyasi 2

35-36-dars Metall materiallarni rezbali biriktirish texnologiyasi. 13-amaliy mashg‘ulot. Oyoq kiyimlar uchun taglik yasash. 2

II.3. Kompozit materiallarga ishlov berish texnologiyasi (4 soat)
37-38-dars Oq sement. Oq sementning tarkibi va xossalari 2

39-40-dars 14-amaliy mashg‘ulot. Oq sementdan dekorativ gul tuvak yasash 2

II.4. Elektrotexnika (6 soat)
41-42-dars Kavsharlash va kavsharlash asosida buyumlar yasash 2

43-44-dars 15-amaliy mashg‘ulot. Kavsharlash ishlarini o‘rganish. Nazorat ishi №5 2


45-46-dars 16-amaliy mashg‘ulot. Devor ichidagi elektr o‘tkazgichlami aniqlaydigan indikator yasash 2

III BOB. ROBOTOTEXNIKA ASOSLARI (16 soat)
47-48-dars Fotorezistor va uning imkoniyatlari. 2

49-50-dars 17-amaliy mashg‘ulot. Fotorezistor bilan tanishish. Nazorat ishi №6 2

51-52-dars 2-loyiha ishi: Aqlli yoritgich yasash. 2

IV CHORAK
53-54-dars 18-amaliy mashg‘ulot. Zummer (ohang chiqarish) qurulmasini ishlash prinsipi. 19-amaliy mashg‘ulot. Zummer orqali nota ohanglarini hosil qilish. 2

55-56-dars 20-amaliy mashg‘ulot. Is gazidan ogohlantiruvchi qurilma yasash. 2

57-58-dars 21-amaliy mashg‘ulot. Tuproq namlik sensori va motor shield drayveri yordamida nasosni boshqarish. 2

59-60-dars 22-amaliy mashg‘ulot. Bluetooth moduli bilan ishlash. Nazorat ishi №7 2

61-62-dars 3-loyiha ishi. Tuproq namligini masofadan nazorat qilish va boshqarish. 2

IV BOB. IJTIMOIY-IQDISODIY TEXNOLOGIYA ASOSLARI (6 soat)
63-64-dars Xonadonni kichik ta’mirlash (bo‘yash) ishlari texnologiyasi. 23-amaliy mashg‘ulot. Devor va shiftlarni ta’mirlash, pardozlash 2

65-66-dars Sodda elektromontaj ishlarini bajarish. Nazorat ishi №8 2

67-68-dars 24-amaliy mashg‘ulot. Sodda elektromontaj ishlarini bajarish 268 soat

Reklama
Reklama